Zoeken

Binnenkort

        9-30 mei Expositie
    Details: zie Laatste nieuws

Sociale media

Deldensebroekweg 13

Riefelkamp
Beschrijving

Boerderijnaam

RIEFELKAMP

Huidig adres

Deldensebroekweg 13

Wijk

Delden (laatste wijkadres B 66)

Oudste vermelding

1570 (1)

Oude benamingen

Riefelerkamp

Betekenis naam

Germaans patroniem: Rief > Rief(e)ler (2)

Andere vermeldingen

Reef(f)eler, Rieffeler, Rijffelercamp, Revelercamp

Verpondingskohier van Kreynck

1649: Jacob Smits (3), dat Rijffelse

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Oud: Sectie H nr. 446

Nieuw: Sectie H nr. 447

Bouwjaar

ca. 1911: sloop (H 446) en herbouw (H 447) (4)

1967: herbouw (5)

Verbouwing

1996 (5)

Type boerderij

< 1967: Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1570: Jacob Schender van Essen draagt over aan zijn nichtje Esther (1), Rieffeler

1579: Ursula (wed. Steven Teger(d)inck) 2x Joest van Eyll verkopen aan Reijnt en Jenneken tho Moelenbrugge (1), Reefeler

1583: zonen Johan en Berendt tho Moelenbrugge verkopen aan Garrit ten Boerlo x Tonnisken (1), Reefeler

1613: Berent te Buirlo (1), Rieffeler

1643: Jacob Henrix Smit x Anneke Willems (1), ⅓ Rieffelerkamp

1650: Anneken Willems wed. Jacob Henrix Smit (1), ⅓ Rijffelercamp

1662: dochter Trientjen Jacobs wed. Edras Fuerllet verkoopt aan Jacob van Geelkercken x Elsken Broeckmans (1), Revelercamp

1681, 1682: de erven van Jacob van Geelkercken (x Elsken Broeckmans 2x Richolt Crijstdael of Creesdal) verkopen aan Di(e)derick van Lathum 1x Sophia Ernst (2x Theodora Binius) (1, a), Reeffeler

1695: Theodora Binius of Bieniks wed. Diederick van Lathum verkoopt aan Willem Noortwijck x Theodora te Giffel (1), Rieffeler

1710: zoon Gooswijn Noortwijck 1x Nn, 2x Cornelia Gerharda Schemmink (6, 7), Riefelerkamp

1783: dochter Stephania Francisca Xaveria Theresia Noortwijck wed. Arnoldus Otto, en zuster Henrica Wilhelmina Noortwijck (6, 8), Rievelerkamp

1793: zuster Goswina Leopoldina Noortwijck (x Theodorus Antonius Clumper) vermaakt aan haar achterneven Gerhardus Martinus Roeloffsen (x Anna Irmgarda Elisabeth Backer) en Antonius Bernardus Roeloffsen (x Constantia Catharina Schemminck) en neef Wilhelmus van de Veld (8, 9), Rievelerkamp

1794: Antonius Bernardus Roeloffsen (x Constantia Catharina Schemminck) (10), Rievelerkamp

1801: zoon Hermanus Gerardus (of Gradus Harmanus) Roeloffsen (11), Refelerkamp

< 1832: Antonie Aberson (x Hendrika Alberdina Gallée) (4)

1866: dochter Johanna Aleida Aberson (x Berend Zweverink) (4)

1910: schoondochter Johanna Lebbink (2x Gerhard Lenselink) (4)

1924: zoon Berend Goossen Lenselink (4)

1939: Derk Jan Jolink, en August Bruil (4)

Bewoners

1635: Jan op den Reveler camp

1637: Tonnis op Revelscamp x Geertje, en dochter Marrie Teunissen x Henrick Hermanszen van de Weijenburgh

1674: dochter Grietjen Hendrijkx Rievelkamp x Peter Roelofs van Groot Venhorstink

< 1684: wedr. Peter Rievelkamp 2x Altjen Peters

1684: Altjen Peters wed. Peter Rifekamp 2x Berent Hendrix Schimmel

1707: Jan Gerritzen op Rij()efelkamp

1709: dezelfde? Jan Gerritzen Niuwenhuijs x Jenneken Jansen Kleijn Wolterink wed. Jan Abbink

1737: dochter Dorothea of Theodora Jansen Riefelerkamp x Esken Henderiks Venhorstink

1795: Albert Weultjes alias Riefelkamp x Hen(d)rica Harmsen Evers

1796: Albert Weultjes x Hendrika Evers, en zoon Garret (of Gerardus Cornelius) Wöeltjes of Weultjes alias Riefelerkamp x Alberdina Meckkevelt of Mekkeveld

1811: wed. Hendrica Evers, en zoon Gerardus Cornelus Weultjes x Alberdina Mekkeveld

1817: wed. Hendrika Weultjes-Evers, en schoondochter/wed. Alberdina Weultjes-Mekkeveld

1819: Antony Aberson x Hendrika Alberdina Gallée

1845: Antony Aberson x Hendrika Alberdina Gallée, en dochter Johanna Aleida Aberson x Berend Zweverink

1851: wedr. Antony Aberson, en dochter Johanna Aleida Aberson x Berend Zweverink

1866: Berend Zweverink x Johanna Aleida Aberson

1881: Berend Zweverink x Johanna Aleida Abserson, en zoon Goossen Zweverink x Johanna Lebbink

1892: Berend Zweverink x Johanna Aleida Abserson, en schoondochter/wed. Johanna Zweverink-Lebbink

1893: Berend Zweverink x Johanna Aleida Aberson, en schoondochter/wed. Johanna Zweverink-Lebbink 2x Gerhard Lenselink

1899: wed. Johanna Aleida Zweverink-Aberson, en schoondochter Johanna Lebbink x Gerhard Lenselink

1910: Gerhard Lenselink x Johanna Lebbink

1924: wedr. Gerhard Lenselink

1926: wedr. Gerhard Lenselink, en zoon Berend Goossen Lenselink x Aleida Velthorst

1927: Berend Goossen Lenselink x Aleida Velthorst

1939: Derk Jan Jolink x Geertruida Johanna Wisselink

Bijzonderheden omgeving boerderij

1801: Riefelkamp, boerderij met landheerskamer (11)

Bronnen

1) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 219-222, 225, 230, 231, 233-235 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) J.K. Brechenmacher, 1957. Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen

3) GA: Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren, registers met taxaties van belastbaar onroerend goed, 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

4) GA: Digilegger (Kadaster)

5) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 1093, 1095

6) E.A.M. Claassen, 2016. Noortwijck. Een geslacht van landheren te Vorden, 1500-1800. Canon van de geparenteerde familie Ockhorst, pp. 269, 332

7) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159, 841, 843

8) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 252 (transcr. Alice Garritsen)

9) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 459

10) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

11) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 6, 13B, 13C, 13D

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

29-11-2020

Overige bijzonderheden

a) de erven van Jacob van Geelkercken: Abraham vG x Lammertien Willems (van der Weij), Abigael vG x Albert Nijenhuis, Johannes vG x Nn, Isaack vG x Mechtelt Gudberlets, en Theodorus vG

Foto's