BOE 2 Nieuwe Vos voorhuis 2019
BOE 3 Nieuwe Vos noordzij 2019.
BOE 4 Nieuwe Vos achter en noordzij 2019
BOE 5 Nieuwe Vos achter 2019
BOE 6 Nieuwe Vos achter en zuidzij 2019
BOE 7 Nieuwe Vos gevelsteen
BOE 8 Nieuwe Vos z.d
BOE 9 Nieuwe Vos z.d
BOE 10 Nieuwe Vos z.d
BOE 11 Nieuwe Vos z.d
BOE 12 Nieuwe Vos z.d
BOE 13 Nieuwe Vos z.d
BOE 14 Nieuwe Vos plattegrond pre 1933
BOE 15 Nieuwe Vos kadastrale ontwikkeling 1832-2019
BOE 16 Nieuwe Vos looierij aan de beek 1818

Lankhorsterstraat 5

Nieuwe Vos
Beschrijving

Boerderijnaam

DE NIEUWE VOS

Huidig adres

Lankhorsterstraat 5

Wijk

Wichmond (laatste wijkadres D56, Warnsveld)

Oudste vermelding

1781 (de grond), 1797 (de huisnaam) (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Gebouwd door de eigenaren van de Oude Vos (Lankhorsterstraat 7)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie E nr. 259

Bouwjaar

ca. 1781

Verbouwing

ca. 1862, 1929 (2, ill. 15), 1884 (gevelsteen), 1930, 1933 (3)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1781: Willem Berentsen Olthoff 1x Hendrica Drosterije, 2x Hendrica Menkhorst kopen de grond van Paul Reinier van Vinceler van Lamzweerde x Hendrika Catharina van Hasselt (1)

1797: Willem Coenraad Meuleman x Reintjen Weggelhorst (1, a)

1801: Hendricus Aberson x Aaltjen Burgink (1)

1822: zoon Jan Willem Aberson (4, b)

1834: Bernardus Colenbrander (2)

1841: Jan Willem van den Brink (2)

1882: Hendrik van den Brink (2)

1893: kinderen Herman, Wilhelmina Maria, Johanna Margaretha, Hendrik en Grietje van den Brink (2)

< 1907: Hendrik van den Brink (2)

1907: wed. Everdina van den Brink-Mulderije (2)

1920: Albertus Johannes van den Brink (2)

1933: Gerhardus Johannes Martinus Stapelbroek x Hendrika Francisca Jansen (2)

Bewoners

1781: (speculatief) Hendrica Drosterije wed. Jan Weink 2x Willem Berendsen Olthof (c)

1793: (speculatief) wedr. Willem Olthof 2x Hendrica Menkhorst (c)

1801: Hendricus Aberson x Aaltjen Burgink

1822: zoon Jan Willem Aberson x Isabella Peters

< 1840: Jacobus Jansen x Hendrika Jansen

1843: Jan Willem van den Brink x Wilhelmina Maria Nijenhuis

1882: zoon Hendrik van den Brink 1x Grietje Heuvelink, 2x Everdina Mulderije

1893: wed. Everdina van den Brink-Mulderije

1915: wed. Everdina van den Brink-Mulderije, en zoon Albertus Johannes x Johanna Hermina Bensink

1933: Gerhardus Johannes Martinus Stapelbroek x Hendrika Francisca Jansen

1934: wed. Stapelbroek

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Willem Coenraad Meuleman x Reintjen Weggelhorst waren de uitbaters van het Wapen van Vorden (heden De Herberg, Dorpsstraat 10 Vorden)

b) Jan Willem Aberson was leerlooier. De looierij (sectie E nr. 224) was gelegen aan de (zuidelijke) Baakse Beek, met daarbij E226: huis en erf. De looierij werd in 1875 afgebroken door Jan Willem vd Brink (2, 6, ill. 17)

c) Niet bekend of Willem Olthof 1x Hendrica Drosterije, 2x Hendrica Menkhorst hier gingen wonen, of dat ze op de Oude Vos bleven

Bronnen

1) RAZ: Archief Scholtambt Zutphen. Toeg. nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruit. www.genealogiedomein.nl)

2) GA: Digilegger (Kadaster)

3) ECAL: Gemeente Vorden betr. Wichmond-Vierakker. Bouwvergunningen 1926-1939 en 1940-1988. Toeg.nr. 1524, inv.nr. 165 en toeg.nr. 1530, inv.nr. 712

4) RAZ: Collectie Vierakker en Wichmond verzameld door J. Lamers (1855-2003). Toeg.nr. 3020, inv.nr. 56, 209

5) RAZ: Archief Landdrostambt Zutphen. Interrogatoria, informatiën en kondschappen. Toeg. nr. 3021, inv.nr. 784 (transcr. Alice Garritsen. www.genealogiedomein.nl)

6) GA: Kadaster, pré-kadastrale kaarten. Toeg.nr. 0774, kaartnr. 220-0002

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

30-08-2019

Overige bijzonderheden

 

Foto's

7: Gevelsteen “JWVDB 1884” = Jan Willem van den Brink jr, de toen ca. 12-jarige zoon van Hendrik van den Brink. Grootvader Jan Willem was in 1882 overleden, in 1885 gevolgd door zijn gelijknamige kleinzoon

8-13: Nieuwe Vos, jaren ’60 van de 20e eeuw

14: Bouwtekening 1933, met de situatie voordat er verbouwd ging worden. De rosmolen (door paard aangedreven dorsmolen) moet tussen 1869-1929 gebouwd zijn (zie ill’s. 14 en 15)

17: (6)