Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BARGE (a)

Huidig adres

Pastorieweg 0 (tussen de Baakse Beek en de Hackfortse Beek)

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1492: ’t goet Berchkamp (1); ca. 1500: Berge (2)

Oude benamingen

Berg, Barg(h)e (3)

Betekenis naam

Veldnaam: de boerderij lag en de bijbehorende grond ligt op een dekzandkop

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Dat Barge, Meynt Berents

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie K nrs. 314-315-316-317-319-326-327-328-329-330-331-335: deze vormen samen de landerijen van ’t Barge (zie kaartje tussen de blauwe lijn).

De boerderij moet op K329 gelegen hebben, was in 1832 bouwland, en nog steeds is een lichte verhoging in het land waarneembaar (4,5,6,c)

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1646: Meynt Berents

1670: Bernhardt Meijnts x Gerharda in de Betouwe verkopen het Berge aan Borchardt Wilhelm van Westerholt tot Hackfort en Scherpenzeel (7)

1698: Gerrit Camphuis verkoopt aan Henrick Willem van Westerholt een kamp land bij het goed Berghe (7,8,b)

1670-1780: Huis Hackfort (de grond bleef na afbraak van de boerderij eigendom van Huis Hackfort tot 1981)

1981: de grond ging over aan Ver. Natuurmonumenten

Bewoners

1492: die bouwman Henrick toe Bramell (1)

1634: Jenneken opt’Barghe (3)

1635: Toenisken op t Barghe en Henderick op ’t Barghe [Jenneken, Toenisken en Henderick lijken broer en zusters] (3)

1638-1646: Jan op het Berge x Tonnisken op het Berge (Jan lijkt ingetrouwd bij Tonnisken) [laten kinderen dopen in 1638, 1643 en 1646] (3)

1654: Luckus op het Berge

1672: Arent op Berge

1675: dochter Geertien Arents x Gerrit (Bartels) op Berge

1682: zuster Altjen Arens x Tonnis Jansen Daniëls

1688: wedr. Tonnis Jansen Daniëls 2x Jenneken Egbersen

1707: zoon Jan Tonnissen x Sophia Voskamps

1715: Derk Tonissen/Teunissen (Scheggedam) op het Barghe 1x Aeltien van Seijst/Wissinks

1718: wedr. Derk Teunissen 2x Maria Hendericksen Kleijne Wesselinck

1748: zoon Hendrik Derksen/Bargerman 1x Maria Peters Bosman (overl. 1778)

(zij moeten de laatste bewoners van ’t Barge zijn geweest)(d)

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) De boerderij is afgebroken rond 1780

Een opvolger Bargman werd tussen 1787 en 1795 gebouwd aan de Riethuisweg (zie voor beschrijving: BARGMAN, Riethuisweg 8)

(b) Perceel K327 wordt nu nog Bergerkamp genoemd (6)

(c) Het taxatierapport van Hackfort van 1787 vermeldt dat het Barge aan verscheidene gebruikers per perceel verpacht wordt, van een huis wordt dan niet meer gesproken. In 1851 is die situatie ongewijzigd (4)

(d) Hendrik Bargerman hertrouwt in 1779 met Dersken Gosselings en overlijdt in 1781 op de Mullerije te Vorden

Bronnen

(1) GA: Kohier pontschatting kerspel van Vorden 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 [Transcriptie Ben Wullink, zie www.vordensverleden.nl]

(2) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Schattingslijst Vorden ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nr. C3-1037 [Transcriptie BW]

(3) Doopboek Vorden

(4) Borderel van Estimate 1851-52. Schattingslijst van de bezittingen van Hackfort. Zie www.vordensverleden.nl

(5) HisGis

(6) R. Kater et al.,1996. Boerderij- en veldnamen in Vorden

(7) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 233,252 [Transcriptie BW]

(8) GA: Arch. Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nrs. 499, 526 [Transcriptie AV]

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

15-11-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Nr. 1: HisGis-kaartje; nr. 2: uitsnede uit Veldnamenboek Vorden; nr. 3: oplopend pad naar de kamp; nr. 4: K327: de Bergerkamp (richting dorp); nr. 5: K327: de Bergerkamp (richting Hackfort)