Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

WAARLE

Huidig adres

Lindeseweg 9

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 164)

Oudste vermelding

1476: den Waerle (1)

1500: dat Waerle (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

< Wardlo: ward- ‘wachtpost’, -lo ‘ (open plek in) bos, weide’ (2)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1646: Lt. (Arnold) Bierman (3), Waerle

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie B nr. 671

Bouwjaar

1872: afbraak en herbouw (4, sluitsteen)

Verbouwing

1960: verbouw schuur tot woning (5)

1978 (5)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

< 1627: Willem Reinier van Clout tot Lauwesvoort x Anna van Hase (6, 7)

1639: Arnold Bierman x Elsken Crey(en)venger (6, 7)

1680: de erven van Arnoudt Bierman x Elsken Creienvangers verkopen aan (An)Driesken Hendricks Brouwers (1x Albert Wolties, 2x Jan Meuleman) 3x Nicolaas ten Bosch (6, 7, a)

ca. 1703: de erven van Driesken Brouwers x Nicolaas ten Bosch (6)

< 1705: Drieskens zoon Wander Meuleman x Agnita Beeuws (6)

1739: dochters Maria en Ida Meuleman (6), elk ½

< 1757: Ida Meulemans x Jan Teunis Brouwer (6, b)

1763: Ida’s zoon Jan Meuleman verkoopt aan Jan Mellink x Anna Willemina Lentink (6, b, c), 3/32

1764: Ida’s nichtje Harmina Ploegman verkoopt aan Joan Hendrik Brass x Isabelle Geertruid Ravenschot van Huis Kiefskamp (6), 1/12

1764: Ida’s neefje Waender Meuleman x Barta Hesselink verkopen aan Joan Hendrik Brass x Isabelle Geertruid Ravenschot van Huis Kiefskamp (6), 1/12

1765: Ida’s neefjes en nichtjes verkopen aan Joan Hendrik Brass x Isabelle Geertruid Ravenschot van Huis Kiefskamp (6, d), elk 1/12

1804: dochter Elisabeth Antonia Brass x Hendrik Jan Raedt, Huis Kiefskamp (4, 7)

1835: Carel Jan Julius Storm van ’s Gravesande x Anna Maria van Poppenhuisen, Huis Den Bramel en Huis Kiefskamp (4, 7)

1853: zoon Jacob Jan Julius Storm van ‘s Gravesande x Anna Louisa van Panhuys, Huis Kiefskamp (4, 7)

1900: zoon Jean Louis Storm van ‘s Gravesande x Magdalena Wilhelmina Arbeiter, Huis Kiefskamp (4, 7)

1919: Theodora Maria Albertina Del Court van Krimpen x William Archibald van den Wall Bake, Huis Kiefskamp (4, 7)

Bewoners

1617: wedr. Hendrick ten Waerle (8)

1613: Mette Simmeleinck wed. Johan tho Waerle (6)

1613: Berent te Waerle x Franxien Hiddinck? (6)

1620: Lucas ter Waerle x Jenneken (6)

1639: Lucas Henricksen de boer ten/op Waerle x Henrice te Lohe (6)

1648: Lucas Hendrixse toe/op ‘t/te Waerle x Geertien te Knuive (6)

1654: zoon Berent Lucassen te/op het Waerle x Grietjen Alberts Hissinck (6)

1684: zoon Jan Berentsen alias Waerl x Jenneken Henricks Olthuijs (6)

< 1705: Derck Lubbertsen Hulsinck op het Waerle x Grietjen Derksen ten Dievelde, en dochter Janna Dercksen alias Joanna Hulsingh x Harmen Engkbersen Klein Sel

1738: Harmen Engkbersen Kleijn Sel alias op ’t Waerle alias t’Wael x Janna Dercksen, en zoon Engbert Hermzen op ’t Waerle x Geertruijt Albers Honnekinck

1748: zoon/broer Aelbert Hermsen Waerle x Hendrina Everts Maelerink (= Maalderink) alias Ringelenberg

1796: dochter Janna Waarle alias Joanna Twaal x (Johannes) Harmanus Ligtenberg wedr. Tuentien Thulman (e)

1819: wedr. Harmanus Lichtenberg alias Twaal, en zoon Jan Hendrik Lichtenberg x Berendina Roock

1838: Jan Hendrik Lichtenberg x Berendina Roock

1841: wed. Berendina Lichtenberg-Roock

1856: zoon Garrit Jan Lichtenberg x Theodora Broekhof

1865: wedr. Garrit Jan Lichtenberg

1866: wedr. Garrit Jan Lichtenberg 2x Carolina Takkenkamp

1885: wed. Carolina Lichtenberg-Takkenkamp

1893: wed. Carolina Lichtenberg-Takkenkamp, en zoon Wilhelmus Antonius Lichtenberg x Wilhelmina Gerharda Helmink

1895: Wilhelmus Antonius Lichtenberg x Wilhelmina Gerharda Helmink

1928: Wilhelmus Antonius Lichtenberg x Wilhelmina Gerharda Helmink, en zoon Bernardus Gradus Lichtenberg x Johanna Hendrika Elsebroek

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476 en ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen

3) GA: Archief van de Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Register van Leengoederen in de Graafschap Zutphen. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398

4) GA: Digilegger (Kadaster)

5) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 4329, 4332

6) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg. nr. 0338, inv.nrs. 225, 226, 227, 229-236, 239-241, 252 (transcr. Ben Wullink)

7) A. Staring, 1936. ‘De Kieftskamp.’ In: Gelre. Bijdragen en Mededeelingen, 39

8) Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente van Lochem

9) www.ahn.nl

10) GoogleEarth

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

28-09-2023

Overige bijzonderheden

a) Erven Arnold Bierman x Elsken Creienvenger: Henrica Creienvenger x Gerrit Francke, Jenneken Creienvenger x Henrick Crap, Jordana vd Camme, Geertruit vd Camme, Maria vd Camme x Godfried van Monnickhuise, Carolus Busser x Lutgardt Croesen e.a. De families Bierman en Creyenvenger waren nauw verwant en behoorden voor een deel tot de Zutphense magistratuur (zie ook Garmel, Schimmel en Menkhorst, resp. Schimmeldijk 2 en 4, en Schuttestraat 8)

b) Ida Meuleman was in 1748 getrouwd met Jan Teunis Brouwer uit Deventer, wiens achternaam (en die van haar zoon, Jan Meuleman) doet vermoeden dat hij een verwante was

c) Anna Willem Lentink was eerder gehuwd geweest met Ida’s broer Willem Meuleman

d) Ida Meulemans neefjes en nichtjes: Frederik Brouwer x Engeltjen Tenkink, Warner Meuleman, Johanna Meuleman x Christian Blom, Peter Ploegman, Jan Mellink x Willemina Lentink

e) Twaal < te Waarle

Foto's

Overlay kadasterkaartjes 1832 en 1880 (4), hoogtekaart (9) en luchtfoto (10)