Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Klein Boerle of Knippenberg 2
F08 Boerderij Knippenberg 1

Riethuisweg 3

Klein Boerle of Knippenberg
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

KLEIN BOERLE alias KNIPPENBERG

Huidig adres

Riethuisweg 3 [laatste wijkadres B 83]

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1513: Lutticken Buerle (1)

Oude benamingen

1562: Erve Klein Boerlo (2); 1575: Lutteken Boerloo (2)

Betekenis naam

Boer + -le > lo = open plaats in bos

Andere vermeldingen

1635: Cleijn Buerlo; 1642: Klin Burle; 1644: Klein Borlo; 1646: Cleine Buolo;

1677: Kleijn Boerloe, Klijn Boer; 1813: Smit (3); Knippenberg

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Kleyn Boerlo, Jan van Lennep

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 527

Bouwjaar

Hoog in de voorgevel zit een kleine gevelsteen met het jaartal 1762. Dit kan duiden op een herbouw van een voorganger. Het is ook mogelijk dat er in dat jaar een nieuwe voorgevel werd gebouwd (4)

Verbouwing

1924: veranderen woning (5)

1987: veranderen woning-boerderij tot woning (5)

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1513: Aelephff van Lennep (a) x Thoenis (1)

1522: Thomas van Velsteren x Antonia Ketels verkopen aan Gerrit Warmkinck x Fije (6)

1562: Hermen Enserinck x Anna (¼ deel) (2)

1575: Melis van Lennep x Emma (2)

1578: Hendrick in de Ule x Beernte verkopen ½ aan Asmus Nijenbeeck x Henne (2)

1636: Catharina Wessels wed. Egbert van Lennep (2)

1638: Johan van Lennep x Catharina Besierders (2)

1681: Otto Broeckhuis x Engeltien Hendricks Broeckmans van Hattum (2)

1683: Antonij Verbeeck x Helena van Kampen (1/2 deel)(2)

1722: Agatha Ronneboom, wed. Slaterus + zoon Johan en dochter Margarita (2)

1731: Johan Ronneboom verkoopt zijn ½ deel aan (neefje?)Johannes Jacobus Slaterus x Christina Geertruijdt Meijlings (2)

1753: zoon Johannes Jacobus Slaterus verkoopt namens zijn moeder Christina Geertruijdt Meijlings het hele erve aan Antonij Noortwijck Sr. (2)

1758: wed. Antonij Noortwijck (7)

1802: Willem Hendrik Roeloffzen x Johanna Koppers verkopen aan Anthonie Knippenberg (b) x Antonia Besselink (2)

1846: schoonzoon Theodorus Wilhelmus Sanders (8)

1872: zoon Theodorus Antonius Sanders (8)

1919: zoon Theodorus Franciscus Sanders (8)

Bewoners

1635: Jan op Cleijn Buerlo [dochter Fenne trouwt]

1642: schoonzoon Gosen op Klin Burle x Ge(e)sken Jansen

1646: wed. Geesken Jansen 2x Harmen Bastejan Meijerinck: Cleine Buolo haer kint laten doopen Gossen

1648: Harmen op Kline Borlo

1674: Willem Sweersen, wedr. van Essele op Kleijn Boerl 2x Fie Jansen

1677: Willem op Kleijn Boerloe, Klijn Boer, Boerl

1705: zoon Hendrik Kleijn Boerl

1759: zoon Garret Hendriksen Klein Boerle x Anna Margaretha Pöpelbaum

1802 : Antonij Knippenberg x Antonia Besselink

1831: dochter Janna Knippenberg x Theodorus Wilhelmus Sanders

1852: wedr. Theodorus Wilhelmus Sanders

1874: zoon Theodorus Antonius Sanders x Carolina Theodora Hummelink

1919: zoon Theodorus Franciscus Sanders + wed. Carolina Theodora Sanders-Hummelink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Tot 1810 is er in het afgebroken bakhuis een smederij geweest, de voorloper van wat later smederij Oldenhave zou worden (4)

Bronnen

(1) RAZ: Arch. Vrouwenconvent Adamanshuis. Regestenlijst bij inventaris. Arch.nr. 209, inv.nr. 71 [transcriptie Ben Wullink; zie ook: www.vordensverleden.nl]

(2) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Regesten Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 216, 218, 221, 228, 229, 230, 234, 237 [transcriptie BW]; 253 [bew. Marian Kruijt]

(3) Volkstelling van 1813

(4) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en veldnamen in Vorden

(5) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1880-1939. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 824 en Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 5671

(6) GA: Arch. Huis Hackfort. Regesten goederen Vorden. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 505 [transcriptie BW]

(7) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale Atlas Vorden 1832

(8) GA: Digilegger (Kadaster)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

14-01-2021

Overige bijzonderheden

(a) In 1520 kocht Aelephff van Lennep ook Groot Boerle (2)

(b) Antonie Knippenberg was hoefsmid

Foto's

Nr. 3: Foto-archief Oud Vorden