Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

IJselweg 25

Molenmaat
Beschrijving

Boerderijnaam

MOLENMAAT

Huidig adres

IJselweg 25 (voorheen Pierendijk 17)

Wijk

Vierakker (laatste wijkadres E 86)

Oudste vermelding

1764: katerstede de Molenmaat (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Veldnaam. Maat = weiland, hooiland, maailand, vooral gras- of hooiland, landmaat (dagmaat: stuk land dat in één dag kon worden gemaaid) (2)

1649: de Moelmate, een stuk land bij een molen (3)

Andere vermeldingen

1774: Muelenmaat (3)

Verpondingskohieren

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie F nr. 19

Bouwjaar

 

Verbouwing

ca. 1920, 1980, 1987 (4, 5)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1764: Garrit Hendrik Voortman (1), katerstede de Molenmaat of Ariskamp

1764: erfgenaam en broer Antonij Hendriksen Voortman x Gesina Meijs (1), katerstede de Molenmaat of Ariskamp

1764: Reintje Willems of Reinera Willemsen wed. Harmen Jansen of Hermannus Janssen hospes an de Vliege (1, a), katerstede de Molenmaat of Ariskamp

1782: dochter Aaltjen Harmsen x Reind (Arndsen) Roordink verkopen aan (schoon)zuster Wilhelmina Harmsen x Walter of Wouter Hoen (1), hun helft van de Molenmathe of Ariskamp met het daarop staande getimmer

< 1832 (1817): dochter Catharina Hoen x Petrus Jozephus Vosch van Avesaat (4)

1851: dochter Johanna Wilhelmina Vosch van Avesaat x Franciscus Nasz (4)

1859: wedr. Franciscus Nasz (4)

1861: Adriaan Boom x Hendrika Groenouwe (4)

1877: zonen Derk Adriaan Boom en Antonie Cornelis Boom (4)

ca. 1900: Antonie Cornelis en Dirk Adriaan Boom 4)

ca. 1904: Dirk Adriaan Boom x Johanna Elisabeth Harmsen (4)

1915: wed. Johanna Elisabeth Boom-Harmsen

1923: Johannes Jacobus Hartemink (4)

Bewoners

1773: (speculatief) Berend Meulenmate

1780: Stiene aan de Meulemaat

1782: (speculatief) Tone Meulemate

1811: J. Meulemathe

1818: Antonius (Antonij of Toon) Harmsen x Willemina Beekman

< 1829 (1823?): Wolter(us) Guitink of Geutink x Maria Beekman

1850: Catharina Hoen wed. Petrus Josephus Vosch van Avesaet, en dochter Everarda Catharina Vosch van Avesaet x Everwinus Wassenbergh

1851: Everwinus Wassenbergh x Everarda Catharina Vosch van Avesaet

1852: zuster Johanna Wilmina Vosch van Avesaet

1853: Johanna Wilmina Vosch van Avesaet x Franciscus of Frans Nasz

1859: wedr. Frans Nasz

1862: Albert Teunissen

1865: Adriaan Boom x Hendrika Groenouwe

1873: wedr. Adriaan Boom, 2x Gerdina Bresser

1877: wed. Gerdina Boom-Bresser

1879: wed. Gerdina Boom-Bresser 2x Garrit Jan Schierboom wedr. Johanna Spieker

1909: wedr. Garrit Jan Schierboom, en zoon Egbert Schierboom x Gerritje Halfman

1912: Egbert Schierboom x Gerritje Halfman

1925: Willem Wiggerink x Gerritje Bulten

1929: Willem Vriezekolk x Johanna Everdina Gemmink

1932: Lammert Groot Bronsvoort x Johanna Harmsen

1934: zoon Lambertus Johannes Groot Bronsvoort

1939: Berend Willem te Waarlo x Johanna Hendrika Teunissen (6)

                                    

De Kamer:

1846: Antonius Hemink x Johanna Jansen

1846: Everarda Catharina Vosch van Avesaet x Everwinus Wassenbergh

1850: Teuntjen Hilbert-Roessink

1852: Teuntjen Hilbert-Roessink, en zoon Garrit Jan Hilbert x Gerritjen Olthof

1855: wed. Maria Vlessert-Lebbink

1860-1872: wed. Maria Vlessert-Lebbink, en zoon Albert Vlessert x Berendjen Menkhorst

1887: Garrit Jan Bosvelt x Johanna Gerdina Hendrika Nijhof

1888-1889: Teunis Woerts x Geertrui Brummelman

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) De Vliege = Vierakkersestraatweg 16

Bronnen

1) RAZ: Inventaris van het archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 319, 252, 253, 254 (transcriptie Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) Geïntegreerde Taalbank, Instituut voor Nederlandse Lexicologie. htttp://gtb.inl.nl/

3) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreynck (1676-1691) Toeg.nr. 0141, inv.nr. 22

4) GA: Digilegger (Kadaster)

5) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Toeg.nr. 1530, inv.nrs. 1148, 1149

6) RAZ: Collectie Lamers. Toeg.nr. 3020, inv.nr. 225

7) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

16-01-2023

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Boven: hoogtekaart (7), bewerkt (GR)