Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Riethuisweg 0

Klein Enzerink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

KLEIN ENZERINK (a)

Huidig adres

Riethuisweg 0 (tussen Timmermanshuis en Riethuis, zie kaartje)

[laatste wijkadres in 1917: B 77] 

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1476: Kleijne Enserinck (1,2,3,b), 1486 (4)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Mogelijk van voornaam Ansheri < ans = Germaanse god + -harja/-heri (vaak gebruikt als tweede lid van een persoonsnaam) + -ink = behorende tot, zoon van (5)

Andere vermeldingen

Ca. 1500: Klein Enserinck, kaeter (6)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Kleyn Enserinck, Christoffel Swanewevel

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 174

Bouwjaar

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1485: Jacob Enserinck (b) 1x Willigarda, 2x Mechtelt (3)

1535: zoon Jacob Enserinck x Johanna (3)

1625: Jacob van Ripperda verkoopt aan Christopher Swaenewevel x Armgardt Olthuis (7)

1628: Jacob van Ripperda tot Farsum x Hijma Christina van Delden kopen terug (2)

1633: Christopher Swaenewevel wordt definitief eigenaar (7)

1650: dochters Anneke, Metta, Margaretha en Johanna Swaenewevel verkopen aan Johan Allercamp x Lutger Haskes +Willem Allercamp x Agneta Weijenborg +

Mart Berens x Berentien Mennincks (7)

1657: Herman Noortwijck x Odilia Woelties verkopen hun aandeel aan Willem Allercamp x Agneta Weijenborgh (7)

1659: Willem Allercamp x Agneta Weijenborgh verkopen hun deel aan Henrick Enserinck x Trientien Willems (op Groot Enzerink)(7)

1668: Jan Esinck x Enneken verkopen aan Jan Willems de boer op Groot Enzerink ¼ deel van Klein Enzerink (7)

1695: Jurriën en Willem Enserink x Berentien Henricks Hijkink + 2 zusters Enserink, van wie de ene getrouwd is met Herman Huetinck (Hietinck, Hijkink?) (7)

1716: wed. Berentien Henricks Hijkink (7)

1744: erven Derk Smeinkx en Jenneken Jansen verkopen hun aandelen aan Berentjen Jansen, wed. Harmen Hijkink (7)

1754: Hendrik Smeink x Hendersken Hiekinck + Jan Menkhorst x Garritjen Hiekinck verkopen 2/7 deel aan Hendrick Hietink x Maria Decanije (7)

1771: Grietjen Hijtinck, wed. Tonis Lentink en cons. verkopen 2/3 van 1/7 van ¾ deel aan broer Hendrik Hietink x Maria Decanije (8)

1772: Anthonij Kleijn Enserinck x Catharina Tonissen verkopen ¼ deel aan Garritje Hiekinck en erven (8)

1777: Maria Hiekink (moet dezelfde persoon zijn als Grietjen Hijtinck), wed. Tonis Lentink verkoopt 1/7 van ¾ deel aan broer Hendrik Hietink x Maria Decanije (8)

1783: Garritje Hiekink-Decanije en erven verkopen 1/7 van ¾ aan de erven van Hendrik Hietink x Maria Decanije (8)

1809: Jan Kolkman x Maria Heiting (Hietink) dragen hun aandeel over aan Borchard Frederik Willem van Westerholt tot Hackfort (9)

1810: Goosen Hietink en voogden van de minderjarige kinderen van Willem Hietink x Janna Reesman dragen 3/56 deel over aan Borchard Frederik Willem van Westerholt tot Hackfort (9)

1832-1917: Huis Hackfort

Bewoners

1485: Jacob Enserinck 1x Willigarda, 2x Mechtelt

1535: zoon Jacob Enserinck x Johanna

1639: Luckes/Luckas op Klein Enserinck x Trijntijn Lentincks

1680: Willem Janssen op Klein Enzerinck [zoon van Jan Willems op Groot Enzerink] x Berentien Henricks Hijkink (7)

1695: Hendrik Jansen Enserink x Hendersken Tonnissen Wennekink (c)

1717: zoon Derck Hendriksen Enserinck x Mechtelt Hanenkamps

1740: zoon Anthonij Derksen op ’t Klijn Enserink x Catharina Theunissen

1798: Engbert Asselman 1x Geertruij Wagenvoort

1810: wedr. Engbert Asselman 2x Harmina Runneboom, wed. Berend Riethorst

1820: wed. Harmina Asselman-Runneboom 3x Reint Wuestenenk

1845: Reint Wuestenenk x Harmina Runneboom + dochter Engberdina Wuestenenk x Derk Brummelman

1861: Derk Brummelman x Engberdina Wuestenenk

1895: zoon Gerrit Jan Brummelman x Tonia Bielderman

1907: Garrit Vruggink x Johanna Verstege

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) Klein Enzerink werd bewoond tot 1917 en is daarna afgebroken, de reden daarvoor is onbekend. Tot ver in de 20e eeuw bleef de pomp van de oude erve staan in het weiland aan de Riethuisweg

Bronnen

(1) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Schattingslijst Vorden 1476. Arch.nr. 0001, inv.nr. 1036 [Transcriptie Ben Wullink, zie ook www.vordensverleden.nl]

(2) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1207 [Transcriptie AV}

(3) A.C.J. Viersen, ‘Over een horige boer die tot de orde geroepen werd’. Flarden uit de geschiedenis van het horige erf Enserinck. In: OTGB jrg. 36, nr.1

(4) GA: Archief Gelderse Rekenkamer. Toeg.nr. 0012, inv.nr. 1120, bijlagen 41 en 42 ‘Afschriften van akten betreffende hoorige goederen 1326-1555, magescheid goed Enserinck 27 mei 1486 [Afschrift op papier 1919, part.coll. Transcriptie AV]

(5) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen

(6) GA: Graven en hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Schattingslijst ca. 1500. Toeg.nr. 001, inv.nr. C3-1037 [Transcriptie BW]

(7) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Gerichtssignaten Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 227, 228, 231, 232, 233, 235, 106, 238 [Transcriptie BW]

(8) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg. nr. 0338, inv.nr. 253 [Transcriptie J. Baneman]

(9) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 254 [Transcriptie BW]

(10) GA: Gelderse Rekenkamer. Visitatieboeck de anno 1557. Verbaal der commissarissen. Persoonlijk verhoor. Toeg.nr. 0012, inv.nr. 1119 [Transcriptie BW]

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

02-09-2021

Overige bijzonderheden

(b) Jacob Enserinck had in 1485 een deel van het goed Enserinck verworven waarop een hofstede stond. Deze werd later Klein Enzerink genoemd. Een halve eeuw later zou zijn neefje Herman Enserinck (zoon van broer Arnt Enserinck)  bij zijn visitatie in 1557 toegeven dat er een illegale afsplitsing van het Groot Enzerink had plaatsgevonden in 1485. Hij werd hiervoor beboet, maar overleed voordat de straf ten uitvoer kon worden gebracht (3,10)

(c) Een dochter van dit echtpaar Ma(r)rie/Maria Kleijn Enserink werd gevolgd in het verhaal van Wilma Groot Enzerink: Hoe niet bezorgde thee een mooie zoektocht opleverde, in OTGB, jrg.38, nr.3, 2021

Foto's

https://hisgis.nl/kaartviewer