Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Broekweg 9

Garstink
Beschrijving

Boerderijnaam

GARSTINK

Huidig adres

Broekweg 9

Wijk

Wichmond (laatste wijkadres D 33)

Oudste vermelding

1413: Ghersinc of Op ter Horst (1)

Oude benamingen

1474: Gersinck, anders geheiten de Horst (2)

1498: Garstinck (2)

Betekenis naam

Gers-inc: (boerderij op ) gras(land)

Garstink: Achterhoekse uitspraak -e- > -æ- en geschreven als -a-, gevolgd door een epenthetische -t-

Opter Horst: op de horst = verhoging in laagland

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1649: Garstinck: Nn (3)

Leenaktenboeken

Leenroerig aan de Proostdij van St. Pieter te Utrecht (4)

1413: Kapittel van Sint Pieter te Utrecht (1), Ghersinc of Opter Horst

1474, 1492: Kapittel van St. Pieter te Utrecht (2), Gersinck, anders geheiten de Horst

Kadaster 1832

Sectie F nr. 144 en 145

Bouwjaar

 

Verbouwing

1848: afbraak “spijker of kasteeltje” bij het Garstink (5)

ca. 1910, 2002, 2004 (6, 7)

Type boerderij

T-boerderij

Monument

 

Eigenaren

1413: Lambert Beecvelt Lambertz (1), Ghersinc of Op ter Horst

1474: Luijken Beeckfeldt (2), Gersinck, anders geheiten de Horst

1498: Derck Ottensz (2), Garstinck

1502: Elisabeth Bekevelts (4), Ghersinc of ter Horst

< 1536: Beeckvelt (2), Garstinck

1642: Albert van der Borch x Nn (2, 8), Garstinck

< 1647: Catharina van Meeckeren (9), ½ Garstinck

1647: neefje Carel van Cappeler von Selewits c.s. verkopen aan Meinhart van Eyl (1x Ida Brouwers, 2x Anneken Volckerts) en zijn stiefzoon Johan Vos (9, 10), ½ Garstinck

1660: Elisabeth Heyns wed. Gerardus van Marck c.s. verkopen aan Meinhard van Eyll en stiefzoon Johan Vos (9), aandeel Garstinck

1710: (Johan Vos’ dochters?) Willemina en Gertrudis Vos c.s. verkopen aan Adriana van Essen wed. Wessel Meinhardszoon van Eyll (9), ½ Garstinck

1711: (Johan Vos’ kleinkinderen) Henrick Haack e.c. verkopen aan Adriana van Essen wed. Wessel van Eijll (11), ½ Garstinck

1711: Henrick Haack e.c. verkopen aan Adriana van Essen wed. Wessel van Eijll (11), ½ Garstinck

1716: zoon Theodorus van Eijll (x Anna Maria van Dijk) (9, 10), Garstinck

1739: zoon Wessel Joseph Godfried van Eijll (1x Arnolda Cornelia Haak of Haeck, 2x Anna Maria Theresia Hackfort tot ter Horst) (5, 10, 12), Garstinck

1773: wed. Anna Maria Theresia van Eijll-Hackfort (11, 13), Garstink

1784: broers Casper Florus, Gerrit Hendrik en Olivier Hacfort en zuster Maria Elizabeth Hacfort x Theodorus Zeno van Dorth tot Medler (13, 17, 18), Garstink

1798: Theodora Johanna Ignatia C.A.A.C. Speyert van Woerden wed. van A.M.T. van Eijll-Hackforts neefje Olivier Theodorus Petrus Paulus Hackfort (9), Garstink

1805: de erven van O.T.T.P. van Hackfort x T.J.I. Speyert van Woerden (10, 14), Garstink

1832 en 1847: Het Vereenigd R.C. Kerk- en Armbestuur van Zutphen (5)

Bewoners

1657: Jan op Garstinck (10)

< 1705 (1696?) : Tonis Gerrits van Munster (1x Stijntjen Jans, 2x Egbertjen Reintsen Greven) 3x Gerritjen Wessels(en)

1741: Arnoldus, Arent of Arndt Jansen Roerdinck op Garstinck x Reinera of Reintjen Jansen Me(i)ntinck

1752: dochter Bernardina Arendsen Roerdink alias Garstink x Theodorus of Derk (Groot) Mentinck alias Gastink Boer

1769: Gerardus of Gerrit Wijers op Garstink 1x Gertruijd Jansen, 2x Johanna Lankhorst (9, 12)

1789: wed. Johanna Wijers-Lankhorst 2x Jan Willem Hagen (10, 15)

1827: Jan Willem Haagen op Garstink x J(o)anna Lankhorst

1828: wed. Johanna Haagen-Lankhorst, en zoon Johannes Gerhardus Haagen x Constantia Catharina Roelofsen/Roeloffzen

1834: Johannes Gerhardus Haagen x Constantia Catharina Roeloffzen

1837: wed. Constantia Catharina Haagen-Roeloffzen

1840: Antoon de Bruijn x Maria Magdalena Kraaijvanger

1840: wed. Maria Magdalena de Bruijn-Kraaijvanger

1856: wed. Maria Magdalena de Bruijn-Kraaijvanger, en zoon Antonius Gerlacus de Bruijn x Gerharda Jacobmina Geene

1869: Albertus Gerhardus Zents

1871: Albertus Gerhardus Zents x Maria Louisa Besselink

1882: wedr. Albertus Gerhardus Zents

1884: wedr. Albertus Gerhardus Zents 2x Reinira Grada Berendina Veenhuis

1899: Gerhardus Hendrikus Smit x Geertruida Wilhelmina Koenders

1906: wedr. Gerhardus Hendrikus Smit, en zoon Johannes Wilhelmus Smit x Harmina Johanna Maria Stapelbroek

1909: Johannes Wilhelmus Smit x Harmina Johanna Maria Stapelbroek

                                                      

Buitengoed Garstinck met 5 kamers, stalling en moestuin (a):

< 1829: Johannes Henricus Schillings x Anna Maria Pennings

1840-1847: Everd Bartels x Hendrina Schut

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Gebouwd ná 1820

Bronnen

1) UA: Kapittel van Sint Pieter te Utrecht. Toeg.nr. 220, in.nr. 973

2) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreynck (166-1691). Toeg.nr. 0141, inv.nr. 27

3) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691). Toeg .nr. 0141, inv.nr. 22 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

4) GA: Familie van Rhemen. Toeg.nr. 0481, inv.nr. 139

5) RAZ: Inventaris van het archief van de RK Parochie te Zutphen (1618-1987). Toeg.nr. 67, inv.nr. 136

6) GA: Digilegger (Kadaster)

7) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 933, 934

8) GA: Hof van Gelre en Zutphen. Toeg.nr. 0124, inv.nr. 5293

9) GA: Huis ter Horst. Toeg. nr. 0405, inv.nrs. 741, 742, 744, 745, 747, 756

10) GA: Markeboek van Wichmond 1657-1828. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 126

11) RAZ: Archief Scholtambt Zutphen. Toeg. nr. 0338, inv.nrs. 252, 253 (transcr. Ben Wullink)

12) GA: Familie van Dorth tot Medler. Toeg.nr. 0456, inv.nr. 443

13) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nrs. 474, 475

14) GA: Digilegger (Kadaster)

15) RAZ: Inventaris van het archief van de Gemeente Warnsveld (1811-1936). Toeg.nr. 3001, inv.nrs. 803, 807, 852

16) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Warnsveld (1811-1839). Toeg.nr. 3018, inv.nr. 7

17) J.H. Hofman, 1901. ‘Mr. Wessel van Eijll en zijne making.’ Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 27

18) J.M. van Oppenraaij, 1903. Zutphen. Geschiedenis der R.K. Gemeente na de Reformatie. In: Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 28

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

24-06-2023

Overige bijzonderheden

 

Foto's

2001: schilderij van de hand van Joanne Wunderink

2002: (7)