Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 1 Noordzicht voorgevel 2018
BOE 2 Noordzicht voorgevel 2017
BOE 3 Noordzicht achtergevel 2016
BOE 4 Noordzicht noordzij 2016
BOE 5 Noordzicht zuidzij 2016
BOE 6 Noordzicht ca. 1950
BOE 7 Noordzicht gevelsteen 1853
BOE 8 Noordzicht overlay

Ruurloseweg 50

Noordzicht
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

NOORDZICHT

Huidig adres

Ruurloseweg 50

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D115)

Oudste vermelding

1326: Sweder van Vorden, tGoet te Luttike Winnekinck (1)

1762: Garrit Rikkenberg op de Wientjesvoort (2)

1826: Rikkenbarg of Halve Wientjesvoort (3)

1853: Noordzicht (3)

Oude benamingen

1476: thiende laendt ende Winnekinck voort (4)

1786: den Halven Wyntjesvoort, Klein Wenneker genaamd (5)

1799: bij Rikkenberg in Mossel (6)

1802: de halve Wientjesvoort of de Halve Klein Wenneker (5)

1826-1840: Rikkenbarg of halve Wientjesvoort (3)

1853: Noordzicht (3)

Betekenis naam

Rikkenbarg: vernoemd naar de eerste bewoner, afkomstig van het Rikkenberg in Linde (a)

Noordzicht: voorgevel gericht naar huize Wientjesvoort aan de overkant en noordzijde van de weg, waar de eigenaren van Noordzicht woonden

Andere vermeldingen

1849: de Halve Wientjesvoort (7)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie B nr. 424 (Rikkenberg) (7)

Sectie B nr. 426 (Noordzicht) (7)

Bouwjaar

 1853: afbraak Rikkenberg en nieuwbouw Noordzicht (3, 7, ill. 7)

Verbouwing

1975 (8)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

Klein Winnekink (b):

1326: Sweder van Vorden, tGoet te Luttike Winnekinck, dat hevot ene halve hoeve (8)

1378: Dirck van Vorden, 't goet te Luttike Wynnekingh (1)

1402: Willem van Vorden, erve tot Lutteken Wynnekinck (1)

1408: Derixs van Beloe alias Derichs van Blo (1, 9)

1414: Zweder van Beloe, 't goet toe Lutken Winneken (9)

1416: Ludeken Hilverdinck, dat guet to Lutken Wynneken (9)

1429: Henric Hilverdinck, dat guet to Lutiken Wijnnekinck (9)

1442: Luedeken Wynnekynck, dat erve ind guet geheyten Luytke Wynnekynck (9)

1475: de zoon van Ludeken Wynnekynck, dat guet toe Luetycke Wynnekinck (9)

1484: Henrick Wynnekynck, dat guedt ten Lutticken Wynnekynck (9)

1492: Henrick Wynkinck, sijn guet Wynkinck of Wenekinck (10, 11)

< 1498: Henrick Wenekynck x Alyt (11)

1498: Henrick Scroder x Styne (11)

ca. 1500: Steenders landt bij Dries Wennekinck vorth (12)

1504: Henryck Schroer, Lutteken Wynnekynck (9)

1545: Willem Muller x Jenneken, hun halve erve en goed de Wordt in Mossel (11)

1594: Frederick Haeck, Kleyne Winnekinck (13, b)

1608: dochter? Wendele Haecks x Wilhem Gosens, Kleyn Winnekinck (13)

1615: Woltter Enserinck alias Wolter in ’t Medler x Heile Wolters, Kleyne Winnekinck (11, 13)

1622: zoon Lambert Enserinck x Lisebeth Blockhuis, Kleyne Winnekinck (13)

1623: Jochem Kruse x Henrica Kreyenvengers, Kleyne Winnekinck (13)

1627: Hen(d)rica Kreijenfenger(s) wed. Jochem Kreussen (of Cruese), Clein Winnekinck (11, 13)

1646: dezelfde vrouw Crousen, voor ’t huis zijnde een herberge op Wennekinck voort (10)

1648: zoon Rutger Cruessen x Cunera Claphouwers , Klein Wennekinck (13)

1658: zoon Jochem Crouse, Kleyn Wennekinck (13)

 

Half Klein Wennekink(svoort) of de Halve Wientjesvoort: (c)

1680: Driesken Brouwers (wed. Jan Meuleman) 3x Claes ten Bosch, de halfscheid van Cleyn Wennekinck (13)

1682: Driesken Brouwers x Claes ten Bossch, het halve erve en goed de Wennekersvoort (13)

1702: zoon Henrick Meuleman, de halfscheid van Kleyn Wennekinck (11, 13)

1735: Henrik Meuleman, de halfscheid van het Kleyn Wennekink thans vulgo den Wyntjesvoort genaemt (13)

1737: Derk Naeldenbergh x Hendrine ter Vorme, de Halve Wyntjesvoorth ofwel de halfscheid van Kleyn Wennekinck vulgo de Wyntjesvoort (13)

1764: Heylwich Derk van Lynden tot Onstein x Assuera Henriëtta van Heeckeren, de halve Klein Wennekink vulgo de Wyntjesvoort genaemt (13, 16)

1769: Engelbertus Tiberius Haring van Harinxma thoe Heegh 1x Maria Geertruijd Louisa van Grotenhuijs, 2x Maria Ursula Sophia van Oldenneel, de Wyntjesvoort alias het halve Klein Wennekink vulgo de Wyntjesvoort genaemt (5, 13, 16, d)

1802: dochter Henrica Arnolda Maria Lucia van Harinxma thoe Heegh x Ernestus Jodocus Rudolphus van Grotenhuis (16)

1823: Andries Eijkelkamp x Antonia Gotink (5, 7, 14, 16, 18)

1848: zoon Gerhardus Johannes Engelbertus Eijkelkamp (7)

1849: Josephina Johanna Arnoldina Eleonora Charlotte Sophia en Judith Maria Ignatia Olivia van Dorth tot Medler, de Halve Wientjesvoort (7, d)

1853: Josephina Johanna Arnoldina Eleonora Charlotte Sophia van Dorth tot Medler, de Halve Wientjesvoort (7)

1886: nichtje Josepha Maria Alexandra vDtM x1868 Otto Alexander van Hövell tot Westerflier (18)

1911: Frans Joseph Marie Ignatius van Hövell tot Westerflier x Cato Willemine Marie Ernestine Schade van Westrum (7, 19, d)

1928: Dagobert Frans Henri von Mengden x Paulina Elisabeth Clementina Carolina Maria van Bosch tot Drakestein (d)

1929: wed. P.E.C.C.M. von Mengden-van Bosch tot Drakestein (7, 19, d)

Bewoners

Rikkenberg:

1762: Garrit Rikkenberg op den Wientjesvoort x Jenneken Cornegoor

1789: Garrit Rikkenberg x Jenneken Cornegoor

en dochter Anneken Rikkenbergs x Berend Weenink

1795: wed. Jenneken Cornegoor

en dochter Anneken Rikkenbergs x Berend Weenink

1803: Anneken Rikkenbergs x Berend Weenink

1813: Hendrik Heuvelink x Jacomina Lebbink

1817: Garrit Jansen 1x Janna Brandenberg, 2x Grietjen Pasman (e, f)

1829-1848: Andries Eijkelkamp x Antonia Gotink

 

Kamer-1:

1829-1841: Garritjen Esselink-Jansen

en zoon Johannes Hendricus x Engele ten Bulte

1840: zoon Johannes Hendricus Esselink x Engele ten Bulte

1841-1844: Johannes Sloot x Johanna Takkenkamp

 

Kamer-2 (bij getimmerd in 1838):

1838- 1839: Everardus Nijenhuis x Gerritdina Gerrits

 

Noordzicht:

1853: wedr. Hendrik Jan Groot Jebbink x Janna Voskamp

1866-1882: zoon Evert Jan Groot Jebbink x halfnicht Gerritje Voskamp

1882: Fredericus Ensink x Gerarda Everdina Besselink

1888: Johan Bloemendaal x Aaltjen Memelink

1889: Garrit Lindenschot x Johanna Rijkenbarg

1898: wed. Johanna Lindenschot-Rijkenbarg

en kinderen Gerritjen, Willem en Gerdina Lindenschot

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen

2) Begraafregister Vorden

3) Bevolkingsregister Vorden

4) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 (transcr. BW, www.vordensverleden.nl)

5) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 2, 6A, 13A, 13B, 13C

6) ECAL: Archief gemeente Vorden. Stukken betrefende de werving van recruten voor de staande armée, 1799-1801. Toeg.nr. 1005, inv.nr. 85

7) GA: Digilegger (Kadaster)

8) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv. nr. 5931

9) EK: G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs. 464-466)

10) RAZ: Collectie Gerard Kreijnck (1676-1691). Afschrift van een verpondingskohier van het Graafschap Zutphen over de periode 1643-1651, met index ca. 1690. Toeg.nr. 0141, inv. nr. 22

11) RAZ: Inventaris van het archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Opdrachten, Vestenissen en Andere Voluntaire Akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 55, 227, 325, 438 (transcr. BW, www.vordensverleden.nl)

12) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden (ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nr. C3-1037 (transcr. BW, www.vordensverleden.nl)

13) R. Poesse, 2008. Leenregister van het Huis Vorden 1564-1687 (transcriptie, zie GA: archief Huis Verwolde, toeg.nr. 0556, inv.nr. 1248)

14) RAZ: Archief van het Burgerweeshuis te Zutphen (1564-1970). Toeg.nr. 0004, inv.nr. 426

15) GA: Archief Familie van Grotenhuis. Toeg.nr. 0462, inv.nrs. 319, 322, 324, 325

16) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Zutphen (1811-1935). Toeg.nr. 0349, inv.nr. 78

17) RAZ: Archief Burgerweeshuis Zutphen. Toeg.nr. 004, inv.nr. 426

18) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 825, 845, 848

19) J. Harenberg, 1992. ‘De Wientjesvoort bij Vorden.’ In: Vordense Kronyck 10, 1

20) G. Rossel et al., 2018. De geschiedenis van de Wientjesvoort

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

16-10-2020

Overige bijzonderheden

a) Schuttestraat 13

b) Zie de Wenneker (Ruurloseweg 48) (20)

c) Voor de andere helft: zie de Oude Wientjesvoort (Ruurloseweg 77/79)

d) De families van Grotenhuis, van Dorth tot Medler, van Hövell tot Westerflier en van Bosch tot Drakestein waren nauw verwant

e) 1819, Gerrit Janssen aan de Wientjesvoort, waar Rickkenberg heeft gewoond (3, 18)

f) 1823, “het Rikkenberg op de Wientjesvoort, bewoond en gebruikt door G. Jansen” (3, 5)

Foto's

3, 4: Funda

7: Sluitsteen

8: Overlay kadastrale kaart 1832 en luchtfoto (G. Klunder)