Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Lankhorsterstraat 12

Roodheuvel
Beschrijving

Boerderijnaam

ROODHEUVEL

Huidig adres

Lankhorsterstraat 12 (voorheen Lankhorsterstraat 14)

Wijk

Wichmond (laatste wijkadres D 50)

Oudste vermelding

1777: Nijenhuis of Nieuwe Meene (1, a)

Oude benamingen

1798: Nijenhuis of de Meene (2)

1802: Nijenhuis of Meeningskamp (2)

1813: Meeneskamp (3)

1824: de Meene (4)

1857: Nijenhuis (5, b)

Betekenis naam

Roodheuvel: naar de familie Roodheuvel, bewoners van 1825-1909

Nijenhuis: naar de eerste eigenaren-bewoners

Meene: < meêne < meden < maden ‘hooi- of weilanden’ (6, 7)

Andere vermeldingen

1802: Meningskamp, volgens Derk Nijenhuis voorheen Ruiterskamp genaamd (2, a)

1832 >: Meeneskamp (8)

Verpondingskohieren

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie E nr. 235

Bouwjaar

ca. 1777 (1)

Verbouwing

< 1857, ca. 1885, 1979, 1987 (8, 9)

Type boerderij

Krukhuisboerderij

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1777: Dersken Wentink wed. Jurrien Nijenhuis (1, b, c), Nijenhuis of de Nieuwe Meene

< 1832: stiefachterkleindochter Gerritjen Drosterij (1x Hendrik Hissink) 2x Gerrit Willem Roodheuvel (8)

1872: zoon Gerrit Willem Roodheuvel x Derkje Bosman (8)

1890: wedr. Gerrit Willem Roodheuvel

1913: dochter Fredrika Dina Roodheuvel x Gerrit Jan Stegerman (8)

1925: wed. Fredrika Dina Stegerman-Roodheuvel

Bewoners

1797: Derk Nijenhuis x Aaltjen Maalderink (10, d), op de Meene

1821: halfachternichtje Gerretjen Drosterije x Hendrik Hissink (4), op de Meene

1823: wed. Gerretjen Hissink-Drosterij

1825: wed. Gerretjen Drosterije 2x Gerrit Willem Roodheuvel

< 1840 (1834): Garrit Willem Roodheuvel x Garritjen Drosterij, en (schoon)vader Garrit Drosterij

1841: Gerrit Willem Roodheuvel x Garritjen Drosterij

1868: Gerrit Willem Roodheuvel x Garritjen Drosterij, en zoon Gerrit Willem Roodheuvel x Derkje Bosman

1872: Gerrit Willem Roodheuvel x Derkje Bosman

1890: wedr. Gerrit Willem Roodheuvel

1909: Reinirus Theodorus Jansen x Johanna Geertruida Schutte

1930: Derk Jan Stegerman x Berendina Hendrika Klein Lebbink

1933: wed. Berendina Hendrika Stegerman-Klein Lebbink

1935: wed. Berendina Hendrika Stegerman-Klein Lebbink 2x Harmanus Smeenk

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Naamgeving, eigendom en bewoning vóór 1821 zijn wat verwarrend, maar samenhangend met de situatie op de Drosterij (Dorpsstraat 21) en de Meneskamp (Lankhorsterstraat 14).

Het boerderijtje was gebouwd op de Meene, het broek- en weideland ten oosten van de Baakse Beek, en staat reeds ingetekend op een kaart uit 1783 (11, zie ill.). Het was waarschijnlijk bedoeld voor Derk Jurriens Nijenhuis die in 1776 trouwde met Aaltjen Maalderink. Echter, omdat zowel zijn vader Jurrien Nijenhuis als oudere halfbroer Garrit Jan Drosterij in 1775 overleden, en zijn stiefmoeder in 1777 hertrouwde in Baak zijn Derk N. x Aaltjen M. in eerste instantie op de Drosterij blijven wonen. Hier wordt Derk nog genoemd in 1883-1885 en is vermoedelijk pas bij het huwelijk in 1797 van zijn halfneefje Gerrit Drosterij verhuisd naar de Lankhorsterstraat. In 1801 wordt er in het markeboek voor het eerst melding gemaakt van Derk Nijenhuis op de Meningskamp of Nijenhuis aan de “Hengeloscheweg” (Lankhorsterstraat), dat volgens hem in vroeger tijden Ruiterskamp zou hebben geheten. Hiervoor het markebestuur echter geen bewijs kon vinden, en waarschijnlijk ging het om een (mislukte) poging van D.N. om rechten te verkrijgen in de marke (2).

Bij het huwelijk van halfachternichtje Gerritjen Drosterij x Hendrik Hissink (die zich hier vestigden) moeten Derk Nijenhuis en Aaltjen verhuisd zijn naar een nieuw huis (Meneskamp, Lankhorsterstraat 14)

b) In 1857 staat vermeld dat Garritjen Drosterij (x Garrit Willem Roodheuvel) samen met haar kinderen eigenaar was van de bouwplaats Nijenhuis in Wichmond (3)

c) Het land op de Meene van de fam. Drosterij (zie Dorpsstraat 21) was al in 1758 verdeeld tussen Jurrien Nijenhuis (⅔) en zijn 2 stiefkinderen Hendrika en Gerrit Jan Drosterij (⅓) uit het eerste huwelijk van zijn eerste vrouw (1)

d) 1798: overleden Maria Hagen, wonende als meid bij Derk Nijenhuis op de Meene (9)

Bronnen

1) RAZ: Archief Scholtambt Zutphen. Toeg. nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

2) GA: Markeboek van Wichmond 1657-1828. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 126

3) GA: Kadaster, pré-kadastrale kaarten. Toeg.nr. 0874, inv.nr. 210

4) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Warnsveld (1811-1839). Toeg.nr. 3018, inv.nr. 6

5) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst, 1812-1935. Standplaats Vorden. Toeg.nr. 3011, inv.nr. 217

6) M. Schönfeld, 1980. Veldnamen in Nederland

7) Geïntegreerde Taalbank, Instituut voor Nederlandse Lexicologie. http://gtb.inl.nl/

8) GA: Digilegger (Kadaster)

9) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1530, inv.nrs. 751, 1181

10) Nederduits Gereformeerd Begraafboek van Vorden

11) H.J. Versfelt, 2011. De Hottinger-atlas van Noord- en Oost Nederland

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

23-12-2021

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Overlay 1783-1832 (8, 11, bewerkt)