Zoeken

Binnenkort

    Het nieuwe seizoen begint

            in september.

 

Sociale media

Galgengoorweg 0

Galgengoor
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

GALGENGOOR

Huidig adres

Galgengoorweg 0

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1568: Karstken Enserinck x Marriken verkopen de jaarlijkse opbrengst uit de helft van het land genaamd “dat Galgengoir” aan Henrick Heijkijnck x Griete (1)

1637: Lucas op ’t Galgengoor (2)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Laag gelegen land, broekland, moeras

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

dat Gallegoer: hofflant, weijkant en koeweides

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

 

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

Katerstede Galgengoor: (a)

< 1675: Borchard Wilhelm van Westerholt (Huis Hackfort)

1675: zoon Hendrick Wilhelm van Westerholt (Huis Hackfort)

1684: Bornhof

Opbrengst uit land:

1609: Johan Jansen op Groot Berenpas koopt de jaarlijkse levering van rogge uit zijn land genaamd het Galgengoor af van het Anthonius Grote Gilde (3, b)

1610: Wilhem Rolevinck, Mechtelt Enserincks x Dieter Wonnick en Dersken Enserinck x Cornelis Alberts verkopen een stuk land genaamd het Galgengoir aan dezelfde Johan Jansen x Tonnisken in de Wiersse (3, b)

Land A:

1614: Berent te Berenpas x Egberta Sweverinx verkopen aan Johan Sweverinx x Marrie op Blockhuis (3), hun ⅕ eigendom van 2 percelen land genaamd Dorpsland en Galgengoor

1678: de erven van Jan op den Bocker (a) verkopen aan Tonnis Jansen Ockhorst (kleinzoon van Johan Sweverinx) x Jenneken Noortwijck (3, 4, c), hun “geregte aenpart van het Galgengoor Dorpland metter uijtdrift sampt recht en gerechtigheijt”

Groot Galgengoor:

1728: zoon Berend Okhorst (4, 5), Groot Galgengoor

z.d. (na 1740?): (schoonzuster?) wed. Maria Ockhorst(-Bernds Smalgoor?) te WIchmond (5), bij Berent in ’t (Groot) Galgengoor

1786, 1796: dochter Engelberta Ockhorst (6, 7), Galgengoor

1802, 1804: erven Engelberta Ockhorst (7), Galgengoor

→ zie verder bij Hogenkamp (Galgengoorweg 7)

Land B:

1722: Derk Assink x Catharina Derksen c.s. (waaronder Harmen Wesselink en Dina Wesselink) verkopen aan broer en zuster Hendrik en Hendrica Wesselink (3, d), de helft van een weide met een kampje het Galgengoor genaamd

Klein Galgengoor: →  zie Hanenkamp (Galgengoorweg 9):

1726: Hendrica Wesselink x Peter van der Poll verkopen hun aandeel aan Hermanus Wesselink x Hermina Cornelissen (3, e), katerstede het Galgengoor

1734: Herman Wesselink x Hermina Cornelissen (3), katerstede in het Galgengoor waar nu Arent Jansen woont

< 1754: eerst Harmen Wesselinck, later Harmen Oostenenk (5, 6), Klein Galgengoor

< 1754: Harmen Oostenenk (5), bij Willem in het Galgengoor

Bewoners

1637: Lucas op ‘t Galgengoor

1643: Hendrick, zoon van Jan op Galgengoor (3)

1649-1656: Winolt Geritsen op het Galgengoer x Peterken Jans

1660: Jan Galgengoor (3)

1663-1666: Jan Galgengoor, Jasper Winolts (8, 9, 10)

1672-6: Hendrik op Galgengoor (11)

1678: Reijnt op Galgengoor

ca. 1710-1737: Berent (in het) Galgengoor x Garritien (5, 6, 7, 11), Groot Galgengoor

1731: (Hendrick Albers op Hanenkamps zoon) Garrit Hendriksen Hanenkamp alias Galgengoor x Maria Davidsen Wesselink Bramels (f), op Galgengoor

1764: Garrit Jan Brouwer x Mechtelt Jansen van de Gennip (g)m op ’t Galgengoor

Klein Galgengoor:

ca. 1707-1752: Arent Jansen (Niuwenhuis?) x Beerentjen (3, 5, 6, 13), “gewoond hebbend op Kleijn Braemel, nu in de Hutte bij Galgengoor “, alias “Arend in ’t Galgengoors plaetse” of Klein Galgengoor

ca. 1728-1755: zoon Willem Arendsen x Elsken Jansen op ‘t Kleine Galgengoor (5, 6)

Bijzonderheden omgeving boerderij

- Afgaande op getuigenverklaringen (“Kondschap der waarheid”) uit 1754 en gestaafd met aktes uit 1499 en 1504 zou de Wildenborch “altijd” het hoge gerecht van galg hebben gehad. In deze aktes werd dit recht toegekend door “Rooms koning” Maximilian aan Johan van Wisch heer van de Wildenborch, en betrof in eerste instantie de buurtschappen Barchem, ’t Sek (Wildenborch), Wiersscher Broek en Mossel, en vanaf 1504 ook de kerspelen Vorden en Ruurlo (14, 15).

Volgens A.C.W. Staring zou Johan van Wisch zijn recht bevestigd hebben met het planten van een galg (16), maar waar de galg gestaan heeft is niet overgeleverd, behalve misschien in de onderhavige veldnaam.

- Het Galgengoor was oorspronkelijk het gebied tussen de huidige Galgengoorweg, Wientjevoortseweg, Oude Borculoseweg, Heijendaalseweg, Larenseweg en Enzerinckweg.

- Op basis van de helaas incomplete gegevens over de opeenvolgende eigendoms- en bewonerswisselingen kan voorzichtig geconcludeerd worden dat Hogenkamp en mogelijk ook de Voskoele (resp. Galgengoorweg 7 en 5) het vervolg zijn van Groot Galgengoor, en dat de Hanenkampshutte voortkomt uit Klein Galgengoor alias “uit (Klein) Elshof uit de Hanenkamp” (Galgengoorweg 9). Vanwege een niet geheel synchroon lopende opeenvolging van eigenaren en bewoners kan het echter zijn dat het ene nog niet verlaten en afgebroken was voordat het andere reeds werd bewoond, het gaat hier immers om hutten in een heidegebied.

- Het kleine vierkante perceeltje in het grotere, langwerpige perceel ten noorden van de Voskuil (ill. 1) doet vermoeden dat dit ook eens een huisplaats is geweest.

Bronnen

1) RAZ: Regesten van de Collectie Particuliere Charters Zutphen, 1297-1809. Toeg.nr. 191, inv.nr. 1298

2) Nederduits Gereformeerd doopboek van Vorden

3) ) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 17, 224, 225, 226, 234, 236, 237 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

4) E.A.M. Claassen, 2016. Noortwijck. Een geslacht van landheren te Vorden, 1500-1800. Canon van de geparenteerde familie Ockhorst, p. 169

5) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 46

6) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 824, 827, 841, 843, 844

7) GA: Archief Fam. Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 5, 13, 13C, 13D

8) Jarich Renema, 2001. ‘Schade door des bisschops volck te Vorden gedaan.’ Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jrg. 24, nr. 1

9) Jarich Renema, 2000. ‘Een Vordense verpondingslijst.’ In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek , jrg. 17 nr. 3

10) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink)

11) ECAL: Archief van de Hervormde Gemeente Vorden, 1631-2007. Diaconie. Toeg.nr. 1246, inv.nr. 85, 86 (transcriptie Ben Wullink)

12) Nederduits Gereformeerd begraafboek van Vorden

13) GA: Archief Familie van Dorth tot Medler. Toeg.nr. 0456, inv.nrs. 46, 513

14) GA: Archief Huis Wildenborch. Toeg.nr. 0441, inv.nr. 3

15) GA: Archief Heerlijjheid Wisch. Toeg. nr. 0443 inv.nr. 127

16) A.C.W. Staring, 1838. ‘Het Huis Wildenborch.’ In: Geldersche Volksalmanak 3, 4

17) GA: Archief Huis Keppel. Toeg.nr. 0409, inv.nrs. 1119 e.v., 1236 (transcr. Ben Wullink)

18) GA: Verpondingskaarten. Toeg.nr. 0873, inv.nr. 59

19) GoogleEarth

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

30-04-2021

Overige bijzonderheden

a) De katerstede Galgengoor kwam voort uit een goed genaamd Kreijenberg dat in 1433 was afgespleten van het Elshoff aan de Zutphenseweg (nr. 40). Zowel Kreijenberg als Elshoff kwamen in 1684 in handen van de Zutphense liefdadigheidsinstelling Bornhof, maar wat er verder met de katerstede Galgengoor is gebeurd is niet bekend, alleen dat het in 1675 uit de leenplicht werd ontslagen (17). Het Bornhof was in 1832 nog steeds eigenaar van een perceel grond in het Galgengoor, dat mogelijk de oorspronkelijke locatie was van de katerstede

b) Johan Jansen op Groot Berenpas in de Wiersse was verwant aan de familie Sweverinck en tevens eigenaar van het goed den Bocker (de Bucker in Veldwijk), hem verkocht door de fam. Sweverinck, waaraan Berent te Berenpas eveneens verwant was (3)

c) De families Sweverinck, Ockhorst en Noortwijck waren nauw verwant (4)

d) Derk Assink x Catharina Derksen verkochten tegelijkertijd een deel van de Hanenkamp (Galgengoorweg 9)

e) Herman of Harmen Wesselink woonde in Deventer

f) Vader Hendrick Albers op de Hanenkamp, zoon Aalbert Garritsen Haanekamp x Derksken Brouwers (dochter van Garrit Jan Brouwer) in de Hanenkamphutte (Galgengoorweg 9)

g) Dochter Aaltjen x Arent Abbink > Voskoele (Galgengoorweg 5), en dochter Derksken x Aalbert Haanekamp > Hanenkamphutte

Foto's

1: Overlay verpondingskaart 1807 (16) en luchtfoto (18, 19)