Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Deldenseweg 0

Klein Obbink
Beschrijving

Boerderijnaam

KLEIN OBBINK

Huidig adres

Deldenseweg 0

Wijk

Delden (laatste wijkadres 1890: B19)

Oudste vermelding

1500: Lutteke Ubbekinck (1)

Oude benamingen

Timmermans of Rijvers hofstede (2, 3)

Betekenis naam

< Voonaam Ubico < Ub(b)o of Obbo/Obbe (*uba ‘weelderig’, welig’) (4), oftewel een groeizame plek

Gelegen naast en vermoedelijk afgesplitst van Groot Obbink (Hilverinkweg 3), een zgn. keurmedig leen (a)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

Prüm (5)

Kadaster 1832

Sectie G nr. 518

Bouwjaar

 

Verbouwing

ca. 1894: afbraak (6, 7)

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1583: de familie Folkers verkoopt aan Adam Wenninck x Marrijke (2, b), Tijmermanshofstede

1623: de fam. van Eijll verkoopt aan Aerent Obbekinck x Jansjen Kemerlings (3, c), Timmermans of Rijvers hofstede

1626: Godert Adamszn Weninck verkoopt aan Goosen Eelmerinck x Geertjen Egginck (3), ⅓ van Klein Obbekinck

1634: Eefken Aerents alias Ubbekinck wed. Cornelis Joosten 2x Herman Ubbekinck (3), aandeel van Klein Ubbekinck of de Timmermanshofstede

1643: Catharina Thomassen wed. Evert Adamszn Weeninck (3) (0338, 230), ⅓ van Klein Obbekinck

1645: zoon Thomas Evertszn Weeninck x Margareta Goijkinck 3), aandeel van Klein Obbekinck

1646: Thomas Weeninck x Margareta Goijkinck verkopen aan oom Berent Adamszn Weeninck x Mechtelt Gerrits (3), ⅓ van Klein Obbekinck

1650: Henrick Thomassen x Elske Obbekinck (3), ⅓ van Klein Obbekinck of Timmermans Hofstede

1665: Henrick Thomassen x Elske Obbekinck verkopen aan Jan op de Bijle x Hendersken Arents (dochter van Arent Hilverdinck), en aan Jan Kijfskamp x Beerte Hilverdinck (3), elk de ½ van Kleijn Obbekinck

1688: Berentien Arentsen wed. Henrick Bartolts 2x Jan Stapelbroek (3), Klein Ubbinck

1698: Berentien Arentsen x Jan Stapelbroek (3), ½ van Klein Ubbinck

1698: Jan Stapelbroek verkoopt aan Henrick Hiddinck (3), ½ van Klein Obbink

1712: Henrik en Arent Janssen van de Bijele verkopen aan Jan Janssen Hogestege x Hendersken Roelofsen (3), hun beider aandeel

1764: wed. Hendersken Roelofs Klein Obbink draagt over aan dochter Janna Willems Klein Obbink x Reint Jansen Heijenk (3), aandeel van Klein Obbink

1814: het armenbestuur van de gereformeerde gemeente van Hengelo verkoopt aan Derk Eggink (8), ¼ van Klein Obbink

1832: Hendrik Eggink (schoonzoon van Janna Willems Klein Obbink) (6)

1832: wed. Esselina Eggink-Boschman (6)

1866: zoon Evert Jan Bosman (x Maria Muzerije) (6)

1892-1894: wed. Maria Eggink-Muzerije (6)

Bewoners

1623: Berent Weeninck (3)

1634-1645: Lubbert op Cleijn Obbekinck

1672: zoon Jan Lubbertsen op Kleijn Obinckinck x Aeltijen Jansen wed. Gerit Bonck

1674: Philips Norde op Kleijn Oppenink

1712: Roelof Klein Obbekink

1712: dochter Hendersken Roelofsen Klein Obbekink x Jan Jansen Hoogstege

1722: wed. Hendersken Roelofsen 2x Willem Jansen Lanckamp

1753: Willem Klein Obbink x Hendersken Roelofsen, en dochter Janna Willemssen Kleen Obbink x Reijnt Jansen Heijink

1762: wed. Hendersken Roelofsen, en dochter Janna Klein Obbink x Reijnt Heijink alias Klein Obbink

1764: Reindt Heijink x Janna Klein Obbink

1783: wedr. Reijnd Heijink

1789: wedr. Reijnd Heijink, en dochter Willemina Heijink x Hendrik Antons Eggink

1802: Hendrik Eggink x Willemina Heijink

1810: zuster Mech(t)elina Eggink x Garrit Jan Nijenhuis

1810: wedr. Garrit Jan Nijenhuis

1811: Garrit Nijenhuis 2x Jenneken Wolterink

< 1817: Mechtelina’s broer Garrit Eggink x Altjen Heytink

1818: Garrit Eggink x Altjen Heytink, en zoon Toon Eggink x nicht Dersken Eggink

1819: wedr. Garrit Eggink, Toon Eggink x Dersken Eggink

1820: wedr. Garrit Eggink, en zoon/wedr. Toon Eggink

1821: Zuzannes van Zadelhof x Jacomina Maatjes

1823: broer Hendrik Eggink (wedr. Willemina Heijink), 2x Esselina Bosman (zie 1789-1810)

1832: wed. Esselina Eggink-Boschman

1837: wed. Esselina Eggink-Boschman 2x Berend Arentsen wedr. Geertjen Groot Bluimink

1843: wed. Esselina Arentsen-Boschman

1859: wed. Esselina Arentsen-Boschman, en zoon Evert Jan Eggink x Maria Muzerije

1866: Evert Jan Eggink x Maria Muzerije

1892: wed. Maria Eggink-Muzerije, en dochter Engelina Esselina Eggink x Derk Steenblik

1893-1894: wed. Maria Eggink-Muzerije

 

Kamer:

1839: Arend Bosman x Hendrika Zwolsman (d)

1841: Garrit Jan Memelink x Janna Zaalman

1845-1848: Garrit Nijhuis x Derkjen Klein Kranenbarg

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) RAZ: Oud-rechterlijk archief Zutphen 1389-1811). Toeg.nr. 0010, inv.nr. 871

3) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 226, 228, 230, 231, 233, 235, 240, 252 (transcr. Ben Wullink)

4) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

5) A.J. Maris, 1934. De leen-, keurmedige en tynsgoederen van de Sint Salvador-Abdij te Prüm in Gelderland

6) GA: Digilegger (Kadaster)

7) ECAL: Bevolkingsregister van Vorden

8) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst 1812-1935. J.H. Gallée, 1811-1842. Toeg.nr. 3011, inv.nr. 196

9) Instituut voor de Nederlandse Taal. Historische woordenboeken. gtb.inl.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

27-10-2020

Overige bijzonderheden

a) Keurmedig leen: het recht van de heer of grondbezitter op het beste stuk uit de nalatenschap van een horige (9)

b) Rijckman van Noyll (Eyll?) x Johanna Folkers, Arnt Folkers x Jacopxken, en Folkkert Folkers

c) Rijckman van Eijll (Noyll?) x Jutte, Derck van Eijll x Trijne te Harckel, Henrick van Eijll x Gerritjen, en Gijsbert van Eijll

d) Arend was een broer van Esselina Boschman, bewoonster van 1823-1866

Foto's