Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

BOE 2 Groot Veldkamp achter 2017
BOE 3 Groot Veldkamp zij en voor 1981
BOE 4 Groot Veldkamp voor 1981
BOE 5 Groot Veldkamp zij 1981
BOE 6 Groot Veldkamp sluitsteen
BOE 7 Groot Veldkamp overlay 1832-2017

Ruurloseweg 71

Groot Veldkamp
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

GROOT VELDKAMP

Huidig adres

Ruurloseweg 71 (laatste wijkadres D33)

Wijk

Mossel

Oudste vermelding

1408: Veltkampe (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

in tegenstelling tot de vaak wat ovalere, oudere ontginningen waarvan de naam eindigt op –kamp, wordt de naam Veldkamp gevonden bij rationeel verkavelde (rechthoekige) percelen van latere datum (2)

Andere vermeldingen

1476: Veltkamp en Kleijne Veltkamp (3)

1495: Veltkamp en halve Veltkamp (1, 4)

1500: Veltkamp en Lutteke Veltkamp (5)

1651: halve Groott ende Kleijn Veltcamp (6)

1745: halve Groot Veldkamp (6)

1792: Groot Veldkamp (7)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Veltcamp: Jagermeester Eck

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

wel genoemd in de leenregisters van Vorden (1, 6) maar niet in het register op de leenaktenboeken van Gelre/Zutphen (16) (a)

Kadaster 1832

Sectie B nr. 222

Bouwjaar

1903: herbouw (14) (b)

1925: herbouw na brand (14, 19) (c)

Verbouwing

 

Type boerderij

hallenhuis

Monument

 

Eigenaren (d)

Veldkamp

1408: Arnt ten Goye x Belen (Veltkampe) (1)

1416: minderj. zoon Conrade van den Goye (Veltkampe) (1)

1429: Konrat van den Goye (Veltcampt) (1)

1447: Andryes Kreijnck (Veltkampe) (1)

1455-1469: Henrica ten Brynck/Brincke (x Henryc Esse/Assen) t.b.v. haar dochter (Veltcamp) (1, 10)

1484: Margariten Beenyerff x Henrick die Heyden (Veltkamp) (1)

1492: Henrick zoon van Dorte (Veltkamp) (1)

1493: bastaard Seynen van Dorthe (Veltkamp) (1)

1495, 1507: Bernt Wullynck x Mechtelt beleend met Veltkamp; eerstgenoemde geeft zijn vrouw het vruchtgebruik van het halve erve (Veltkamp) (1, 4, 8)

1583: Johanna, wed. van Bartolt Medenwijck en van Hendrick Poppinck (Veltkamp) (8)

1608: Pieter van Zelst (x Anna van Baesdorp), minderj. zoon van wijlen Gerrytt van Zelst x Maria Poppinck (en kleinzoon van Peter van Zelst x Johanna Wessels)

(Velttkamp) (1) (e)

Veldkamp en Klein Veldkamp:

1645: jagermr. Eck (Veltcamp en Kleyne Veltcamp) (11)

Halve Veldkamp

1618: Jenneken Wessels wed. Kreyefengers (halve Velttkamp) (6)

11-03-1634: Gerrit van Zelst, minderj. zoon van wijlen Peter van Zelst x Anna van Baesdorp (halve Veltkamp) (6)

01-10-1634: Johan Kreyenfenger (x Anthonia Biermans), oudste zoon van wijlen de wed. Johanna Kreyenvengers-Wessels (halve Veltkamp (6)

1641: jagermeester Henrick van Eck tot Medler en Harseloo 1x Agnes toe Boecop, 2x Beatrix van Schagen (kleinzoon van Henrick van Eck x Christina Broeckhuysen) (halve Veltkamp) (6)

1643: jagermr. Henrick van Eck tot Hasseloo en Barleham, verpandt aan Anna Luenings wed. Jan Due(c)ken van der Werff, en aan Henrick Abbinck x Johanna Maria Loese (halve Veltkamp) (6)

1660: Henrick Abbinck verpandt aan Catharina Lansincks de wed. van Alexander van Dieren (halve Veltcamp) (6)

Halve Kleine Veldkamp

1651: Gerhardt van Zelst x Henrica ten Berge (zoon van Pieter van Zelst x Anna van Baesdorp) (halve Groott ende Kleijn Veltcamp) (6)

1712: Huis Vorden (half Groot en half Klein Veltkamp) (8)

1718: Christina Broekhuysen wed. van Henrick van Eck verkoopt aan Gerrit Bosch 1x Aaltjen Henricks Lansincks, 2x Derksken Selstermans (halve Cleyne Veltcamp) (6)

1744: Gerrit Bosch draagt over aan zijn vrouw Dersken-Selstermans (halve Kleine Veldkamp) (6)

1758: Huis Vorden (half Groot en half Klein Veldkamp) (13)

s.d.: de heer van Vorden en “de boer op Groot Veldkamp” (= Bosch) (ieder de helft van Klein Veldkamp) (13)

1775: Huis Vorden verkoopt zijn helft van katerstede de Kleine Veldkamp aan Gerrit Jan (Gerritszoon) Bosch 2x Dersken Jansen Meulenbrugge (8)

Halve Groot Veldkamp

1651: Gerhardt van Zelst (halve Groott ende Kleijn Veltcamp (6)

1692: Huis Vorden (helft van Veltkamp) (12)

1712: Huis Vorden (halve Groot en halve Klein Veltkamp (8, 12)

1725: Huis Vorden en de weduwe Broekhuisen ieder de helft van Groot Veltkamp (8)

< 1745: Frederina Wilbrenninck (x Christofffel Verhel) erft van haar nicht de wed. Christina Broekhuysen (halve Groot Veldkamp) (6)

1745: Frederina Wilbrenninck draagt over aan haar neefje Frederick Wilbrenninck (halve Groot Veldkamp) (6)

1755: Frederick Wilbrenninck x Catharina Margaretha Noortwijck (Groot Veldcamp) (6)

s.d.: de heer van Vorden en rentmeester Bernardus Lubertus (Frederickzoon) Wilbrenninck (ieder de helft van Groot Veldkamp) (13)

1758: Huis Vorden (halve Groot en halve Klein Veldkamp) (13)

1776: Huis Vorden verkoopt het halve erve Groot Veldkamp aan Johan Hendrik Brass x Isabella Geertruid Ravenschot (halve Groot Veldkamp) (8)

1777: Bernardus Lubertus Wilbrenninck verkoopt het halve erve Groot Veldkamp aan Johan Hendrik Brass x Isabella Geertruid Ravenschot (halve Groot Veldcamp) (6)

Groot Veldkamp

1792: wed. Isabella Geertruida Brass-Ravenschot (Groot Veldkamp) (7)

1801: dochter Maria Juliana Brass wed. Nicolaus Gerhardus. Spijker (Groot Veldkamp) (7)

1820: zoon Johan Hendrik Fredrik Spijker x Anna Susanna Agnita d’Archand (Groot Veldkamp (14)

ca. 1860: Huis Vorden (Groot Veldkamp) (14)

1915: Willem Jan Eggink x Willemina Maria Dijkman (Groot Veldkamp) (14)

Klein Veldkamp

1784: Hendrik Jan (Gerrit Janszoon) Bosch en dochter Aaltjen (Gerrit Jansdochter) Bosch (Klein Veldkamp)

1790: Harmen Bol(t ) 1x Geesken Tuiters (Klein Veldkamp) (7, 8, 9)

1802: Harmen Bol(t) 2x2 Aaltjen Bosch wed. Willem Wagenvoort (Klein Veltkamp) (8)

1810: wed. Aaltjen Bol(t)-Bosch

1827: Huis Medler (Klein Veldkamp) (9)

1847: Huis Medler (Klein Veldkamp) (14)

Bewoners

1569: Jacob toe Veltcamp (8)

< 1583: Bartolt to Veltkamp en dochter Elsken (8)

1635: Herman op Veltcamp

1635: Jan op het (Grote) Veltkamp

1662: zoon Gerrit Jansen x Willemken Dercks Lensinck

1672: wed. Willemken Dercks 2x Goslich Janssen Voskamp alias Bos van Veltkamp

1701: zoon Gerrit Bos op (Groot) Veltkamp 1x Aaltjen Hendrixen Lansink, 2x Derksken Jansen Selsterman

1725: Gerrit Bos x Derksken Selsterman

en zoon Gerrit Jan Bos op Groot Veltkamp 1x Janna Harmsen Groot Hellinger, 2x Derksken Garretsen Meulenbrugge

1761: Gerrit Jan Bos x Derksken Meulenbrugge

1784: Berend Waerle x Garritjen Buunk

1799: zoon Jan Waerle x Janna Hiemken

1810: wed. Janna Hiemken 2x Garrit Garmel

1837: Gerrit Garmel

en stiefzoon Berend Waarle x Alberdina Wuestenenk

1864: Willem Uenk x Anna Gerdina Bensink

1888: Jan Vruggink x Hendrika Marsman

1889: Jan Lenselink x Catharina Reerink

en zoon Lubartus Gerhard Lenselink x Anneken Elizabeth Top

1900: Lubartus Gerhard Lenselink 1x Anneken Elizabeth Top, 2x Harmina Klein Bramel

1915: Willem Jan Eggink x Willemina Maria Dijkman

Bijzonderheden omgeving boerderij

1924: boerderij afgebrand

Bronnen

1) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

2) Loes Maas. ‘Veldnamen in Vorden.’ In: R. Kater et al., 1996. Boerderij- en Veldnamenboek in Vorden

3) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

4) GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de heerlijkheid Vorden. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 466 (transcr. Ben Wullink)

5) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden (ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1037 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

6) R. Poesse, 2008. Leenregister van het Huis Vorden 1564-1687, pp. 54, 69, 98

7) GA: Markenarchief van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159, 843

8) RAZ: Inventaris van het archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Opdrachten, Vestenissen en Andere Voluntaire Akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 61, 62, 215, 222, 236, 242, 245, 247, 252 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

9) Huisarchief Medler

10) RAZ: Inventaris van het Oud-rechterlijk archief Zutphen (1389-1811) Protocollen van vestenissen Zutphen. Toeg.nr. 0010, inv.nr. 463 (transcr. Ben Wullink)

11) RAZ: Collectie Gerard Kreijnck (1676-1691). Afschrift van een verpondingskohier van het Graafschap Zutphen over de periode 1643-1651, met index ca. 1690. Toeg.nr. 0141, inv. nr. 22

12) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1243

13) GA: Archief Familie Gallée. Toeg. nr. 0459, inv. nrs. 6, 13D, 17

14) GA: Digilegger (Kadaster)

15: ECAL: Bevolkingsregister gemeente Vorden

16) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen. Uitg. Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht

17) Kadastrale Atlas 1832, Vorden. Stichting Kadastrale Atlas Gelderland

18) Grietje Dijkhuizen, z.d. (ca. 2011). Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden

19) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 1228 en 1229

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

27-03-2017

Overige bijzonderheden

a) de eigenarengeschiedenis was vermoedelijk te gecompliceerd (16), getuige ook de foutieve benoeming van het erve Kamphuizen als “Veldkamp” door de auteurs van de Kadastrale Atlas (17, 18), vermoedelijk omdat dit erve, net als Groot Veldkamp in die tijd (van 1757 tot ca. 1860) toebehoorde aan de familie Brass/Spijker, terwijl Klein Veldkamp (van 1718 tot 1827) eigendom was van de familie Bosch die eerst (van 1635 tot ca. 1783) op Groot Veldkamp woonde en daarna (van ca. 1783 tot 1862) op Klein Veldkamp

b) vóór 1903 stond de boerderij op de plek van de meest linkse stal (14) (ill. 7)

c) de nieuwe boerderij werd herbouw op de fundamenten van de oude (J.W. Berenpas, pers. comm.)

d) vanwege het gedurende lange tijd gedeelde eigendom en de niet altijd even duidelijke naamgeving worden de eigenaren van het erve Groot Veldkamp en de katerstede Klein Veldkamp hier gezamelijk weergegeven, gegroepeerd volgens naamgeving, en met de familiale verervingen in overeenkomende kleuren

e) de families van Zelst, Poppinck en Wessels woonden in Doetinchem en waren verwant

Foto's

6: sluitsteen WJE - WMD Willem Jan Eggink x Willemina Maria Dijkman

7: collectie Klunder