Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Hamminkweg 5

Hassink
Beschrijving

Boerderijnaam

HASSINK

Huidig adres

Hamminkweg 5

Wijk

Delden (laatste wijkadres B 73)

Oudste vermelding

1382: guet Hassekinck (1)

Oude benamingen

1445-1583: Haskinck (2, 3)

1476: Hashinck (4)

1557: Hassekinck (5)

Betekenis naam

Afgeleid van de voornaam Hasso of diminutief Hassike (6)

Andere vermeldingen

 

Verponding

1492: Gosen Haskinck mit synen vader (3)

1646: Hassinck, (eig.) Bouma (7)

Leenaktenboeken

1534-1786 (8)

Kadaster 1832

Sectie H nr. 327

Bouwjaar

1842: herbouw na brand (9)

Verbouwing

ca. 1880, 1940, 1973, 1977 (10, 11)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1445…1493: Goosen Haskinck, Sr en Jr? (2)

1529: Willem Bentinck x Elisabeth (2), ½

1529: Tonis Hylverdinck (2), ½

1534: Jorien van Warninckhoff (1x Elsken, 2x Gertruidt van Ampsen) (8)

1557: Jorien Warninckhof (5)

1568: zoon Henrix van Werninck (x Anthonia van Hoekelem) (8)

1569: zoon Ricolt van Werninckhoff (hulder: oom Melis van Lennep) (8)

1578: moeder Anthonia van Hoekelem (8)

1582: Anthonia van Huekelum wed. Henrick van Warninckhof verkoopt aan zwager/zuster Melis van Lennep x Weame van Huekelem of Wemma van Hoeckelum (2, 8)

1583: zonen Egbert en Adolph of Alof van Lennep (2)

1593: Egbert van Lennep verkoopt aan Jorrien de Bouma (8, a)

1605: zuster Maria de Bouma (x Anthoni van Meerland) en broer Giellis de Bouma (8, b), elk ½

1609: Maria de Bouma verkoopt aan broer Gellius de Bouma (x Catarina Reyners) (8)

1646: Bouma (7)

1659: Joost Vijgs heer tot Isendoorn laat na aan Paul Faber (de Bouma) (2, c, d), ½

1659: Joost Vijgs heer tot Isendoorn laat na aan Gellius Rellingerus (x Catharina Reijners) (2, d, e), ½

1659: wed. Catharina Reijners (2), ½

1663: Gellius Reilingerus deelt met (aanverwante) Paulus Petersen Faber (8), elk ½

1672: Gellius Reilingerus krijgt de helft van wijlen Paulus Faber terug (8)

1707: zoons en dochters Gellius, Cornelia, Henricus (x Anna Maria van Dam), Helena Maria (x Antony Spies) en Sara Reilingerus (x Andries Spies) (8)

1707: Cornelia Reilingens x Everhard Brouwer (2), (erfdeel)

1708, 1714: (schoon)broer Henricus Reilingerus (2, 12), erfdeel

1717: erven Helena Maria Relingerus, Sara Relingerus en Anna Maria van Dam wed. Hendrik Relingerus (8), wederom beleend

1717: Antony Spies en (Hermannus) Otto Franken (x Amelia Soltkast) (8, f), kopers

< 1745: zwager/broer Arnold Soltkast (8, 13)

1755: zoon Martinus Gerhardus Soltkast (x Elisabeth Catharina Robbertsen) (8, 10, 13, 14, 15)

1785: erfgenamen van Soltkast (13)

1785: nichtje Isabella (Margaretha Elisabeth) Hassink Soltkast (x Everard Cornelis Schutter) (16)

1786: (Isabella’s zoon) Arnold Gerard Soltkast Schutter (1x Maria Gertruida van Stapele, 2x Johanna Sophie van Loesch) (8, 14, g)

1832: (Arnold Gerards zuster) Elisabeth Maria Lucretia Schutter x Dammis Ledeboer (10)

ca. 1837: Jenneken Smeenk wed. Harmanus Weenink (10, 14, g)

1845: dochter Aleijda Christina Weenink (x Herman Harenberg) (10)

1881: Hendrikus Zweverink (wedr. Jenneken Decanije, 2x Harmina Christina Zweverink) (10)

1911: Jan Willem Maalderink (x Aleida Johanna Kip) (10)

1937: Hendrik Jan Gerbscheid (x Maria Hendrika Eggink) (10)

Bewoners

1445…1493: Goosen Haskinck (Sr en Jr?) (2, 3)

1500: Arent Haskinck (4)

1518: Henric Haskink x Janna (2)

1536: Jacob Hassinck x Johanna, en zoon Arnt Hassinck (2)

1547: wed. Janna, en zoon Arnt Haskinck (2)

1574: Arendt Haskinck (2)

1583: Berent ten Boerlo (2)

1640…1671: Henrick op Hassinck x Lijsebeth (2, 17)

1674: zoon? Willem Hendricks Hassinck x Driesken Driesen

1704: dochter? Hendersken Willemsen x Engbert Dercksen van het Koers

1741: Harmen Berentsen Binnenman op Hassink x Geertruij Gerritsen Wagenvoort

1778: Jan Willem Kornegoor alias Hassink x Reintjen Wennekers

1818: wedr. Jan Willem Kornegoor, en zoon Marten x Gerritjen Blaauwehand

1820: Marten Kornegoor x Gerritjen Blaauwehand

1832: wed. Gerritjen Kornegoor-Blaauwehand

1840: zoon Jan Willem Kornegoor x Hendrica Eggink

1867: wed. Hendrica Kornegoor-Eggink

1872: zoon Reint Kornegoor

1876: zoon Reint Kornegoor x Gerritje Janssen

1885: Hendrikus Zweverink (1x Jenneken Decanije) 2x achternicht Harmina Christina Zweverink

1894: wedr. Hendrikus Zweverink

1911: Jan Willem Maalderink x Aleida Johanna Kip

1929: Jan Willem Maalderink x Aleida Johanna Kip, en zoon Jan Willem Maalderink x Gerritje Memelink, en zoon Albert Johan Maalderink x Willemina Blikman

1930: wedr. Jan Willem Maalderink, en zoon Jan Willem Maalderink x Gerritje Memelink, en zoon Albert Johan Maalderink x Willemina Blikman

1931: wedr. Jan Willem Maalderink, en zoon Albert Johan Maalderink x Willemina Blikman

1936: Albert Johan Maalderink x Willemina Blikman

1937: Hendrik Jan Gerbscheid x Maria Hendrika Eggink

Bijzonderheden omgeving boerderij

5 mei 1842: afgebrand, aug. 1842 herbouwd (9)

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen.

Rekening van heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en van uitgaven (ca 1382). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 (transcriptie Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 31-43, 54-55, 104-105, 216, 217, 221, 222, 230, 233, 236, 247, 457 (transcr. Ben Wullink)

3) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het graafschap Zutphen, 1492-1496. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Ben Wullink)

4) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476, ca.1500). Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036, 1037 (transcr. Ben Wullink)

5) GA: Archief Gelderse Rekenkamer. Visitatieboek 1557. Toeg.nr. 0012, inv.nr. 1119 (transcr. Ben Wullink)

6) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen

7) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

8) J.J.S. Sloet en J.S. van Veen (eds.). 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen

9) ECAL: Bevolkingsregister van Vorden

10) GA: Digilegger (Kadaster)

11) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.rs. 2299, 2301, 2303

12) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 252 (transcr. Alice Garritsen)

13) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 824, 841, 843, 848

14) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 13b, 13C, 13D, 14, 29B

15) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

16) GA: Archief van het Kwartier van Zutphen en hun gedeputeerden. Collaterale Successie 1780-1788. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 475 (transcr. Ben Wullink)

17) Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken Nederduits Gerefomeerde Gemeente van Vorden

18) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

28-12-2020

Overige bijzonderheden

a) Jorrien de Bouma was een zoon van Petri Gellii (= Jelliszoon) de/van Bouma

b) Maria de Bouma was een nichtje van George Warninckhoff (7)

c) Paul Faber was een zoon van (Gellius) Petrus Faber (de Bouma), Ds. te Warnsveld.

d) De relatie van Joost Vijgh tot de predikantenfamilie Faber-de Bouma-Reilingerius is niet duidelijk

e) Gellius Rellingerus was een zoon van Johannes Jacob Rellingerus, Ds. te Varsseveld (Rellingerus < Reilingen)

f) Ds. Herman Otto Franken x Amelia Soltkast (dochter van Evert Cornelis Schutter x Isabella Margaretha Elisabeth Soltkast)

g) Rond 1810-1820 trad Harmanus Weenink reeds op als zaakgelastigde (in de Vordense marke) van Arnold Gerard Soltkast Schutter (13)

Foto

Actuele hoogtekaart en kadasterkaart-1832 (10, 18)