Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

F01 Joostink1
BOE 3 Joostink JH Koerselman
BOE 4 Joostink_HisGIS 17-12-2020

Joostinkweg 1

t Joostink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

JOOSTINK

Huidig adres

Joostinkweg 1 [laatste wijkadres C 97]

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1454: Joissinck (1)

Oude benamingen

('t) Joessinck erf, Thyosink, Joosinck, Josink, Jostinck, Joissink, Tjoossink

Betekenis naam

Vermoedelijk van voornaam Joso/Jaso, die men beschouwt als vleinamen van een oudere vorm Eozo, afkomstig van een Germaanse stam eutha=kind, nakomeling; +
 - ink = zoon van, behorende tot (2)  

Andere vermeldingen 

1476 en ca. 1500: Jostinck (3); 1492: t goet Yoesinck (4)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Joostinck, goed

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie A nr. 657

Bouwjaar

Herbouw in 1914, na brand in 1913. (5)

De boerderij werd verplaatst naar A 659 (zie kaartje) (6)

Verbouwing

 

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door wolfsdak met half riet, half pannen

Monument 

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1454: Jutte, wed. van Jacob Schimmelpenninck (1)

1530: Jacob Schymels (Schimmelpenninck) verkoopt zijn 1/3 deel aan Wilhelm van der Leeuw (7)

1564: Henrick te Brugge en joffer Bele verkopen hun 1/3 deel aan Reint Joistinck en Jenneken (7)

1580: Het Nieuwe Gasthuis van Zutphen: de boerderij wordt verkocht door Eefse, weduwe van Dryes Boynck, Jan 't Joessinck de oude en de jonge en hun onmondige zusters Marritgen en Andryesken, Ryckelt te Hellinger en Hele, zijn vrouw, Hendrik Koster en Jenneken, zijn vrouw en Joostgen, weduwe van Reynt ’t Joessinck (1, 7)

Bewoners

1476: Jostinck (2)

1492: die bouwman Gheert (3)

1580: Jan 't Joessinck de oude en de jonge (broers), hun zusters Marritgen en Andryesken en Joostgen, weduwe van Reynt ’t Joessinck

1603: Tonnis Yoistincks x Gertruidt Aelderinck (7)
1635: Lambert Joostinck (laat een kind dopen)
1638-1663: Jacob/Jacop op het Joosinck/Josinck/Jostinck (laat 3 kinderen dopen en in 1658, 1667 en 1685 trouwen 3 van zijn kinderen); lidmaat Vorden in 1663
1685: dochter Jenneken Jacobs Joostinck x Jan Gerrits Besselinck*/Joostinck
1712-1736: dochter Esseltjen Jansen 1x Daniel Hammerman* Joostinck, 2x Daniel Enserink* Josinck

1738: wedr. Daniel (Goossens/Enserink) ’t Joossinck 2x Maria Joosten Overdijkkink**(7)
1755: Berend Arfman* op Joostink x Tunnisken Pelskamp
1778: dochter Esseltjen Tjoossink x Anthony Reessink
1806: dochter Derkjen Reessink x Goosen Zweverink
1835: zoon Jan Zweverink x Hendrika Willemina ten Have
1860: wed. Hendrika Willemina ten Have + kinderen
1871: zoon Hendrikus Zweverink 1x Jenneken Decanije, 2x Harmina Christina Zweverink
1885: Berend Koerselman x Willemina Roeloffina Koerselman ***
1900-1930: zoon Jan Willem Koerselman x Alberta Woestenenk

1930: Jan Willem Koerselman x Alberta Woestenenk en zoon Jan Koerselman x Hendrika Johanna Tjoonk

Bijzonderheden omgeving boerderij

Bakhuisje

Bronnen

(1) RAZ: Arch. Oude en Nieuwe Gasthuis. Toeg.nr. 407, inv.nrs. 131, 226
(2) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen

(3) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Schattingslijst Vorden 1476 en ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036, 1037-C [Transcriptie Ben Wullink, zie ook www.vordensverleden.nl]

(4) GA: Kohier pontschatting 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 [Transcriptie BW]

(5) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1880-1939. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 455

(6) Website: HisGis

(7) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 217, 222, 224, 241 [transcriptie Ben Wullink, www.vordensverleden.nl]

Bijzondere documenten

** Daniel en Maria verkopen in 1754 het halve Bouwerije zoals zich dit destijds op de erve ’t Joossinck heeft bevonden aan Berent Arfman en Tonnisken Pelskamp. Er is een contract opgesteld dat de andere helft van de bouwerije en de roerende goederen aan Berent en Tonnisken zullen toevallen als zij in ruil daarvoor Daniel en Maria tot hun dood verzorgen en voor een fatsoenlijke begrafenis zorgdragen. Na de dood van Daniel en Maria moet er een gift van 25 gulden naar de Diaconie van Vorden. (3)

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

17-12-2020

Overige bijzonderheden

* Jan Gerrits Besselinck, Daniel Hammerman, zoon van Dries op het Ham,
 Daniel Enserink en Berend Arfman noemen zich na hun huwelijk allen Joostink.

*** Een zoon van dit echtpaar was meester Marinus Albertus Koerselman (1871-1893) over wie zijn vriend meester W.H. Heuvel een opstel schreef, zie Vordense Kronyck, 25e jrg. nr. 2, 2007

Foto's

1. Gerard W. Klunder; 2. Mw. J. Winkel-Koerselman

3. krantenbericht uit 1935: Foto-archief Oud Vorden (de initialen van de heer Koerselman kloppen niet, die moeten zijn J.W., zie bij bewoners; van 1885-1900 was zijn vader Berend de pachter; dus de pacht was wel in één familie, maar niet in één hand)