Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Heegherhoek HisGIS 2020-01-25

Heegherhoek 2

Brinkerhof
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BRINKERHOF

Huidig adres

Heegherhoek 2

Wijk

Hackfort/Veldwijk [laatste wijkadres C 19]

Oudste vermelding

1476: Brinckerhof (1)

Oude benamingen

Brincker(s)ho(o)f(f), Brinckerhofstede

Betekenis naam

Brinker: vermoedelijk samenstelling van 'brink' en 'heri' = leger, menigte, volk.
Een 'brink' is een open ruimte bij een erve of in een dorp. De eigenlijke betekenis van 'brink' was echter 'rand', voornamelijk grasrand, daaruit ontwikkelt zich de betekenis 'grasveld' (2)

Andere vermeldingen 

1647: Brinckerhof katerstede

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Brinckerhof, huysken

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 365: de boerderij had in 1832 een bijzondere plattegrond, zie kaartje (3)

Bouwjaar

1898, op de plaats van een vroegere boerderij

Verbouwing

1957: veranderen woning;

1973: verbouw tot burgerwoning (4)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door wolfsdak met pannen

Monument 

 

Eigenaren

1501: Henrik to Bramele x Willeke (5)

1533: Willem Wonnijnck verkoopt aan Wolter Schutte, zoon van Herman Deckers (5)

1534: Wolter Schutte verkoopt aan Johan Wijmels (5)

1535: Derck van Zulen en Johanna verkopen hun aandeel aan Jan Wimels (5)

1611: Johan Yoistinck c.s. verkopen aan Gerrit Paradis en Hendrixken (5)

1637: Hendrik Jelligsen en Jenneken Heikinck verkopen 1/8 deel aan Tonnis Stevensen en Barbara Derxen, wed. Dries op Paradijs (5)

1646: Mr. Cuiper (6)

1647: Gerrit Berents en Geertien/Sweertien Stevens kopen 1/20 en 1/25 deel van de hofstede (5) en Henderick van Westerholt koopt ¼ deel van Anna Paradies, haar schoonzoon Berend Evers en diens dochter Maria Berends (5,7)

1652: Gerrit Berents en Geertien Stevens kopen nog 1/10 deel van Lubbert Drijssens, zoon van Dries op Paradijs x Gemcke (5)

1692: Albert Veldinck en Sweertien Brinckerhof verkopen ¼ deel aan Berent op 't Voorde en Grietjen (5)

1700: Henrick Maessen, Jan Bussen e.a. dragen ½ deel over aan Jenneken Noortwijck, wed. Teunis Hanssen (5)

1734: Berentjen Janssen, wed. Harmen Berents en Berend Kijfskamp x Hendersken Janssen verkopen aan Hendrik Leurink x Janna Berents (5)

1758: wed. Janna Leurink-Stegemans verkoopt aan Frederik Borchard Lodewijk van Westerholt tot Hackfort (5)

1793: H. Garritsen verkoopt aan Hendrik Nijland (5)

1801: Hendrik Nijland x Hendrica Strooman verkopen aan Borchard Frederik Willem van Westerholt tot Hackfort (5)  

1855: zuster Johanna Philippina Wilhelmina van Westerholt tot Hackfort, douar. Van Ittersum (8)

1861: dochter Louise Charlotte Elisabeth Marie van Ittersum tot den Oosterhof x Hendrik Albertus Diderikus Coenen (8)

1901: zoon Frederik Alexander Coenen van den Oosterhoff (8)

1921: Jacob Korenblek (op Brinkerhof) (8)

Bewoners

ca. 1500: Frenne Brinckerhof (9)

1569: Herman, de boer op Brinckershof (10)

1577: Hermen Brinckerhof x Aeltjen Addincks (5)

1642: Borgert/Borchart op Brinckerhof [laat een kind dopen, Harmen]

1649: Gerit op Brinckerhof [laat 2 kinderen dopen, Hendrick en Steven]

1669: Jan op den Brinckerhoof/Brinckerhof [2 dochters trouwen]

1692: Jan Brinckerhof, wed. van Geesken Greutinck, 2x Marrie Albers

1703: Hermen op Brinkerhof

1736: dochter Geertjen Harmsen x Jan Arends Jebbink op ’t Brinkerhof

1760: dochter Hermina Brinkerhofs x Jan Addink

1793: dochter Elsken Brinkerhof x Marten Haverkamp

1819: wed. Marten Haverkamp

1829: Jan Hendrik Korenblek 1x Teuntjen Haverkamp, 2x Harmina Oortgiezen

1872: Antonij Korenblek x Hendrika Alberdina Zweverink

1909: wed. Hendrika Alberdina Zweverink met kinderen

1912-1939 >: Jan Korenblek x Jenneken Haaring

Bijzonderheden omgeving boerderij

Volgens mondelinge informatie van de bewoners in 2014 was de boerderij in 1898 slecht gebouwd zonder een behoorlijk fundament

Bronnen

(1) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Schattingslijst Vorden 1476. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 [transcriptie Ben Wullink, zie ook www.vordensverleden.nl]

(2) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen

(3) HisGis

(4) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 2431, 2434

(5) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten, kerspel Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 215, 217 ,221, 225, 229, 230, 231, 235, 252 [transcriptie BW], 253 [bewerking Marian Kruijt]

(6) Kreynck, folio 332

(7) GA: Arch. Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 499

(8) GA: Digilegger (Kadaster)

(9) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Schattingslijst in het kerspel Vorden (ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nr. C3-1037 [transcriptie BW]

(10) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Gevallen breuken. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 300 [transcriptie BW]

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

14-11-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Nr. 1: Fam. Ambagtsheer; nr. 2: hisgis-kaartje