Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

 

Huidig adres

Raadhuisstraat 1

Wijk

Dorp (laatste wijkadres A 126)

Oudste vermelding

1692: Berent Wonnink (1)

Oude benamingen

1802, 1807: Jan Jaspers Hoff, Jaspershof (2)

1802: Jan Jagershof (2)

Betekenis naam

Onbekend

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 517

Bouwjaar

1976: herbouw (3)

Verbouwing

ca. 1880, ca. 1898, 1909, 1933, 1954, 1995, 1997, 1998, 2002 (3, 4)

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

< ca. 1905: Ondergrond van Huis Vorden met recht van opstal voor de bewoners (4)

 

< 1692 (1667?): Berent Wonnink 1x Jen(ne)ken Jaspers Wiemelink, 2x Eefse Lubberts Rusink (1, 5)

1698: zoon Dries Wonninck x Nn (5), ½

1753: zoon Harmen Berents Wonnink 1x Geertjen Derksen, 2x Christina Garritsen (Oortwijn) (5)

< 1698: broer Harmen Berents Wonnink 1x Jenneken Jansen, 2x Aeltjen Jansen Flierhofs of Oevink (5, a), ½

1734: wed. Aaltjen Wonnink-Oevink (5), ½

< 1737: (Berents kleinzoon) Roelof Bartholds Wonnink x Henderica Gerrits (1)

1738: wed. Henderica Wonnink-Garritsen 2x Harmen Bemer (2)

1784: wedr. Harmen Bemer

1802: halfneefje Hendrik Loman x halfachternichtje Maria Klein Winkel (4, b)

1841: wed. Maria Loman-Klein Winkel

1846: zoon Sweer Loman (x Johanna Berenpas) (4)

1865: zoon Hendrik Herman Looman (x Grada Rutgers) (4)

1871: Zwier Johan Looman, en zuster Johanna Reindina Looman (4)

Bewoners

< 1692 (1667?): Berent Wonnink 1x Jenneken Jaspers Wiemelink, 2x Eefse Lubbertsen Rusink) (1)

 

Ene helft:

1707: zoon Dries Berents Wonnink x Nn (1)

1758: zoon Harmen Wonnink 1x Geertjen Derksen Hemmink, 2x Christina Gerritsen Oortwijn (2)

 

Andere helft:

< 1698: zoon Harmen Berents Wonnink x 1x Jenneken Jansen, 2x Aaltjen Flierhof alias Oevink

1735: wed. Aaltje Oevink 2x Joost Jansen Engelgoor wedr. Jenneken Dijkman, 3x Garret Hendriksen Klein Elschot

 

z.j.: (speculatief) Harmen Wonninks neefje Roelof Bartelts Wonnink x Henderica Garritsen (c)

1738: wed. Hendrika Wonnink-Gerritsen 2x Herman Bemer

1792: achternichtje Maria Klein Winkel x halfachterneef Hendrik Loman (d)

1795: Hendrik Looman x Maria halfachternicht Maria Klein Winkel (1, 6)

1827: Hendrik Loman x Maria Klein Winkel, en zoon Sweer Looman x Johanna Berenpas

1841: wed. Maria Looman-Klein Winkel, en zoon Sweer Looman x Johanna Berenpas

1846: Sweer Looman x Johanna Berenpas

1864: Sweer Looman x Johanna Berenpas

1865: wed. Johanna Looman-Berenpas, en zoon Hendrik Herman Looman x Grada Rutgers

1871: wed. Johanna Looman-Berenpas, en schoondochter/wed. Grada Looman-Rutgers

1888: wed. Grada Looman-Rutgers

1914: zoon en dochter Zwier Johan Looman en Johanna Reindina Looman

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Harmen Wonnink alias de Nieuwe Weerdt bewoonde het halve huis “waar het Rode Hert uithangt” (5)

b) Harmen Bemer x Hendrika Gerritsen hadden in 1775 ook reeds land vermaakt aan hun andere halfneefje Harmen Loman, de broer van Hendrik (5)

c) Bartelt Berents Wonnink was een broer van Harmen en Dries

d) Maria Klein Winkel was een kleindochter van Harmen Bemers zuster Berendje Bemer, en Hendrik Loman was een zoon van Harmen en Berendjen Bemers halfzuster Aaltjen Bemer. De families Bemer en Loman waren ook nauw verwant aan de familie Albers alias Plasbeek elders aan de Raadhuisstraat, die net als de fam. Bemer afkomstig was uit Ruurlo

Bronnen

1) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nrs. 1243, 1264

2) GA: Archief Familie Gallée. Toeg. nr. 0459, inv.nrs. 6, 13B, 13C, 14

3) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 622, 623 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 5484-5492)

4) GA: Digilegger (Kadaster)

5) RAZ: Inventaris van het archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 106, 237, 238, 242, 252 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

6) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 539a

7) Collectie Oud Vorden 1dia009 en BV08103

8) Google StreetView

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

29-03-2021

Overige bijzonderheden

 

Foto's

z.j., 1976, 2018: (7, 8)