Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Meijerink veldnaam 1940

Lieferinkweg 0

Meijerink
Beschrijving

Boerderijnaam

MEIJERINK

Huidig adres

Lieferinkweg 0

Wijk

 

Oudste vermelding

1424: dat goet toe Meyerinck (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Meijer: hoofdknecht op een boerderij, zetboer of opziener van alle pachters of boerderijen van een heer (2)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Meijerinck, aen ’t huijs te Vorden (3)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

 

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1408: Zweder van Buloe (4)

1414: Albertes van Zuederaes en Derixs van Beloe (4)

1424 >: Huis (Hackfort en) Vorden (1, 5)

Bewoners

< 1638: Bastiaen Meijerinck

1638: zoon Jurrien Meijerinck 1x Grietje Hermansdr Mullendijx, 2x Gertien Bartels Jonck

1687: zoon Bastiaen Meijerink x Lijsbet Bartels Hiddink

1691: wed. Elisabeth Meijerink-Bartholts 2x Lucas (Evertszn) Nijlandt alias Meijerink

1740: zoon Harmen Meijerink x Geertruij (Jansdr) Schuppers

1758: wed. Geertruij Meijerink-Schuppers 2x Evert Jan Brunsveld alias Meijerink

1792: zoon Hendrik Harmenszn Meijerink x Maria (Hendriksdr) Rikkenberg

1794: Hendrik Meijerink x Maria Rikkenberg, en halfzuster Harmijna (Evert Jansdr) Meijerink x Hendrik Rietman

1795: Hendrik Rietman x Harmijna Meijerink

1804: #

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Het oude Meijerink lag vlakbij Liefferink (Lieferinkweg 1/3 , nabij de huidige kruising Lieferinkweg-Maalderinkweg.

Maalderink, Liefferink en Meijerink hadden van oudsher rechten in de Hengelose marke (6)

Bronnen

1) J.S. van Veen, 1922. ‘Bijdrage tot de Geschiedenis van het Geslacht Hackfort.’ In: De Nederlandsche Leeuw 40, 1/2

2) J. Verdam, 1956. Middelnederlandsch handwoordenboek

3) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 005, inv.nr. 398 (transcriptie Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

4) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

5) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811).Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 106, 215, 232, 236, 240, 241, 252 (transcr. Ben Wullink)

6) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1233

7) H.J. Versfelt, 2011. De Hottinger-atlas van Noord- en Oost Nederland

8) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en Veldnamen in Vorden

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

17-11-2019

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1: (7)

2: (8)