Zoeken

Binnenkort

    Het nieuwe seizoen begint

            in september.

 

Sociale media

BOE 2 Hanenkamp achter 2017
BOE 3 Hanenkamp achter en zij 2017
BOE 4 Hanenkamp voor z.d
BOE 5 Hanenkamp ca. 1928
BOE 6 Hanenkamp bouwtekening 1916
BOE 7 Hanenkamp bouwtekening 1912

Galgengoorweg 9

Hanenkamp
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

HANENKAMP

Huidig adres

Galgengoorweg 9

Wijk

Veldwijk (laatste wijkadres C 108)

Oudste vermelding

1648: de Hanencam (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Veldnaam (kamp waarop korhoenders voorkomen?)

Andere vermeldingen

1737: Hanenkamp uit (d.w.z. van het) Elshof (1)

ca. 1780: Hanenkamphutte (2)

1798: Klein Elshof (2, 3)

1802: Klein Galgengoor uit ‘t Elshoff, is ook gen. het Elshoff uit den Hanencamp (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie A nr. 186

Bouwjaar

1771 (2, a)

Verbouwing

1912 (krukhuis) en 1916 (4)

1966 (4)

Type boerderij

Hallenhuis, vanaf 1912 krukhuis

Monument

 

Eigenaren

1717: Jan Nieuwenhuis x Gerdina Janssen verkopen aan Derk Assink x Catharina Derksen (1) (katerstede Hanekamp in het Galgengoor)

1722: Derk Assink 2x Catharina Derksen c.s. (waaronder Harmen Wesselink en Dina Wesselink) verkopen aan Lambert Elshof x Judith Abbink en Hendrik Muijderman x Maria Elshof (1, b) (de helft van ⅔ van katerstede de Hanenkamp)

→ zie (Klein) Galgengoor (Galgengoorweg 0):

< 1737: Hermanus Wesselink x Harmina Cornelissen (1, c), Hanekamp uit Elshof in het Galgengoor

< 1754: Harmen Oostenenk, (Klein) Galgengoor (2)

1759: Geertjen Bootermans wedr. Harmen Oostenenk verkoopt aan Gerrit Hendrik Stakebrand x Hermina Everdingen (1), Hanekamp uit Elshof in het Galgengoor

1777-1807: wed. Harmina Stakebrand-Everdingen (2, 3), aan ’t Galgengoor, alias Klein Elshof, alias Klein Galgengoor uit het Elshof ook genaamd het Elshoff uit den Hanencamp

1808: erven Harmina Stakebrand-Everdingen > dochter Gillesina Stakebrand (1, 3), den Kleinen Elshof

1832: Egbert Brink x Anna Huernink (5)

ca. 1841: Margaretha Johanna Garmel (5)

ca. 1871: nichtje Johanna Margaretha Garmel x Jan Albert Berenpas (5)

1875: nicht Elsken Garritsen x Johan Lucas Oldenampsen (5)

ca. 1879: Evert Gradus Johannes Besselink en broer Hendrikus Besselink en Gradus Tackenkamp en Everardus van Onna (5, d), elk ¼

ca. 1885: Hendrikus Harmsen x Gerritjen Dijkman (5)

1888: wed. Gerritjen Dijkman 2x Johan Gerhard Nijland

ca. 1894: Fredrik Norde (5)

1895: Garrit Hendrik Arendsen x Geesken Volkers (5)

1913: Garrit Hendrik Arendsen x Geesken Volkers, en zoon Hendrik Jan Arendsen x Garritjen Breuker (5)

Bewoners

Hanenkamp:

1648: Albert Berentsen op den Hanencam 1x Stiene Jacobs, 2x Jenneken Hendricksen Hochslach

1681: zoon Hendrick Albers x Grietjen Jansen Brinkerhof (e)

Hanenkamphutte (zie Galgengoor, Galgengoorweg 0): (f)

1766: (Garrit Jan Brouwer op het Galgengoors kleinzoon) Aalbert Garritsen Haanekamp x Dersken Brouwers (2, a, g), Hanenkamp[hutte

< 1796: Evert Frederiks x Harmiena van den Mathen, Klein Elshof

1798: vader Frederik Garritzen (6)

ca. 1808: Christiaan Pasman x Janna Bultman

1814: Egbert Brink x Anna Huernink

1836: Egbert Brink x Anna Huernink, en dochter Johanna Brink x Gerhardus Hendrikus Hanenhuis

1845: wed. Anna Brink-Huernink, en zoon Johannes Brink x Alijda Hemink

1874: Johannes Brink x Alijda Hemink

1879: wed. Alijda Brink-Hemink

1884: Hendrikus Harmsen x Gerritje Dijkman

1885: wed. Gerritje Dijkman x Johan Gerhard Nijland

1893: Gerrit Hendrik Arendsen x Geesken Volkers

1913: Gerrit Hendrik Arendsen x Geesken Volkers, en zoon Hendrik Jan Arendsen x Garritjen Breuker

1937: wedr Gerrit Hendrik Arendsen, en zoon Hendrik Jan Arendsen x Garritjen Breuker

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Markeboek ca. 1780: “Albert Hanenkamp bewoner der hutte van dien naam aan de oostzijde van het Galgengoor, midden in het Grote Veld, voor tien à twaalf jaren gezet, levende van den Aermenstaet” (2)

b) Derk Assink x Catharina Derksen c.s. verkopen gelijktijdig aan broer Hendrik Wesselink en zuster Hendrica Wesselink de helft van een weide met kampje genaamd het Galgengoor (1)

c) Er bestond een oude band tussen (Klein) Galgengoor en het erve Elshoff bij het dorp (Zutphenseweg 40), waarnaast eveneens een Hanenkamp lag) (1, 7, 8), mogelijk als uitdrift oftewel het recht van weiden van vee op markegrond.

De alias (Klein) Elshof voor de Hanenkamp duikt echter pas op in 1737, nadat het enige tijd in bezit was geweest van de pachters van het erve Elshoff, Lambert en Maria Elshof geheten. Lambert en Maria Elshof waren broer en zuster, en Lambert’s achterkleinzoon Jan Willem Elshof was in 1832 (nog steeds?) eigenaar van een perceel grond in het Galgengoor

Bronnen

1) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 110, 231, 234, 236, 237, 239, 244 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 830, 841, 843, 844, 848, 853

3) GA: Archief Fam. Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 3B, 6, 6A, 13A, 13B, 13C, 13D

4) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 313, 314, en toeg.nr. 1529, inv.nr. 1794

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Lidmatelijsten en andere ingekomen stukken kerken- en armenfondsen. Toeg, nr. 1243, inv.nr. 84

7) D. Bunskoek et al., 2004. Poesse-Album: De Dienares Gediend

8) GA: Archief Huis Keppel. Leenregister van Keppel 1433-1803. Toeg.nr. 0409, inv.nrs. 1119-1142

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

27-04-2021

Overige bijzonderheden

d) E. van Onna was een aangetrouwde neef van de Besselinks en van Tackenkamp

e) Zoon Garrit Hendriksen Hanenkamp x Maria Davidsen > Galgengoor, hun zoon Aalbert Garritsen Hanenkamp x Derksken Brouwers > Hanenkampshutte

f) < 1787 eigendom van de Diaconie van Vorden; vermoedelijk hadden de bewoners hun zelfgebouwde hut over moeten dragen aan de Diaconie, als tegenprestatie voor de ondersteuning die zij daarvan ontvingen

g) Aalbert Garritsen Haanekamp was geboren op het Galgengoor, als zoon van Garrit Hendriksen Hanenkamp x Maria Davidsen Wesselink. Na de dood van Aalberts vader kwamen Garrit Brouwer x Machtelt van de Gennep -als laatste bewoners- op het Galgengoor, waar in ieder geval hun jongste dochter Aaltjen in 1764 werd geboren. Aaltjen vestigde zich in 1795 met haar man Arent Abbink op de nabijgelegen Voskoele (Galgengoorweg 5)

Foto's

6, 7: (4)