Zoeken

Binnenkort

        9-30 mei Expositie
    Details: zie Laatste nieuws

Sociale media

Ruurloseweg 114

Lindse Smid
Beschrijving

Boerderijnaam

LINDSE SMID

Huidig adres

Ruurloseweg 114

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 108)

Oudste vermelding

1780 (1, a), Helderinkshutte

1792: Helderkamps hut (1)

Oude benamingen

1806: Nijhofs hutte (2, a)

1839: Smidshuis (2)

1851: de Lindsche Smid (2)

Betekenis naam

Willem Eijkelkamp was tapper, maar Albert Vreman en zijn opvolgers Hendrikus, Johannes Ludovicus, Bernardus Reinerus en Johannes Antonius Eijkelkamp waren smid en landbouwer. De laatste twee waren tevens kastelein-caféhouder

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie E nr. 441

Bouwjaar

ca. 1893: herbouw (3)

Verbouwing

1914, 1931, 1958, 1967, 1976, 1998 (4)

Type boerderij

1832: Krukhuis (3)

1893: T-boerderij (3)

Monument

 

Eigenaren

1801: Lammert Nijhof en dochter Engele Nijhof x Gerrit Wennink verkopen aan Gerrit Eijkelkamp (x Louiza Entel) (5, b), Helderkamp (kamp met hut)

1832: (schoondochter/wed. Anna Geertruida Ringelenberg 2x) Albert of Adelbertus Vreman (3)

ca. 1850: stiefzoon Hendrikus Eijkelkamp (x Hendrika Haafs) (3)

ca. 1907: zoon Bernardus Reinerus Eikelkamp (3)

1921: neefje Johannes Antonius Eijkelkamp (x Geertruida Anna Houtman) (3)

Bewoners

1780: Lammert Nijhof x Maria Nijhuis (1, a), Helderkamps of Helderinks hutte

1795: wedr. Lammert Nijhof (6)

1806: dochter Engelina Nijhof x Gerret Jan Wennink (2), Nijhofs hutte

1808: leeg

1811: Lammert Velhorst (x Jenneken Linterman) (b)

< 1817: leeg

1817: Willem Eijkelkamp x Anna Geertruida Ringelenberg (b)

1825: wed. Anna Geertruida Eijkelkamp-Ringelenberg

1826: wed. Anna Geertruida Ringelenberg 2x Albert of Adelbertus Vreman

1838: wedr. Albert Vreman

1840: wedr. Albert Vreman 2x Berendina Schut (wed. Hermanus Meulenbrugge)

1844: wedr. Albert Vreman

1846: stiefzoon Hendrikus Eijkelkamp x Hendrika Haafs

1884: Hendrikus Eijkelkamp x Hendrika Haafs, en zoon Johannes Ludovicus Eijkelkamp x Maria Hermina Wiggers

1888: wedr. Hendrikus Eijkelkamp, en zoon Johannes Ludovicus x Maria Hermina Wiggers

1891: Johannes Ludovicus x Maria Hermina Wiggers

1894: wed. Maria Hermina Eijkelkamp-Wiggers

1895: wed. Maria Hermina Eijkelkamp-Wiggers 2x zwager Bernardus Reinerus Eijkelkamp

1921: wed. Maria Hermina Eijkelkamp-Wiggers

1923: wed. Maria Hermina Eijkelkamp-Wiggers, en zoon Johannes Antonius Eijkelkamp x Geertruida Anna Houtman

1931: Johannes Antonius Eijkelkamp x Geertruida Anna Houtman

 

De Kamer:

1814: Jan Hendrik Seesing x Johanna Leemreise

1821: Lammert Brandenbarg x Hendriena Wolters

1833: Lammert Brandenbarg x Hendriena Wolters, en Waander Ringelenberg x Joanna Saarbelink (c)

1835: Reijnerus of Reint Vreman x Gerarda Tackenkamp (d)

1846: wedr. Albert Vreman

1849-1860: Reinerus Steenbreker x Fenneken Hanenhuis

1858-1860: wedr. Reinerus Steenbreker

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Lammert Nijhof kwam van de gelijknamige boerderij aan de Schoneveldsdijk 2, waar zijn opvolger zich in 1780 gevestigd moet hebben omdat deze in 1779 nog op Groot Bleumink (Kapelweg 0) woonde maar in 1780 niet meer. Lammert Nijhof ondertekende in 1783 een pachtcontract voor de Helderinkshutte (1), verm. na de eerste periode van 3 jaar (zie ook de Nieuwe Helderkamp, Ruurloseweg 124). Zijn huishouden bestond in 1795 uit 2 personen waarvan 1 manspersoon, te weten Lammert en dochter Engele (echtgenote Maria Nijhuis was in 1794 overleden en Engele zou pas in 1796 trouwen, met Gerret Jan Wennink). In het bevolkingsregister van 1806 staat de woning vermeld als Nijhofs hutte, bewoond door 7, niet nader genoemde personen, verm. Engele Nijhof met man en kinderen (vader Lammert Nijhof was in 1804 overleden)

b) Willem Eijkelkamp was een zoon van Gerrit Eijkelkamp x Louiza Entel

Bronnen

1) GA: Archief marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 159, 848

2) ECAL: Bevolkingsregister van Vorden

3) GA: Digilegger (Kadaster)

4) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 1427, 1428 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 6230, 6232, 6234, 6236

5) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 468 (transcr. Tineke Wesselink)

6) GA: Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd. Toeg.nr. 0016, inv.nr. 234 (transcr. J.B. Baneman)

7) Google StreetView

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

16-05-2021

Overige bijzonderheden

b) Lammert Velhorst x Jenneken Linterman staan in 1819 op Jan Hassink-Kamer (Raadhuisstraat 14) ingeschreven

c) Waander Ringelenberg was een broer van Anna Geertruida Ringelenberg

d) Reint Vreman was een broer van Albert Vreman

Foto

Lindse Smid 1914-2016 (5, 7)