Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Maalderink zij en voor 2017
BOE 3 Maalderink achter 2017
BOE 4 Maalderink luchtfoto 2010
BOE 5 Maalderink luchtfoto 2003
BOE 6 Maalderink voor eind jaren 60
BOE 7 Maalderink beschilderde melkbus
BOE 8 Maalderink gevelsteen 2017
BOE 9 Maalderink 1832-1877

Maalderinkweg 4

Maalderink
Beschrijving

Boerderijnaam

MAALDERINK

Huidig adres

Maalderinkweg 4

Wijk

Linde (laatste wijkadres E16)

Oudste vermelding

1410: dat guet to Maelrinc (2)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

< Middelnederlands mael ‘rechtshandeling of -zitting’, ‘markegenoot’ > persoonsnaam Mael(d)erink (met achtervoegsel -ink en epenthetische -d-) (3, 4, 5, a)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Maelderinck: Huis te Vorden (6)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie F nr. 1147

Bouwjaar

ca. 1877: herbouw (7, ill. 9)

1935 (herbouw) (7, 8)

Verbouwing

1968, 1977, 1998 (8)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1424: Gerrit van Hackfort krijgt (Huis te Vorden) het Maelrynck toebedeeld door zijn vader Jacob van Hackfort (1)

1914: Hendrik Mombarg (x Hendrika Nijhof) (7)

Bewoners

1529: Bartolt, Derick, Herman en Griete Malrinck (9)

1634: Carst (op) Maelderinck 1x Nn, 2x Grietgen Wilms (10)

1653: Hendrick op Malerinck

1663: J(oh)an Engelberts op Maelderinck x Fenneken of Jenneken Henri(c)x (6, 10)

1665: zoon Harmen Jansen (op) Malerinck (wedr. Jenneken Egberts Geberts), 2x Teunisken van Seijst

1705: dochter Jenneken Maalderink x Gerrit te Entele (10)

1738: zoon Wander (op) Maalderink x Derksken Velhorst of Venhorst(ink) (10)

1779: Wander Maalderink x Derksken Venhorst, en zoon Jan Maalderink x Gerritjen Bokslag

1783: wedr. Wander Maalderink, en zoon Jan Maalderink x Gerritjen Bokslag

1791: Jan Maalderink x Gerritjen Bokslag

1795: wedr. Jan Maalderink

1808: dochter Aaltjen Maalderink x Jan Lenselink

1829: wedr. Jan Lenselink 2x Gerritjen Bokslag

1836: wedr. Jan Lenselink

1842: Hendrik Mombarg x Fenneken Waarle

1866: wed. Fenneken Mombarg-Waarle, en zoon Lammert Mombarg x Janna Gerritdina Maalderink

1892: Lammert Mombarg x Janna Gerritdina Maalderink

1894: wed. Janna Gerritdina Mombarg-Maalderink

1895: Janna Gerritdina Mombarg-Maalderink 2x Derk Bats

1908: Derk Bats x Janna Gerritdina Maalderink, en (stief)zoon Hendrik Mombarg x Hendrika Nijhof

1922: wed. Janna Gerritdina Bats-Maalderink, en zoon Hendrik Mombarg x Hendrika Nijhof

1929: Hendrik Mombarg x Hendrika Nijhof

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Maalderink, Liefferink en Meijerink zijn gelegen in een soort uitstulping van Vordens grondgebied in Hengelo en hadden van oudsher rechten in de Hengelose marke (11)

Bronnen

1) J.S. van Veen, 1922. ‘Bijdrage tot de Geschiedenis van het Geslacht Hackfort.’ In: De Nederlandsche Leeuw 40, 1/2

2) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

3) J. Verdam, 1956. Middelnederlandsch Handwoordenboek

4) P.A.F. van Veen & N. van der Sijs, 1997. Van Dale Etymogisch Woordenboek

5) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

6) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 005, inv.nr. 398 (transcriptie Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

7) GA: Digilegger (Kadaster)

8) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunnngen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 1074 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 4472, 4474, 4478

9) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 217, 233

10) Z. Hissink, 2002. ‘Genealogie Maalderink.’ In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek 19, 3

11) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1233

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

17-11-2019

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1-3, 8: collectie Klunder

7: beschilderde melkbus van de hand van G. Wisselink, 1987

8: “H.M. H.N.” Hendrik Mombarg x Hendrika Nijhof

9: (8)