Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Oude Wientjesvoort voor- en noordgevel 2017
BOE 3 Oude Wientjesvoort zuidzijgevel 2017
BOE 4 Oude Wientjesvoort achtergevel 2017
BOE 5 Oude Wientjesvoort achtergevel 2008
BOE 6 Oude Wientjesvoort in het landschap 2017
BOE 7 Oude Wientjesvoort  in het landschap ca. 1992
BOE 8 Oude Wientjesvoort 1980
BOE 9 Oude Wientjesvoort sluitsteen
BOE 10 tekening Oude Wientjesvoort Jan Kost z.j

Ruurloseweg 77 en 79

Oude Wientjesvoort
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

OUDE WIENTJESVOORT

Huidig adres

Ruurloseweg 77 en 79

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D35/36)

Oudste vermelding

1326: ‘tGoet te Luttike Winnekinck, dat hevot ene halve hoeve (1, 2, a)

Oude benamingen

1470, 1492, 1506: Lutke Wynnekinck, Lutteke Wynekinck of Luttick Wenekynck (3)

1476: Cleijne Winnekinck, thiende laendt ende Winnekinck voort (4)

ca. 1500: Steenders landt bij Dries Wennekinck vorth (5, b, i)

1562: de Voort (15, b, i)

1575: op Wennekinck foert gedroncken vyer vaenen stuversbiers (6)

1628: Wenincksvoort (30)

1735: de halfscheid van het Kleyn Wennekink en de Steenderskamp, thans vulgo den Wyntjesvoort genaemt (7)

1737: de halve Wyntjesvoorth ofwel halfscheid van de goederen Kleyn Wennekinck en de Steenderscamp alias de Wyntjesvoort (7)

Betekenis naam

Voorde of doorgang in de Vordense Beek bij Klein Winnekinck

Andere vermeldingen

1746 en verder: de Halve Wenneckes, Wennekers-, Wijntjes- of Wientjesvoort (7)

1786, 1802: de Halve Kleine Wenneker (8)

1826-1840: halve Wientjesvoort (8, 9)

1905: de Takkenkamp (10)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Kleyn Wennekinck: vrouw Crousen, voor ’t huis, zijnde een herberge op Wennekinck voort

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie B nr. 146

Bouwjaar

 ca. 1750 (10)

Verbouwing

1834 (ill. sluitsteen)

1907 (12)

1966, 1991 (12)

Type boerderij

T-boerderij

Monument

rijksmonument

Eigenaren

Klein Wennekink, oude locatie (c):

1326: Sweder Dirskzoon van Vorden, tGoet te Luttike Winnekinck (1, 13)

1378: Dirck van Vorden, 't goet te Luttike Wynnekingh (1)

1402: Willem van Vorden, erve tot Lutteken Wynnekinck (1)

1408: Derixs van Beloe alias Derichs van Blo (1, 14)

1414: Zweder van Beloe, 't goet toe Lutken Winneken (14)

1416: Ludeken Hilverdinck , dat guet to Lutken Wynneken (14)

1429: Henric Hilverdinck, dat guet to Lutiken Wijnnekinck (14)

1442: Luedeken Wynnekynck, dat erve ind guet geheyten Luytke Wynnekynck (14)

1475: de zoon van Ludeken Wynnekynck, dat guet toe Luetycke Wynnekinck (14)

1484: Henrick Wynnekynck, dat guedt ten Lutticken Wynnekynck (14)

1492: Henrick Wynkinck, sijn guet Wynkinck of Wenekinck (15, 16)

< 1498: Henrick Wenekynck x Alyt, Luttike Wenekynck (17)

1498: Henrick Scroder x Styne, Luttike Wenekynck (17)

1504: Henryck Schroer, Lutteken Wynnekynck (14)

1545: Willem Muller x Jenneken, halve erve en goed de Vordt (16)

1594: Frederick Haeck, Kleyne Winnekinck (7, d)

1608: dochter? Wendele Haecks x Wilhem Gosens, Kleyn Winnekinck (7)

1615: Woltter Enserinck alias Wolter in ’t Medler x Heile Wolters, Kleyne Winnekinck (7, 16)

1622: zoon Lambert Enserinck x Lisebeth Blockhuis, Kleyne Winnekinck (7)

1623: Jochem Kruse x Henrica Kreyenvengers, Kleyne Winnekinck (7)

1627: Hen(d)rica Kreijenfenger(s) wed. Johan Kreussen (of Cruese), Clein Winnekinck (7, 16)

1646: vrouw Creusen, Kleijne Wenekinck …. voor ’t huijs sijnde een herbarge op den Wennekinckvoort (18)

1648: zoon Rutger Cruessen, Klein Wennekinck (7)

1658: zoon Jochem Crouse (hulder Johannes Rauwers), Kleyn Wennekinck (7, q)

 

Half Klein Wennekink(svoort):

1680: Johannes Raeuwers, de wederhelft van Cleyn Wennekinck (7, e)

1685: de weduwe van Ds. Raeuwers, de andere helft van het erve en goed de Wennekersvoort (7)

< 1697: Christina Brugginx wed. Johannes Raeuwers, de halfscheid van Klein Wennekinck (7)

1697: nichtje Theodora Maria Lomeyers x Reinier Schier, de halfscheid van Klein Wennekinck (7, r)

1722: dochter Aleyda Schiers x Willem van Harn, het halve erve Kleyn Wennekinck (7, 16)

 

De Halve Wientjesvoort, nieuwe locatie (c):

1746: Anthony Meulenbrugge x Harmina Wagenvoort, de halve Wientjes-, Wijntjes- of Wennekesvoorth (7)

1760: Gerrit Norde x Fenneken Reerink, de halve Wyntjes- of Wennekersvoort (7)

1763: Christoffel Bruggink x Christina Mellink, de halve Wyntjes- of Wennekersvoort (7)

1764: wed. Christina Bruggink-Mellink, de halve Wyntjes- of Wennekersvoort (7)

1782: dochter Henrica Bruggink, de halve Wyntjes- of Wennekersvoort (7)

1833: nicht Josina Mijntjen Solner wed. Petrus Josephus Toebos, de Halve Wientjesvoort (19)

1843: zoon Willem Andries Toebos x Margaretha Nikkels, de helft van erve de Wientjesvoort (20, 21)

1845: zoon Joseph Leonard Toebos en stiefzoon August Carel Bode, de helft van erve de Wientjesvoort (19)

1851: “de Heren Eygenaren van den halven Wientiesvoort” (11)

1856: Gerrit Jan Uenk, erve de Wientjesvoort (20)

1864: broer Albert Willem Uenk x Johanna Geertrui Woestenenk, huis en erf de Wientjesvoort (20)

1882: Karel Frederik van Westerholt, huis en erf de Wientjesvoort (20)

1887: zuster Albertina Johanna van Westerholt x Eberhard Clamor Wilhelm Carl Georg Eduard Julius von dem Bussche Hünnefeldt, de Wientjesvoort (20)

1906: Otto Ernest Frederik Marie van Hövell tot Westerflier, bouwplaats de Wientjesvoort (20, f)

1916: Arnold Marc Gorter x Sophie Hélène Hertz (22, 23)

1933: wed. Sophie Hélène Gorter-Hertz

en zoons Marc Barend Gorter en Hans Paul Gorter (22, 23)

Bewoners

1470: Henrick op Lutke Wynnekinck (3)

1476, 1500: Johan op de Voort (4, 5)

1492: die bouman Derck, paup., ’t goet Lutteke Wynekinck (3, g)

1545: Welmer op Winnekincksforde x Greta (16)

1574: Johan opte Voert x Lutger (16, h)

1578: Johan opte Winnekinckvoord x Lutger

en voorzoon Herman opte Winnekincksvoorde x Hardewijch (16)

1609: Gerrit op Klein Winnekinck x Fenne ten Mollen (16)

1628: dezelfde? Gerryt Wennekynck (16)

1635: Jacob Brueser op den Winnekinckvoort x Mechtelt (24)

1635, 1637: Tonnis of Toenis op Cleijn Winnekinck x Trine (24)

1637: Jan Winnekinck op den Voort (24)

1640: Berent Tonnissen (zoon van Tonnis op de Voorde) x Elsken Gerrits (24)

1642: Johan Tonnissen op Wennekindt x Hermentien (16)

1644: Joan Tonnessen (zoon van Tonnes Berentsen) op de Stenerscamp (i) x Jutte Geritsen Hasseler (24)

1647: Berent op Wennekinckvoort (16)

1653: Jacop Vorde (Brueser?) uijt Mosel (24)

< 1656: Harmen Gerrits (zoon van Gerryt Winnekinck?) op het Vorde (24, 29, j)

1656: dochter (van Harmen Gerits) Jenneken Harmensen 1x Jan Arentsen (24)

1665: Herman op den Voort (25)

1666: wed. Jenneken Hermansen op den Vort 2x Harmen Gerritsen Wagenvoorde (24, k)

1684: wedr. Hermen Wagenvoorde op den Voort 2x Esseltjen Hendrixen te Bentel (24)

1698: wed. Esseltjen Hendrixen te Bentel 2x Roelof Gerritsen Hijkink (24, l)

1701: De weert (= Roelof Hietinck, de herbergier) op den Voort (16, 24)

1707: Waegenvoort op den Voort (24)

1713-1746: Garrit Wagenvoort x Derksken Meulenbrugge (boer op Wientjesvoort) (29, 30)

1716-1746: Hendrik Wagenvoort x Berendjen Hoogeweide (herbergier op de Wientjesvoort) (16, 29, 30)

1744: Henrick Wagenvoort x Berentjen Hoogeweide

en dochter Harmina Wagenvoort x Antonij Meulenbrugge op de Voort of Halve Wientjesvoort (21, 26, m)

1760-1763: Gerrit Norde x Fenneken Reerink? (n)

 

Wientjesvoort:

1802: Garrit Voskamp x Maria Garmel, op den Voort

1833: Garrit Voskamp x Maria Garmel

en dochter Geesken Voskamp x Toon Olthuis

1840: Toon Olthuis x Geesken Voskamp

1858: Jan Hendrik Bremer x Jacoba Maria Meijer

1861: Albert Willem Uenk x Johanna Geertrui Woestenenk

1888: Hendrik Bruggeman x Hendrika Garritsen

en dochter Lammerdina Bruggeman x Teunis (Albert Willemszoon) Uenk

1895: Garrit Jan Klein Geltink x Engelina Hendrika Vink

1906: Harmanus Takkenkamp

en zoon Hendrikus Reinirus Marinus Takkenkamp 2x Johanna Berendina ter Bogt (o)

1917: Hendrikus Reinirus Marinus Takkenkamp x Johanna Berendina ter Bogt

 

Wientjesvoort-Kamer (p)

1829-1840: Jan Muitstege, tolgaarder

1883: Hendrik Bruggeman x Hendrika Garritsen

1888: Albert Romville x Fredrika Vroetman

1889: Gerrit Jan Rossel x Johanna Jansen

1893: Teunis Uenk (zoon van eigenaar Albert Willem U.) x Lammerdina Bruggeman (dochter van Hendrik B. in de hoofdwoning)

1895: Jan Willem Velderman x Harmina te Brake

1914: Jan Willem Velderman x Harmina te Brake

en dochter Harmina Velderman x Herman Assink

1922: Herman Assink x Harmina Velderman

1934: Herman Assink x Harmina Velderman

en dochter Hermina Hendrika Assink x Henderik Bruggink

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Hoeve: een oude oppervlaktemaat, oorspronkelijk de hoeveelheid land waar een gezin van kon leven, afhankelijk van de kwaliteit van de grond (zandgrond ca. 15 ha.) (25)

b) In 1562 getuigen Gertrut Meijerinx wed. Wolter Haeck en haar zoon Frederick Haeck dat de Wennekinkskamp en de Stienderskamp van ouds naast elkaar lagen en slechts gescheiden waren door een kleine heg die wijlen Bernt Fuist daar gezet had. Toen die heg weer vervallen was had Wellemer, de waard op de Voort, met zijn knecht een sloot tussen beide gegraven en de grond op het perceel van de fam. Haack (eigenaar van de Wenneker) geworpen (14)

c) Oude locatie ten zuiden van de Ruurloseweg, zie Noordzicht (Ruurloseweg 50)

d) Zie de Wenneker (Ruurloseweg 48)

e) De andere helft, zie Noordzicht

f) Wonende op huize de Wientjesvoort

g) Paup. = pauper ‘arme’

h) Eigenaar van de Schutterij (Mosselseweg 6)

i) Steenderskamp, de plaats (land + erve) van de Halve Kleine Wientjesvoort

j) Speculatief: zoon van Gerrit op Klein Wennekinck

k) 1662: Jenneken Harmensen, dochter van Harmen op het Vorde, 1x1656 Jan Arentsen, 2x1662 Jan Stevens Brouwers, 3x1666 Harmen Wagenvoort

l) In de marge van de trouwakte staat “Duvels versocht” (27), mogelijk omdat Esseltjen hertrouwde met een neefje van haar 1e man, nl. de zoon van de zuster (Berentien Hermsen, dochter van Hermen op het Vorde) van de 1e vrouw (Jenneken Harmensen, dochter van Harmen Gerrits op het Vorde) van haar 1e man

m) In 1760 verkopen Antonij Meulenbrugge x Harmina Wagenvoort de Halve Wientjesvoort, dat rond 1746 was afgebrand (20, 25) aan Garrit Norde x Fenneken Reerink. Het volgende wat we van Antonij Meulenbrugge vernemen is als hij in 1768 wordt geregistreerd als Antonij Meulenbrugge op het Norde in de Leuke (het ouderlijk huis van Garrit Norde). De volgende, als zodanig geregistreerde bewoner van de Wientjesvoort is Garrit Voskamp in 1806, in 1802 gehuwd met Maria Garmel. Of de Wientjesvoort na Antonij Meulenbrugge bewoond is geweest is niet bekend, alleen dat Garrit Norde de plaats reeds in 1763 doorverkocht aan Christoffel Bruggink x Christina Mellink

n) Betrokken ca. 1771 Dennenkamp (Reeordweg 3)

o) Huwde 1x1894 Maria ten Broek

p) Kamer aangebouwd in 1883 (9, 15)

q) Een hulder is iemand die namens een (nog) niet daartoe gerechtigd persoon (b.v een minderjarige, vrouw of geestelijke) de leeneed aflegt

r) Theodora Lomeyer was een dochter van de zuster (Aaltie Raeuwers, 1e vrouw van Ds. Johannes Lomeijer) van Ds. Johannes Raeuwers (echtgenoot van Christina Brugginck)