Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Lankhorsterstraat 3

De Kovel
Beschrijving

Boerderijnaam

DE KOVEL

Huidig adres

Lankhorsterstraat 3

Wijk

Wichmond (laatste wijkadres D 49)

Oudste vermelding

1813: Jannes Jansen ter Vrugt verpacht aan Hendrik Ikkink een stukje bouw- en weiland genaamd de Koevel [kövel] en bouwt hier een huis met daaraan een kamer voor hemzelf (1)

Oude benamingen

1649: de Kovel (3 koeiweiden) (2)

1773: de Covel (perceel weidegrond en akkermaalsbos (3)

Betekenis naam

Veldnaam. Het oorspronkelijke perceel had de vorm van een kovel of keuvel, een puntvormige kap van kloosterlingen (kaproen) of vrouwenmuts (sluiermuts) met schouderbedekkende kraag (4, 5, ill.)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1649: De Kovel (3 koeweiden): de kerck to Wychmont (2, a)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie E nr. 265

Bouwjaar

1813 (2)

Verbouwing

ca. 1886, 1960, 1979, 1999 (6, 7)

Type boerderij

Krukhuis

Monument

 

Eigenaren

1800: Willem Coenraad Meuleman x Reintjen Weggelhorst verkopen aan Jannes ter Vrucht (3), land

1832: Jan Willem Willemsen (x Maria Weekenstroo) (6), huis en erf

ca. 1837: Harmanus Wilhelm Teeuwsen (x Herewina Johanna Erfort) (6)

1860: Berend Hissink (6, 8)

ca. 1884: wed. Johanna Maria van der Heijden-van Voorst tot Voorst (6)

1933: de erven van Johanna Maria van der Heijden-van Voorst tot Voorst (6)

Bewoners

1813: Hendrik Ikkink x Willemina Christina Groothedde

1829: Berend Liefferink x Berendina Johanna Aberson

ca. 1831: Jan Klein Starink x Hendrika Roelofsen

1840 >: Willem Klein Haneveld x Hendrika Pasman

1861: Berend Hissink x1861 Maria Ruijterkamp

1885: Nikolaas Berndsen x Theodora Willemina Eliezen

1898: wed. Theodora Willemina Berndsen-Eliezen

1900: zoon Hermanus Hendrikus Berndsen

1901: Hermanus Hendrikus Berndsen x Reinira Maria Aalbers

1919: Jan Willem Tijssen x Gerharda Antonia Jansen

1937: wedr. Jan Willem Tijssen

De Kamer:

1813: Jannes ter Vrugt

1840: Anna Teunissen wed. Willem Heuvink, en dochter Hendrika Heuvink wed. Jan Heemink

1841: Jan Garritsen x Janna Wiemelink

1846: Derk Rouwenhorst x Maria Onstenk

1848: Hendrik Jan van der Veen x Anna Jansen

1848: Dorus Klein Sessink x Gesina Krassenberg

1851: Antoon Roelofsen x Hendrica Knijpert

1854: Harmanus Petrus Mentink x Margaretha Maria Christina ten Hamm

1864: Hendrik Hengeveld x Antjen Hallerdijk

1868: Jan Wenneker x Garritjen Olthof

1880: Engelbertus Heerdink x Gerarda Joanna Klein Mentink

1883: Garrit Hendrik Hilferink x Garritje Wentink

1889: Antonij Jacobus Hagen x Everdina Wools

1889: wed. Everdina Hagen-Wools

1902: wed. Everdina Hagen-Wools, en zoon Hermanes Hagen x Grada Cornelissen

1916-ca. 1918: Hermanes Hagen x Grada Cornelissen

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Warnsveld (1811-1839). Toeg.nr. RAZ 3018, 4

2) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691). Toeg .nr. 0141, inv.nr. 22

3) RAZ: Archief Scholtambt Zutphen. Toeg. nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

4) Geïntegreerde Taalbank, Instituut voor Nederlandse Lexicologie. http://gtb.inl.nl/

5) P.A.F. van Veen & N. van der Sijs, 1997. Van Dale Etymogisch Woordenboek

6) GA: Digilegger (Kadaster)

7) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 4555 en toeg.nr. 1530, inv.nrs. 689, 690

8) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Zutphen (1811-1935). Toeg.nr. 0349, inv.nr. 301

9) GoogleStreetView

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

10-01-2022

Overige bijzonderheden

 

Foto's

De Kovel 1832-2021: (6, 7, 9)