Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Bokslag voor & zij 2019
BOE 3 Bokslag achter 2019
BOE 4 Bokslag sluitsteen 2019
BOE 5 Bokslag 1935
BOE 6 Bokslag na 1959
BOE 7 Bokslag tot 1959
BOE 8 Bokslag na 1925
BOE 9 Bokslag overlay

Ganzensteeg 9

Bokslag
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BOKSLAG

Huidig adres

Ganzensteeg 9

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D154)

Oudste vermelding

1476: Buckslach (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Bokslag: veldnaam, samenstelling van bok- en -slag:

*-slag ‘(van de gemeenschappelijke gronden) afgegrensd stuk land’, of ‘strook land, een zeker aantal aaneensluitende akkers’ (zie ill. 9), en                           *b(o)eke- ‘beukenboom’, of *bok-/buk- ‘reebok’ (2, 3, 4)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

’t guet Buckslagh, tot Medler

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 433

Bouwjaar

1857: (her)bouw of verbouw (sluitsteen)

Verbouwing

1925, 1959, 1965 (5, 6)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren tot 1939

1476-1651: Huis Vorden (en Hackfort)  (1, 7)

1651: Sara Griffijns (7, a)

1657: Bernhardina van Hoen wed. Engelbert van Doetinchem (7)

1671: Willem Engelbert Bruno van Doetinchem (7)

1681: familie van Dorth tot Medler (7)

Bewoners tot 1939

1635: Albert Buxslag (8, 9)

1654: zoon Hendrick Alberts op Bockslag x Enneken Luckesen van het Laer

1672: wed. Enneken Otten (b) 2x Jan Berends Schutteler alias Bockslag

< 1677: zoon Jan Bokslag x Johanna Hermens

1708: Berent op Bockslag (10)

1727: Egbert of Engelbart Roelofsen Nieuwland x Maria Hendriksen Boekhorst (11, c)

ca. 1750: (niet verwant) Derk Engberts Venhorstink x Aaltjen Reijnts Memelink

1757: wed. Aaltjen Memelink 2x Gerrit Gerritsen Maalderink

1780: zoon Garrit Jan Bokslag 1x Enneken Jansen Klein Holte, 2x Berendjen Lebbink

1799: Harmen Regelink x Jenneken Mennink

1813: wed. Jenneken Regelink-Mennink, en zoon/dochters Willem, Anneken en Garritjen Regelink, en dochter/zuster Janna Regelink x Albert Meulenbrugge

1827: Willem, Anneken en Garritjen Regelink

1857: Albert Wissink wedr. Maria Waarle

1859: Albert Wissink, en zoon Frederikus Wissink x Willemina Wiggers

1879: Frederikus Wissink x Willemina Wiggers

1887: wed. Willemina Wissink-Wiggers, en zoon Martinus Johannes Wissink x Christina Garritsen

1928: Hendrik Jan Verbeek x Johanna Hartgerink, en dochter Willemina Johanna Verbeek x Jan Antonius Hagens

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) In 1373 vestigt Berent van Vorden een lijftogt op zijn vrouw, o.a. bestaande uit inkomsten uit het Slag (de nabijgelegen boerderij van die naam is pas in 1904 gebouwd), een ongespecifieerd goed onder het Medler (12). Dit goed is verm. door overerving in handen gekomen van Jacob heer van Hackfort en Vorden, die in 1483 eigenaar blijkt te zijn van het Medler. Bij de verkoop van het Medler in 1530 door Jacob’s zoon Berend van Hackfort aan Michiel van Eck (2e echtgenoot van Berends schoonzuster Maria van Munster douair. Hendrik van Hackfort en Vorden) heeft eerstgenoemde mogelijk een deel van het Medler behouden, waarna het via dochter Jacoba van Hackfort en schoonzoon Goosen van Raesfelt zal zijn doorvererfd. In een akte uit 1579 blijkt nl. dat het erve Buckslag eigendom is van Sandrina of Alexandrine van Raesfelt x Frederik van Pallandt (13)

b) Enneken had uit haar eerste huwelijk een zoon Otto, en dus mogelijk ook een (groot)vader van die naam

c) Hun pachtcontract van de Kleine Boekhorst (alias de Timmerman, Wiersser-broekweg 12) was in 1727 afgelopen

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven 1476 en ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

2) M. Schönfeld, 1980. Veldnamen in Nederland

3) J. Verdam. 1956. Middelnederlandsch Handwoordenboek

4) Geïntegreerde Taalbank (gtb.inl.nl)

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 544 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 2106 en 2107

7) A. Tengbergen, 1973. De acht kastelen van Vorden

8) RAZ: ORA Schoutambt Zutphen. Geklaarde Breuken 1627-1660. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 17 (transcr. Ben Wullink)

9) RAZ: ORA Schoutambt Zutphen. Civiele procesdossiers 1595-1803: Toeg.nr. 0338, inv.nr. 150

10) ORA Schoutambt Zutphen. Gerechtssignaten. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 104 (transcr. Ben Wullink)

11) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 5

12) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1228

13) RAZ: Inventaris van het archief van het Schoutambt Zutphen (1462-1811). Opdrachten, Vestenissen en andere Voluntaire Akten. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 222 ((transcr. Ben Wullink)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

26-06-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

6, 7, 8: (5)

9: Overlay kadastrale kaart 1832 en luchtfoto (GoogleEarth)