Zoeken

Binnenkort

    Het nieuwe seizoen begint

            in september.

 

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

 

Huidig adres

Dorpsstraat 4 (voorheen Vierakkersestraatweg 38 < daarvooor Vierakkersestraatweg 56)

Wijk

Vierakker (laatste wijkadres E 2, daarvoor E 9)

Oudste vermelding

1768 (1)

Oude benamingen

1792: Hijnskamp (1)

1812: Obbinkkamp (2)

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Oud: Sectie F nr. 227 (afbraak ca. 1858)

Nieuw: Sectie F nr. 224 (nieuwbouw ca. 1857)

Bouwjaar

ca. 1857 (3)

Verbouwing

ca. 1884 (3)

Type boerderij

Krukhuis

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

< 1792: Huis Suideras (eig.), bewoners (opstal, erfpacht)

1792: Catharina Dekkenije wed. Gerrrit (Klein) Obbink verkoopt aan zwager Hendrik (Klein) Obbink x Berendina Eggink (1) Hijnskamp (opstal, erfp.)

Bewoners

1768: Hendrik Cornelissen Hijnekamp x Catharina Decanie of Dekanije (1)

1791: wed. Catharina Cornelissen-Decanije 2x Gerrit Klein Obbink

1792: wed. Catharina Klein Obbink-Decanie

1792: zwager Hendrik Klein Obbink x Berendina Eggink (1)

1811: Hendrik Klein Obbink x Berendina Eggink, en zoon Roelof Klein Obbink x Geesken Meijerink

1813: wedr. Hendrik Klein Obbink, en zoon Roelof Klein Obbink x Geesken Meijerink (4, 5)

1818: wedr. Hendrik Klein Obbink, en zoon/wedr. Roelof Klein Obbink

1819: Aaltjen Bakhuis (4)

1820: wedr. Roelof Klein Obbink 2x Aaltjen Bakhuis (4)

1845: wedr. Roelof Klein Obbink

1848: zoon Hendrik Jan Klein Obbink

1859: Hendrik Jan Klein Obbink x Geertruida Engelina Schuppers

1900: Hendrik Jan Klein Obbink x Geertruida Engelina Schuppers, en zoon Roelof Klein Obbink x Johanna Grada Meulenbrugge

1901: wed. Geertruida Engelina Klein Obbink-Schuppers, en zoon Roelof Klein Obbink x Johanna Grada Meulenbrugge

1906: Roelof Klein Obbink x Johanna Grada Meulenbrugge

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) ECAL: Rechterlijk archief van het Landdrostambt Zutphen , 1517-1811. Toeg.nr. 3021, inv.nr. 1453

2) Bekendmakingen en Berigten en tot Byvoegsle van het Staatkundig Dagblad van het Departement van den Boven-IJssel 51, 04-06-1812

3) GA: Digilegger (Kadaster)

4) RAZ: Inventaris van het archief van de Gemeente Warnsveld (1811-1936). Lijsten van personen die in de verschillende buurtschappen gewoond hebben en statistische opgaven over ieder huisgezin. Toeg.nr. 3001, inv.nr. 849

5) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Warnsveld (1811-1839). Toeg.nr. 3018, inv.nr. 4

6) GoogleEarth

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2022 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

28-04-2022

Overige bijzonderheden

Foto's

Overlay actuele luchtfoto en kadasterkaart-1832 (3, 6)