Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Weverink ill 2

Onsteinseweg 22

Weverink
Beschrijving

Boerderijnaam

WEVERINK

Huidig adres

Onsteinseweg 22

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 103)

Oudste vermelding

1401: Weveringh (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Afgeleid van de voornaam Wever- (2), of van de beroepsnaam wever-, met afstammingssuffix -ink

Andere vermeldingen

1840: Groot Weverink (3)

Verpondingskohieren

1492: t goet toe Weverinck: Hackfort (4)

1646: Weverinck: aen Hackfort (5)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 767

Bouwjaar

1834 (sluitsteen): bouw of verbouw

Verbouwing

1897, 1960, 1996, 2004 (6, 7)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Rijksmonument

Eigenaren

< 1504: Huis Hackfort (8)

1710: Wilhelmina Margrieta van Westerholt (nicht van Hendrik Willem van Westerholt, heer van Hackfort) x Adolf van Raesfelt verkopen aan Jan Evert ten Broeck, heer van Onstein (9)

1710 >: Huis Onstein (6, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

Bewoners

1492: die bouwman Henrick (4)

1505: Henrick (1)

1632: Bernt Weverinck (5)

1652: Johan op Weverinck (15)

1663: Henrick Weverinck (11)

1664: Jan op Weverinck (15)

1668: zoon Gerret Jansen Weverinck 1x Merriten Teunissen ter Forme, 2x Jenneken Berentsen Tracter (15, 16,17)

1687: Gerrit Jansen op Weverinck, en dochter Aeltjen Gerritsen x Aelbert Hendrixen Niuwenhuijs (9, 17)

1712: Aelbert Henricks x Aeltien Gerritsen

1718: wedr. Aelbert Henricks, en zoon Hendrick Aelbertsen x Anna Maria Jansen Horstinck

1725: Hendrick Aelbertsen Weverink x Anna Maria Horstinck

1728: wed. Anna Maria Horstinck (9, 17)

1729: Willem Gotink alias Weverink x Christina Winkelscholt (10)

1761: wedr. Willem Weverinck

1792: Reind Evertsen Leemreise x Catharina Harmsen van de Heuve

1792: wed. Catharina Leemreise-van de Heuve

1793: wed. Catharina Leemreise-van de Heuve 2x Willem Hendriksen Voortman

1826: Willem Voortman x Catharina van de Heuve, en (stief)dochter Hendrina Leemrijsen x Hermanus Klein Lankhorst

1829: wedr. Willem Voortman, en schoonzoon/wedr. Hermanus Klein Lankhorst

1830: wedr. Willem Voortman, en schoonzoon/wedr. Hermanus Klein Lankhorst x Joanna Meulenbrugge (a)

1831: Hermanus Klein Lankhorst x Joanna Meulenbrugge

1854: wed. Joanna Klein Lankhorst-Meulenbrugge

1860: Albert Groot Jebbink x Maria Everink

1860: wedr. Albert Groot Jebbink

1861: Albert Groot Jebbink, en zoon Gradus Groot Jebbink x Aaltjen Harmsen

1862: Gradus Groot Jebbink x Aaltjen Harmsen

1885: wedr. Gradus Groot Jebbink

1891: zoon Garrit Jan Groot Jebbink

1898: Garrit Jan Groot Jebbink x Maria Groot Jebbink

1910: wed. Maria Groot Jebbink-Groot Jebbink

1927: wed. Maria Groot Jebbink-Groot Jebbink, en dochter Aleida Gerdina Groot Jebbink x Hendrik Knoef

Bijzonderheden omgeving boerderij

Weverink zou rond 1822 uit twee woningen hebben bestaan (17), maar dit blijkt verder nergens uit

Bronnen

1) RAZ: Inventaris van het archief van de Sint Anna Broederschap in de Sint Walburgiskerk te Zutphen (1312-1966). Toeg.nr. 0089, inv.nrs. 49, 50

2) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen

3) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst. Toeg.nr. 3011, inv.nrs. 191, 200

4) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het graafschap Zutphen, 1492-1496. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

5) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohier Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0005, inv.nrs. 398, 791 (transcr. Ben Wullink)

6) GA: Digilegger (Kadaster)

7) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 5298, 5303, 5304

8) J.H. Hofman, 1899. ‘Het Huis te Vorden en zijn bewoners.’ Gelre. Bijdragen en Mededeelingen. Deel II)

9) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 104, 105, 106, 241, 252

10) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159, 824

11) GA: Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nrs. 44, 46

12) GA: Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 2

13) GA: Familie van Grotenhuis. Toeg.nr. 0462, inv.nr. 322

14) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Zutphen (1811-1935). Toeg.nr. 0349, inv.nr. 414

15) GA: Archief Hof van Gelre en Zutphen. Toeg.nr. 0124, inv.nrs. 5381, 5460

16) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Landdrostambt en Scholtambt Zutphen 1665-1666. Toeg.nr. 0005, inv.r. 1334 (transcr. Ben Wullink)

17) GA: Archief Huis Medler. Toeg.nr. 0456, inv.nrs. 292, 414

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2024 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

28-02-2024

Overige bijzonderheden

a) 1830: Willem Voortman (wedr. Catharina Harmsen) te Hengelo doch gewoond hebbende op het Weverink, verkoopt aan Hermanus Klein Lanhorst (1x Hendrika Leemreise 2x Johanna Meulenbrugge) zijn roerende goederen op het Weverink (3)

Foto's

1974: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

1960: (6)