Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Warner Wevershuis-bis zuidzij
BOE 3 Warner Wevershuis oostzij ca. 1970
BOE 4 Warner Wevershuis-bis noordzij ca. 1975, 2dia006
BOE 5 Warner Wevershuis en WWh-bis zuidzij ca. 1935
BOE 6 Warner Wevershuis zuidzij pre 1907, A070008
BOE 7 Waander Wevershuiswestzij ca. 1970

Raadhuisstraat 19 en 21

Waander Wevershuis
Beschrijving

Boerderijnaam

WAANDER WEVERSHUIS

Huidig adres

Raadhuisstraat 19 en 21 (vóór 1974: 25 en 27)

Wijk

Dorp (laatste wijakdressen A297 en 298)

Oudste vermelding

1786, 1801: Waander de Wevershuis (1, 2, a)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Vermoedelijk vernoemd naar Wander Gerrits Schultink x Johanna Wesselink, of naar zijn grootvader Wevers Wander (zoon van Gerrit op de Beke) x Engele Adriaens (a)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 538 (Raadhuisstraat 19)

Sectie K nrs. 539 en 541 (Raadhuisstraat 21)

Bouwjaar

1907: Raadhuisstraat 21 > 27 (3)

1978: Nieuwbouw dubbel woonhuis (Raadhuisstraat 19 en 21) (3, ill. 1)

Verbouwing

1913: Raadhuisstraat 21 (3)

ca. 1974: afbraak Raadhuisstraat 19 (4)

ca. 1976: afbraak Raadhuisstraat 21 (4)

Type boerderij

Hallenhuis (Raadhuisstraat 19)

Monument

 

Eigenaren

< 1905: Huis Vorden (de grond) en de bewoners (recht van opstal) (4)

1801: de erven Wander Schultink x Johanna Wesselink verkopen huis, hof en recht van erfpacht van het Waander Wevershuis aan Teunis Gosselink (b)

1905: Johanna Berendina Elsman wed. Eimbert Gosselink (4)

1911: zoons Derk Gosselink (Raadhuisstraat 19) en Gerhard Gosselink (Raadhuisstraat 21) (4)

Bewoners

 

 

Warner Wevershuis (Raadhuisstraat 25 > 19):

1640: Gerrit Arentsen Schultinck alias de Wever in ’t dorp” alias “op de Beke” x Stijntjen Warners (c)

1677: zoon Wander Gerritzen op de Beecke alias Wevers Wander x Engele Adriaens ter Schegget

1710: zoon Gerrit Wanders Schultinck x Marrie Lubbers Hoetinck

1764: zoon Waander Garrits Schultink x Johanna Hendriks Wesselink

1800: Teunis Gosselink

1802: Teunis Gosselink x Margareta Muijderman

1830: wedr. Teunis Gosselink

1836: zoon Hendrik Gosselink 1x Garritje Jebbink, 2x Aaltje Piepersmit

1857: Berend Jan Heijink x Engelina Bielderman

1868: wed. Engelina Heijink-Bielderman 2x Kasper van der Wal (d)

1870: (stief)zonen Jan Derk en Harmen Heijink

1879: Eimbert Gosselink (vrachtrijder) x Johanna Berendina Elsman

1888: wed. Johanna Berendina Gosselink-Elsman

1907: zoon Derk Gosselink (landbouwer) en zusters Antonia Alberta en Eimberdina Gosselink

1921: Derk Gosselink en zuster Eimberdina (alias Bertha) Gosselink

 

Warner Wevershuis-bis (Raadhuisstraat 27 > 21):

1913: Derk en Berta’s broer Gerhard Gosselink (vrachtrijder) x Heintje Bijenhof

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) RAZ: Archief Scholtambt Zutphen. Toeg. nr. 0338, inv.nr. 253

2) GA: Archief Fam. Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 6, 13A, B, C

3) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 842, 843 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 5535, 5537

4) GA: Digilegger (Kadaster)

5) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 539a

6) Wikipedia: “Dertigjarige Oorlog” en “Slag bij Stadtlohn”

7) L. Westerhof, 2006. ‘Schildersbedrijf Van der Wal.’ In: H.W. Rossel en H.J. Reindsen (red.). Bedrijvigheid in Vorden in de 20e eeuw

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

11-08-2019

Overige bijzonderheden

a) Hoewel er in 1611 en 1642 ook al sprake was van een “Wander wever” en een “Werner op die beke” in Vorden (5)

b) Optredend voor de erven was Jan Schultink op Klein Pardijs, broer/zwager van het kinderloze echtpaar Wander Schultink x Johanna Wesselink. Wanneer de Schultinks het recht van opstal hebben verworven is niet bekend, maar in ieder geval al sinds het midden van de 18e eeuw, zoals vermeld in een taxatie van de havezate Vorden (2). De tante en oom van Wander en Jan Schultink (Liesebet Schultink x Roelof Hoetink) op Klein Pardijs verkregen dit recht in 1717

c) Gerrit Schultinck of Schulten “wever int dorp” (er was ook een “Gerrit den wever in den Berchcap” = Klein Kranenbarg), en Stijntjen waren beiden afkomstig uit Stadtlohn.

Tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) vluchtten veel Duitsers naar Nederland. Dat sommigen hier voorgoed bleven blijkt uit het trouwregister van Vorden, waarin tussen 1635 en 1647 meer dan twintig huwelijken staan opgetekend van Vordenaren met mensen afkomstig uit verschillende plaatsen in het Munsterland. De meesten van hen kwamen uit Vreden, dat van oudsher veel contact had met onze streek via de Berkelvaart, en uit Stadtlohn, waar in 1623 de verschrikkelijke slag van Stadtlohn had plaatsgevonden (6)

d) Kasper van der Wal was de vader van Hidde van der Wal, huisschilder en grootvader van de eveneens Hidde genaamde drogist (7). Kasper was een gepensioneerd militair afkomstig uit Friesland en eerder gehuwd geweest met Geesken Elsman, een tante van Eimbert Gosselink’s vrouw Johanna Berendina Elsman. Na het vertrek in 1870 van vader Kasper en zijn 2e vrouw naar Hellendoorn kwamen Hidde Sr. en zijn zusje Janna Martina in huis bij het kinderloze echtpaar Hendrik Jan Brinkers x Stevendjen Garritsen aan de Dorpsstraat, waarvan Hidde later de schilderszaak over zou nemen

Foto's

1: Warner Wevershuis (1), Warner Wevershuis-bis (2). Overlay kadastrale hulpkaartjes 1974 en 1982 en luchtfoto GoogleEarth

4, 6: Collectie Oud Vorden

6: Het Warner Wevershuis-bis is nog niet gebouwd en postzegel afgestempeld in 1908, dus foto van vóór 1907