Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Dorpsstraat 10

De Herberg
Beschrijving

Boerderijnaam

DE HERBERG

Huidig adres

Dorpsstraat 10

Wijk

Dorp (laatste wijkadres A 116)

Oudste vermelding

1621: Warner Tonissen (1), herbergier

Oude benamingen

Het Wapen van Vorden

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck

1649: Henrick Warners (2), huijs, hofflant, eijgen brouwerie en tap

1663: Tonnis Brouwer (3)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 527

Bouwjaar

 

Verbouwing

1925, 1961-1997 (4, 5, 6)

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1621: Warner Tonissen (1), herbergier

1634: zoon Hendrik Warners alias Brouwers (x Aeltien Willemsen toe Noortwijck (2, 7), brouwerij en tap

1666: wed. Aeltien Brouwers-Noortwijck, en zoon Tonnis Hendricks Brouwer (1x Jenneken Buskes of Boskes, 2x Tonnisken Gerrits wed. Sweer Herberts) (2, 8)

1679: neefje Wander of Warner Jansen Molleman of Meuleman (7)

1680: Warner Meuleman (1x Geertjen Tjainck, 2x Agneta Beeuws)

1725: wed. Agneta Meuleman-Beeuws, en zoon Willem Meuleman (x Anna Willemina Lentink) (7), huis, hof, grond, brouwerij, stokerij

1737: wed. Agneta Meuleman-Beeuws

1739: schoondochter/wed. Anna Wilhelmina Meuleman-Lentink

1769: zoon Warner Meuleman (x Geertruijd Hesselink) (7)

1770: zoon Willem Coenraad Meuleman

1799: Willem Coenraad Meuleman x Reintjen Weggelhorst

1818: wed. Reintjen Meuleman-Weggelhorst (6)

1839: zoon Wander Meuleman (x Antonia Maria Koning) (6)

1857: wed. Antonia Maria Koning

< 1889: dochter Wilhelmina Hendrika Meuleman (x Dorotheus Isebrandus Buursink (6)

ca. 1906: Lammert Brandenbarg (x Helena Schipper) (6, a)

1924: kinderen Johannes Bernardus (x Trijntje Prop), Antoon Brandenbarg, en Frederika Brandenbarg (x Hendrik Odink) (6)

Bewoners

1621: Warner Tonissen (1)

1634: zoon Hendrik Warners alias Brouwers (x Aeltien Willemsen toe Noortwijck (2, 7)

1666: wed. Aeltien Brouwers-Noortwijck, en zoon Tonnis Hendricks Brouwer (1x Jenneken Buskes of Boskes, 2x Tonnisken Gerrits wed. Sweer Herberts) (7, 8)

1679: Warner Jansen Meuleman (1x Geertjen Tjainck 2x Agneta Beeuws (+1739)

1725: wed. Agneta Meuleman-Beeuws

1729: wed. Agneta Meuleman-Beeuws, en zoon Willem Meuleman x Anna Wilhelmina Lentink

1737: wed. Agneta Meuleman-Beeuws, en schoondochter/wed. Anna Wilhelmina Meuleman-Lentink

1739: wed. Anna Wilhelmina Meuleman-Lentink

1741: wed. Anna Wilhelmina Meuleman-Lentink (+1778) 2x Jan Mellink (+1791)

1769: Jan Mellink (+1791) x Anna Wilhelmina Lentink, en (stief)zoon Warner Meuleman x Geertruijd Hesselink

1770: Jan Mellink x Anna Wilhelmina Lentink, en schoondochter/wed. Geertruijd Meuleman-Hesselink

1771: Jan Mellink x Anna Wilhelmina Lentink, en schoondochter/wed. Geertruijd Meuleman-Hesselink 2x Albert (Jan) Markvoort

1773: Jan Mellink x Anna Wilhelmina Lentink

1778: wedr. Jan Mellink

1792: stiefkleinzoon Willem Coenraad Meuleman (b)

1799: Willem Coenraad Meuleman x Reintjen Weggelhorst

1818: wed. Reintjen Meuleman-Weggelhorst

1839: wed. Reintjen Meuleman-Weggelhorst, en zoon Warner Meuleman x Antonia Maria Koning

1855: Warner Meuleman x Antonia Maria Koning

1857: wed. Antonia Maria Meuleman-Koning

1883: Lammert Brandenbarg x Helena Schipper

1924: wed. Helena Brandenbarg-Schipper

1926: kinderen Johannes Bernardus Brandenbarg x Trijntje Prop, Frederika Brandenbarg, en Antoon Brandenbarg

1929: Johannes Bernardus Brandenbarg x Trijntje Prop, en broer Antoon Brandenbarg

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Lammerts broer Antonij Brandenbarg (x Jansje ten Napel), kocht rond 1910 de wasserij aan de beek, ten zuiden van het Wapen van Vorden. Hij was bleker van beroep en zal reeds aktief zijn geweest op de nabijgelegen Bleike of Bleek. Deze wasserij was ca. 1890 gesticht door Jan Engbert Garssen (op Klein Pardijs, Komvonderlaan 6) en korte tijd (1907-ca. 1910) in handen geweest van ene Hendrik Jan Mulderije, een timmerman in Vierakker. Op het perceeltje ten westen van de wasserij, Koenplaats genaamd, stond een oude schuur die reeds staat aangegeven op de kadastrale kaart van 1832. De naam Koenplaats doet vermoeden dat dit perceeltje eens gepacht is geweest (van Huis Vorden) door Willem Coenraad Meuleman (of door zijn curatoren, zie noot [b]). Het schuurtje werd ca. 1890 afgebroken en vervangen door een leerlooijerij die in 1907 door Antonij Brandenbarg werd gekocht van Huis Vorden. Na zijn dood in 1917 werd de looierij opgeheven maar de wasserij werd pas in de jaren ‘70 van de vorige eeuw afgebroken (6, 8)

Bronnen

1) Ben Wullink, 2017. Bloedige twist in Vorden 1621. (RAZ 0338, 81, www.vordensverleden.nl)

2) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nrs. 398, 1334 (transcriptie Ben Wullink)

3) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink)

4) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 140 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 1268-1285

5) Maarten Smit, 2017. ‘Het geslacht Brandenbarg in Vorden.’ In: Vordense Kronyck 36, 1

6) GA: Digilegger (Kadaster)

7) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 229, 234, 236 (transcr. Ben Wullink)

8) Koopakte 1907 (met dank aan Bert Brandenbarg)

9) Familiearchief Meuleman (met dank aan Johan Meuleman)

10) Google StreetView

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

03-03-2021

Overige bijzonderheden

b) Wed. Geertruijd Meuleman-Hesselink hertrouwde in 1771 met Albert (Jan) Markvoort en vertrok in 1773 met hem naar Almen. Opvolger Willem Coenraad Meuleman was toen nog een kleuter en zou pas rond 1792 terugkeren naar Vorden. Hij werd in 1800 onder curatele gesteld (9)

Foto

De Herberg, 1885-2018 (5, 10)