Zoeken

Binnenkort

  Dialectmiddag 21 december 2023

               Niejaorsvesite

16 januari 2024 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Larenseweg 1

Groot Wesselink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

GROOT WESSELINK

Huidig adres

Larenseweg 1 [laatste wijkadres C 121]

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1326: Te hus te Westelinc (1,a)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Wessel is een vleivorm van Werner < Wezil < Werinhard of Werinhari, waar de Germaanse woordstammen war- (=bewaken) en -her (=heer, leger) in te ontdekken zijn + -ink  = behorende tot, zoon van (2)

Andere vermeldingen

1402: dat goet tot Wesselingh (3)  

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Groote Wesselinck, Bornhof

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

Nr. 146a

Kadaster 1832

Sectie A nr. 498

Bouwjaar

 

Verbouwing

1953: veranderen boerderij (4)

Type boerderij

Hallenhuis riet gedekt met een strook pannen aan de onderzijde

Monument

 

Eigenaren

1326: Diderik (Dirk) van Vorden (1)

1367: zoon Willem van Vorden (3)

1402: zoon Bernt (Berend) van Vorden (3)

1405: neefje Jacob van Hackfort (5)

1409: Henric Onbedwongen: dat halve guet to Wesselinc (5,b)

1429: Henric Onbedwongen herbeleend (5)

1437: Bornhof Zutphen (5,6,c)

1903: Wilhelm Julius Thate (7)

1911: Peter Nicolaas Pikaar (7,d)

1920: Antoon Pellenberg (7)

Bewoners

1382: Heijn Wesselinck (8)

1492: Johan Wesselinck (8)

1500: Berendt Wesselink (8)

1612: Hendrick Dercks ten Aeseler/Esler, later Wesseling (9,e)

< 1637: dezelfde Hendrik, nu wedr. Hendrik Grote Wesselink/Henrick op Groote Wesselinck 2x Hermantien

1637: Hendrik Wesselink 3x wed. Anne Dercksen

1650: zoon Hendrick Hendricks x Mechtelt Tonnissen Lusinck

1684: dochter Altjen Hendrix x Roelof Tonnis Gersoor (noemt zich Ro(e)lof op Groot Wesselink bij doop zoon Hendrik in 1686)

1712: zoon Hendrick Roelofsen op Groot Wesselink x Lammertjen Driesen

1722: broer Garrit Roelofsen x Mechtelt Wanders

1759: Hendrik Jan Lebbink op Groot Wesselink x Teuntjen Janssen Wesselink (in 1798 genoemd Teuntjen Groot Wesselink)

1798: wedr. Hendrik Jan Lebbink

1801: Reint Memelink x Garritjen/Grietjen Loman

1824: dochter Harmina Memelink x Derk Beeftink

1856: wedr. Derk Beeftink + zoon Hendrik Beeftink x Antonia Brinkman

1868: Hendrik Beeftink x Antonia Brinkman

1875: Derk Willem Heuvelman x Maria Kroes

1911: Antoon Pellenberg 1x Christina Pasman

1921: wedr. Antoon Pellenberg 2x Johanna Aleida Kettelerij

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) A.J.C. Viersen pers.comm.: met hus te Westelinc wordt kennelijk het goed Wesselink bedoeld. Dat er gesproken wordt van een hus wijst er op dat er op dit goed al in het begin van de 14e eeuw sprake was van een stenen bebouwing.

(b) A.C.J. Viersen pers.comm.: uit latere beleningen blijkt dat hier met het halve goed Wesselink Groot Wesselink bedoeld wordt.

Sinds 1958 is op het erf van Groot Wesselink Camping de Goldberg gevestigd.

Bronnen

(1) J.H. Hofman, 1899. Het huis te Vorden en zijne bewoners in: Bijdragen en mededeelingen van de Vereniging Gelre deel II

(2) J. van der Schaar, 1964. Woordenboek van voornamen

(3) J.J.S. Sloet en J.S. van Veen, 1917. Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het kwartier van Zutphen, nr. 146a

(4) ECAL: Archief Gemeente Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 4583

(5) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nrs. 464, 465

(6) RAZ: Archief van het Bornhof (1299-1875). Toeg.nr. 0083, inv.nr. 20, akte 117; inv.nrs. 67-97

(7) GA: Digilegger (Kadaster)

(8) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen.

Bede en betaling. 1382. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 [Transcriptie Ben Wullink, zie www.vordensverleden.nl]

Schattingslijst ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nr. C3-1037 [Transcriptie BW]

Kohier pontschatting 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 [Transcriptie BW]

(9) A.C.J. Viersen. ‘Vordenaren in de wereld van Peter Stuyvesant’, in: Vordense Kronyck, jrg. 33, no.1 juni 2015

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT met dank aan AV

Laatst bijgewerkt

28-12-2020

Overige bijzonderheden

(c) De Zutphense stichting het Bornhof hield zich bezig met armenzorg; Henric Onbedwongen en zijn vrouw Biele van Beynem schonken Groot Wesselink aan Bornhof (6)

(d) Delpher: Aankondiging veiling in: Het nieuws van de dag 23 april 1910

(e) Zoon Jan Hendricks Wesseling en Elsken Jans, dochter van Jan ten Bramel emigreren met hun drie kinderen in 1650 naar de V.S. (9)

Foto's

J. Pellenberg