Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Klein Bleumink 1914
BOE 3 Klein Bleumink 1918-1985
BOE 4 Klein Bleumink pachtboekje 1782-3
BOE 5 Klein Bleumink pachtboekje 1792-4

Kapelweg 8

Klein Bleumink
Beschrijving

Boerderijnaam

KLEIN BLEUMINK

Huidig adres

Kapelweg 8

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 82)

Oudste vermelding

1545 (1)

Oude benamingen

1646: Geert Rijnts goet (2, a)

1663: Jan Reints in den Dijck (3)

Betekenis naam

Toenaam (naar het toponiem) bloem- ‘beste in zijn soort’, met afstamminsgsuffix –ink (gelijknamig erve in Geesteren ook wel Bluomink of Blominc) (4)

Andere vermeldingen

Gerrit Reijntsgoet (a), (Klein) Bloemin(c)k, Blumink, Bluemink of Bleumink

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

09-08-1662: Maria Magdalena van Limborch, douairière van Nassau en erfgename van haar vader Georgh Ernst graaf van Limborch en Bronkhorst, wordt in 1662 met de Wildenborch beleend. In de daarbij behorende lijst van goederen wordt melding gemaakt van Groot Bloeminck en Cleyn Bloeminck (5)

Kadaster 1832

Sectie C nr. 183

Bouwjaar

 

Verbouwing

1829, 1918, 1966, 1985 (6, 7)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1545: Huis de Wildenborch (1)

1908: Hendrik Gerrit Oltvoort

Bewoners

1646: Reint in den Dijck (2)

1654: Jenneken Reints wed. Reint in den Wildenborchsen Dijck (5)

ca. 1674: Eng(el)bert op den Kleinen Bloeminck

1699: zoon Harman Engberts Bluminck x Trijntjen Gotincks

1703: wedr. Herman (Kleijn) Blumink 2x Jenneken Reijnts Sassen

1741: Jan (Willemszoon) Enserink op Klein Bloemink x Gerritjen Meulendijk

1768: zoon Jan Derk Enserink alias Klein Bloemink x Catharina Hendriksen Olthof

1794: zoon Garrit Jan Klein Bloemink x Derksken Hoonte (wed. Garrit Jan Enserink)

1820: dochter Teuntjen Klein Bloemink 1x Albert Jan Klein Ikkink

1832: wed. Teuntjen Klein Bloemink 2x Hendrik Nieuwenhuis

1848: zoon Garrit Jan Klein Ikkink x Teune Bentelman

1864: weduwe Teune Bentelman 2x Jan Willem Bogchelman

1880: zoon Hendrik Jan Klein Ikkink x Zweersina Maria Regelink

1887: wed. Zweersina Maria Regelink 2x Elbert Willem Hagen

1896: wedr. Elbert Willem Hagen 2x Derkjen Eggink

1908: Hendrik Gerrit Oltvoort x Elisabeth Koldeweij

1917: zoon Hendrik Gerrit Oltvoort x Maria Everdina Harmsen

Bijzonderheden omgeving boerderij

< 1545: De molen (verm. de molen die destijds omtrent de huidige Kapelweg stond), Blokhuis, Bloeminck en de door Reijnt en Bartolt gepachte goederen waren door de bouwmeester van de Wildenborch gebouwd, op wens van de heren van Wisch, die hun Wildenborchse bezit wilden uitbreiden, zodat alles tot aan de (Baakse) beek aan de Wildenborch toebehoorde (1)

Bronnen

1) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 54-55, 232 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohier Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

3) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink)

4) Geintegreerde Taalbank online, Instituut voor Nederlandse Lexicologie

5) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen

6) GA: Archief Huis Wildenborch. Toeg.nr. 0441, inv.nr. 3

7) ECAL. Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 469, en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 3846, 3849

8) GA: Markearchief van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 157

Bijzondere documenten

Twee bladzijden uit het pachtboekje van Klein Bleumink (1782-1938), afgetekend in de jaren 1782-3 en 1792-4 door resp. D.H. Staring en zijn zoon A.C.W. Staring (ill.s 4 en 5)

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

04-02-2020

Overige bijzonderheden

a) 1564: Gerrit Reijnts, ca. 40 jaar oud, genoemd in een extract uit het Kondschappenboek van Zutphen, getuigende dat de Wildenborchse bouwlieden alleen onder het gezag of rechtsbevoegdheid van de heer aldaar stonden en dat de heren van de Wildenborch van ouds het recht hadden om vrijgeleide te geven aan "doodslagers" (6)

1681: Garrit Reijntsgoet off teghenwoordigs Kleijn Bloeminck, geefft des jaers aan geltpaght 16 flrs (6)

1780-1834: G. Reintsgoed (8)

Foto's

1: Collectie G . Klunder

3: (7)