Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 1 Wenneker voorgevel links 2017
BOE 2 Wenneker voorgevel rechts 2017
BOE 3 Wenneker zijgevel 2017
BOE 4 Wenneker achtergevel 2017
BOE 5 Wenneker achtergevel en schuur 2017
BOE 6 Wenneker schuur zij 2017
BOE 7 Wenneker schuur achter 2017
BOE 8 Wenneker ca. 1960
BOE 9 Wenneker roggeland z.d
BOE 10 Wenneker zijaanzicht z.d
BOE 11 Wenneker voorgevel z.d
BOE 12 Wenneker hangboezem
BOE 13 Wenneker sluitsteen
BOE 14 Wenneker schilderij Jan Kost z.d
BOE 15 Wenneker ansicht schuur z.d
BOE 16 Wim Kind schuur & kleedwagenhok z.d
BOE 17 Wenneker 1908
BOE 18 Wenneker kadastraal 1931

Ruurloseweg 48

Wenneker
Beschrijving

Boerderijnaam

WENNEKER

Huidig adres

Ruurloseweg 48

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 31)

Oudste vermelding

1326: erf te grote Winnekinck (1)

Oude benamingen

1378: dienstmansgoet te Wynnekinck (2)

1420: Groten Wynnekinck (2)

1450: te Wenekinck (3)

1635: Groot Winnekink (4)

1692: Wenneker (4)

Betekenis naam

Germaanse persoonsnaam vini – ‘vriend’, gevolgd door de achterzetsels -k- ‘klein’ en -ink ‘behorende bij, afstammeling van’

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1649: Groot Wennekinck, an ’t huis to Vorden (5)

Leenaktenboeken

1378-1800 (2)

Kadaster 1832

Sectie B nr. 402

Bouwjaar

 16e eeuws (6)

Verbouwing

1874, 1908: sluitsteen (7, ill. 13)

Type boerderij

Krukhuis

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1378: Rabode, Lutger die Winnekinx kint (2)

1402: Lutgart Wynnekinck (2)

1406: de vrouw van Claes Merschman, dat erve tot Wenekinck (2)

1412: zoon Rabolt Meersman, dat erve to Wynnekinck (2)

1416: vader Claes Mersman, dat erve tot Wenekinck (2)

1420: dochter Gertrud Mersmans x Rolofs Janssoon, dat erve ende goet tot Groten Wynnekinck (2)

1420: Johan van den Ryne (2)

1437: zoon Conrad van Rijn of Coert ten Rijne (2)

1437: Wemmer Aelkoep x Berte, die het vruchtgebruik schenkt aan zijn vrouw Berte (2, a)

1440: zoon Derck Aelkoep (minderjarig (2)

1450: Coert ten Rijne verkoopt aan Evert Mengerinck (sr.) x Berte (wed. Wemmer Aelkoep) sijn halve leenguet te Wenekinck (3, a)

1461: dochter/zuster (van Wemmer/Derck A.) Wennemaer Aelkoeps (2, a)

1465: Wennemaer Aelkoeps verkrijgt ook het vruchtgebruik dat haar moeder had (2)

1473: Wennemaer Aelkoeps beleend met den alingen (= het gehele) erve ende goede, geheiten Wenekinck (2)

1484: (Wennemaers) broer Bernt Meyerinck x Gertruyt (2, a)

1510: zoon Evert Meyerinck (jr.) x Engele (2, a)

1538: dochter Gertrud Meyerinck x Wolter Hacks (2)

1557: Wolter Hack, verpachter van Groot Wynnekinck (8, 9)

1573: dochter Catrin Haecks x Henrix van Tyl (2)

1575: moeder Gertrud Meyerincx, erve ende goet geheiten Grote Wenekinck (2)

< 1585: zoon Fredrick Haack (2)

1602: nichtje Dercksken Haecks x Johan Schutte, datt halve guett grote Wenekinck (8)

1606: Fredricks zoon Herman Haack (2)

1610: moeder Gerharda van Rijswick (2)

1624: dochter Mente Haacks x Gerhard Rasincks (2, 4)

1635: zoon Frederick Raessinck verkoopt aan Huis Vorden (2, 4, b)

1778: Willem Coolhaas 1x Jenneken Haak, 2x Johanna in den Bosch, 3x Constantia Sophia Crans (2, 8, 11, 12, c)

1800: Willem Wenneker (2, 11, 12, 15)

1801: broer Hendrik Jan Wenneker x Maria Angenis Meuleman (16)

1858: zonen Willem en Hendrik Wenneker

1870: Willem Wenneker, en neefje Jan Albert Norde x Janna Berenpas (13)

1882: Jan Alberts zoon Willem Norde x Everdina Hendrika Heuvelink (6, 13)

1920: wed. Everdina Hendrika Norde-Heuvelink (13)

1938: zoon Derk Norde x Johanna Harmina van Ark (13)

Bewoners

1470-1500: Willum to Wennekynck, die bouman Willem (14, 15)

1571: Herman op den Wennekink (4)

1634-1657: Jan op Groote Wennekinck 1xNn, 2x Gertien Tonnisen (17, 18)

1642: Johan Tonnissen x Hermentien op Groote Wennekink (8)

1665: Jan op Groot Winninck in de Kamer (19)

1671: wed. Geertien in de kamer op Winnekink (17)

1687: zoon Hermen Janszoon Wennekink x Lijsbet Hendriksen Mollenbrug

1725: dochter Berendjen Harmsen wed. Evert Dercksen (van ‘t) Norde (in de Leuke), 2x Jan Albertsen Meulenbrugge alias (op ‘t) Wenneker

1746: Jan Bartels Dijkman op’t Wenneker, x Janna Wolterink

1800: zoon Willem Wenneker (15)

1805: broer Hendrik Jan Wenneker x Maria Angenis Meuleman

1846: wed. Maria Angenis Wenneker-Meuleman

1858: zoons en dochter Hendrik, Willem en Hendrika Berendina Wenneker, en neefje Jan Albert Norde

1865: broers en zuster Hendrik, Willem en Hendrika Berendina Wenneker, en neefje Jan Albert Norde x Janna Berenpas

1878: zoon Willem Norde 1x Johanna Willemina Berenpas, 2x Everdina Hendrika Heuvelink

1920: wed. Everdina Hendrika Norde-Heuvelink

1930: wed. Everdina Hendrika Norde-Heuvelink, en zoon Derk Norde x Johanna Harmina van Ark

Bijzonderheden omgeving boerderij

De houten, kamerbrede en 17e-eeuwse hangboezem boven de haard in de grote keuken wordt gevormd door het oorspronkelijke, 16e-eeuwse voorschot van de voorgevel (6, ill. 12)

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

2) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen

3) RAZ: Inventaris van het Oud-rechterlijk archief Zutphen (1389-1811) Protocollen van vestenissen Zutphen. Toeg.nr. 0010, inv.nr. 457 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

4) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nrs. 1204, 1208, 1243

5) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren, registers met taxaties van belastbaar onroerend goed, 1649-1650. Scholtambt Zutphen: Almen en Gorssel, Warnsveld en Wichmond, Vorden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

6) Wim Jansen, 2018. ‘Bouwhistorie van de Wenneker.’ In: G. Rossel et al. De Geschiedenis van de Wientjesvoort

7) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 1257, 1258

8) RAZ: Inventaris van het archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Opdrachten, Vestenissen en Andere Voluntaire Akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 56, 224, 229, 253 (transcr. Ben Wullink)

9) RAZ: Collectie Kreynck. Toeg.nr. 0141, inv.nr. 27 (transcr. Ben Wullink)

10) GA: Hof van Gelre en Zutphen. Civiele Procesdossiers 1543-1811. Toeg.nr. 0124, inv.nr. 5891

11) GA: Markenarchief van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159, 824, 843

12) GA: Archief Familie Gallée. Toeg. nr. 0459, inv. nrs. 6A, 13A, 13B, 13C

13) GA: Digilegger (Kadaster)

14) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1021A (transcr. Ben Wullink, en met dank aan AV)

15) Huisarchief familie Norde: s.d. microfiche (transcr. Ben Wullink)

16) W. Norde, 2018. ‘Nordes op de Wenneker.’ In: G. Rossel et al. De Geschiedenis van de Wientjesvoort

17) Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken van Vorden

18) B. Wullink, 2018. ‘Rond beek en herberg.’ In: G. Rossel et al. De geschiedenis van de Wientjesvoort

19) J. Renema, 2001. ‘Schade door des bisschops volck te Vorden gedaan.’ In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek 18, 1

20) J. Harenberg, 1994. ‘De Havezathe Mengerink, ook genaamd het Huis te Vierakker.’ In: Vordense Kronyck 12, 1

21) E.D. Eijken, 1995. Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805

22) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Historisch Kadaster Zutphen 1440-1832. Toeg.nr. 0361, inv.nrs. 1-6

Bijzondere documenten

1784: Taxatie van de Wenneker voor Willem Coolhaas (11)

Opgesteld door

©2024 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

28-01-2024

Overige bijzonderheden

a) In tegensteling tot bron (2) is er in bron (3) sprake van de helft van het erve en goed Wenekinck. Vermoed mag worden dat het Wenekinck in 1437 is gesplitst, en in 1473 weer in 1 hand verenigd. Dit zou kunnen betekenen dat Conrad van Rijn (de vermoedelijke vader van Berte) de helft van het Wenekinck in 1437 heeft verkocht aan Berte’s eerste echtgenoot (Wemmer Aelkoep) en in 1450 aan haar tweede echtgenoot (Evert Mengerinck sr.).

De namen Meyerinck of Mengerinck houden verband met Huize Vierakker alias Mengerinck, dat voortgekomen is uit het Meyerinck in Warnsveld (20, 21).

De Zutphense familie van die naam (bovengenoemde eigenaren van het Wenekinck en woonachtig aan de Houtmarkt) werd zowel Mengerinck als Meyerinck genoemd: grootvader Evert M. (sr.) van 1439-1478, zoon Bernt M. van 1481-1503 en kleinzoon Evert M. (jr.) van 1524-1540 (22)

b) Huis Vorden 1635-1778 (2, 4, 5, 10):

    1635: Peter Vincent van Ripperda x Anna van Eerde (4)

    1638: zoon Maurits Herman Ripperda x Sophia Adriana van Renesse van Elderen

    1690: zoon Vincent Willem van Ripperda

    1693: zuster Anna Margareta Ripperda x Wilhelm Hendrick Carel Ripperda

    1697: zoon Maruits Carel Georg Wilhelm Ripperda x Anna Maria Dorothea van Lintelo

    1739: weduwe Anna Maria Dorothea Ripperda-van Lintelo

    1752: nichtje Sophia Amelia Maria van Gent

    1764: achternicht Maria Margaretha Torck x Rudolph Bernard Volkier van Rechteren

    1770: dochter Sophia Juliana van Rechteren x Frederik Willem van der Borch

c) Jenneken Haak, de vrouw van Willem Coolhaas, was niet verwant aan de eerder genoemde fam. Haeck

Foto's

14, 15: Schilderij en tekening van Jan Kost

16: Schilderij van Wim Kind, eind jaren ’40 van de 20e eeuw

17: (7)

18: (13)