Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Schuttestraat 18

Noordink
Beschrijving

Boerderijnaam

NOORDINK

Huidig adres

Schuttestraat 18

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 42)

Oudste vermelding

1476: Noordinck (1)

Oude benamingen

1500: Tonijss Nordewick (1)

Betekenis naam

De naam verwijst naar de locatie, aan de noordzijde van de Lindese Enk

De overgang van Noordwijk > Noordink wordt ook gevonden in Hengelo (buurtschap Noortwyck > Noordink) en Neede (buurtschap Noertwijck > Noordink)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1492: ’t goet Noertwyck (2)

1649: die wed. Willem Noordwijckx (3), Noortwijck

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie F nr. 855

Bouwjaar

 

Verbouwing

1887, 1895, na 1929, 1938, 1984 (4, 5, gevelankers, sluitsteen)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1502: Aelbert ter Harler x Lutgert (6), Noordwijck

1502: Harmen ten Harler (6, 7, a)

1504: dezelfde? Harmen ther Noirtwick (7, a), aandeel goed ther Noirtwick

1548: kleinzoon? Hermen Willemsen Noortwijck x Geertruidt (8)

1580: zoon Harmen tho Noortwijck 1x Aeltien Henricksen Kremer, 2x Gerritjen (8)

1606: (Aeltiens) dochter Geertken Noortwijck x Willem Wacherdinck (6, 8), Noortwijck

1625: broer/zwager Willem Noortwijck (x Geertien Hermans) (8)

< 1656: wed. Geertien Hermans wed. Willem (Aeltienszoon) (to) Noortwijck 2x Gerrit ten Nijenhuis (3, 6, 8), Noortwijck

1656: dochter Aeltien tho Noortwijck x Henrick Warners (6, 8)

1668: dochter Driesken Warners wed. Albert Woeltjes en wed. Jan Molleman (6, b), Noortwijck

1699: Driesken Warners alias Brouwers 3x Nicolaes ten Bosch (6), Noordijck of Noortdinck

1729: kleinkinderen Weultjes verkopen aan de broers Berent en Jan Weinck (6, c), resp. ⅔ en ⅓, Noordijck

1801: Hendrik Straatman x Berendjen Noordink (9), 4/5 toebedeeld uit erfmagescheid

1832: achterkleinzoon Hendrik Straatman (4), 1/8, en pacht 7/8 van zijn broers en zusters (9)

1850: Derk Beumer (x Harmina Kettelarij) (4)

1884: zoon Harmanus Beumer (x Johanna Garritdina Vels) (4)

1917: zoon Harmanus Beumer (x Margarita Voskamp) (4)

Bewoners

1492: die bouman Jacob (2), ‘t goet ten Noertwyck

ca. 1580: Harmen Noortwijck 1x Aeltien Kremer, 2x Gerritjen Nn (8)

1601: dochter Geertien (Aeltiensdochter) Noortwijck x Willem Wacherdinck (8)

1609: Geertken Noortwijck x Willem Wacherdinck (6, 8)

1618: dezelfde Wilhelm (Wacherdinck) tho Noortwijck x Grietien (Noortwijck) (6)

< 1653: onduidelijk

1653: Harmen op Nortwijck alias op de Nordick x Nn

1666: wedr. Hermen Jansen op Noordijnck 2x Marie Jacops wed. Jan Moetker

1693: Jan Derksen Leferink op Noordink wedr. Beeltjen Weeinkx 2x Beerntjen Hendrix van Wesselink

1725: Jan op den Noordink

1727: Henderik Jansen (Geerdink) op den Noordink x Mechtelt Wichers of Harmsen (Egelink)

ca. 1736: Berent Jansen Weenck of Weinck x Maria Hendriksen Moombarg

1748: wed. Maria Mombarg

1758: zoon Jan Weink

1760: Jan Weink x Geertjen Lammerts alias Klein Siberink alias Linderink

1770: Jan Noordink x Geertjen Siebrinck (6)

1778: dochter Berendjen Noordink x Hendrik Straatman

1820: wed. Berendjen Straatman-Noordink

1832: zoon Hendrik Straatman

1833: Hendrik Straatman x Hendrika Roessink

1835: wedr. Hendrik Straatman 2x Berendina Lankwarden

1850: Derk Beumer x Harmina Kettelarij

1867: Derk Beumer x Harmina Kettelarij, en zoon Harmanus Beumer x Johanna Garritdina Vels

1878: wed. Harmina Beumer-Kettelarij, en zoon Harmanus Beumer x Johanna Garritdina Vels

1884: Harmanus Beumer x Johanna Garritdina Vels

1907: Harmanus Beumer x Johanna Garritdina Vels, en zoon Harmanus Beumer x Margarita Voskamp

1917: wedr. Harmanus Beumer, en zoon Harmanus Beumer x Margarita Voskamp

1925: Harmanus Beumer x Margarita Voskamp

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekening van ontvangst en uitgaven van een schatting in het kerspel van Vorden. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het graafschap Zutphen, 1492-1496. Toeg.nr. 0001, invnr. 4927

3) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

4) GA: Digilegger (Kadaster)

5) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, 1333 en 1529, 6500

6) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811), Kerspel Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 215, 225, 226, 233, 236, 241, 245, 252 (transcr. Ben Wullink)

7) RAZ: Archief St. Anthony Groote Broederschap in de St. Walburgiskerk (1451-1934). Toeg.nr. 0084, inv.nr. 806

8) E.A.M. Claassen, 2016. Noortwijck. Een geslacht van landheren te Vorden, 1500-1800. Canon van de geparenteerde familie Ockhorst

9) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst. Toeg.nr. 3011, inv.nr. 193

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

16-12-2023

Overige bijzonderheden

a) Harmen ten Harler alias Harmen Willemsen ther Noirtwijck lijkt een zoon te zijn geweest van Willem ten Harler (zie Haller, Beunkstege 4)

b) Albert Woeltjes was een broer van Odilia Woeltjes, de vrouw van Drieskens oom Harmen Noortwijck

c) Kleinkinderen Weultjes: Gerhard Weultjes x Sophia Willink, Aleida Weultjes x Jan van Wijk, Johanna, Catarina, Maria Helena en Wilhelmina Weultjes (6)

Foto's

1938, 1984: (5)

1983: schilderij van de hand van Jan Bosch