Zoeken

Binnenkort

        9-30 mei Expositie
    Details: zie Laatste nieuws

Sociale media

Schuttestraat 8

Menkhorst
Beschrijving

Boerderijnaam

MENKHORST

Huidig adres

Schuttestraat 8

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 167)

Oudste vermelding

1382: Menckhorst (1)

1476, 1500: Menckhorst (2)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Persoons- > familienaam, gevolgd door een veldnaam: medink- (< Medo) en -horst ‘begroeide hoogte’ (3)

Andere vermeldingen

1666: Meneborgh (4)

Verpondingskohier van Kreynck

Menchorst: Biermans (5)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

 

Bouwjaar

Sectie B nr. 617

Verbouwing

ca. 1886 (6)

1966, 1997 (7)

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1627: Jorrien Willem Reiner van Clout tot Lauwesvoort x Anna van Hase (8, 9)

1639: Arnolt (Derkszoon) Bierman x Elsken Kreijenvenger (8)

< 1678: erven Arnolt Bierman x Elsken Kreyenvenger (8, a)

1678: Tonnis Brouwer (wedr. Jenneken Boskel) 2x Tonnisken Gerrits (8)

1679: zuster/zwager Driesken Brouwers x Claes ten Bosch, en Jennekens zuster Gerretien Boskel (= Boschkes, Buskes of Bussers) wed. Schevelaer (= Schevola) (8, 10), elk ½

1699: Driesken Brouwers x Claes ten Boch, en Anna Margreta Scaevola (8, 10, b)

1700: erven Driesken Brouwers x Claes ten Bosch (8), ½

1711: Gerritien Buskes Menckhorst wed. Schevola verkoopt aan (Driesken Brouwers’ dochter) Anthonia Meuleman wed. Gerhard Lucas Schalen (8 c), ½

1714: zoon Rudolph Jan Schaelen x Geertruid Bredenbroek (8)

1730: wed. Geertruit Schalen-Breedenbroeck (8)

< 1772: zoon Gerhard Lucas Schalen, en zwager Arnold Willem Willink (11, 12, d), elk ½

< 1772: zuster Elisabeth Schalen x Lambert Willem Willinck (8), ½

1772: zoon Arnoldus Willem Willinck (8), ½

1786: broer Rudolph Jan Willink (12, 13)

1808: St. Anth. Kleine Broederschap (8)

1824: Walraven Robbert Evert van Heeckeren van Waliën (6, 12, 14, d)

1833: dochter Sophia Adriana Everdina van Heeckeren wed. Arnold Hendrik van Markel Bouwer (6, 12)

1839: Huis Vorden (6, 12)

1921: Hartog Jacob Fortuin (6)

1921: Jan Willem Sloetjes (6)

Bewoners

1382: bour tot Menckhorst (1)

1518: Jacob then Menckhorst x Henrica (8)

1566: Berendt toe Menckhorst x Wendele (8)

1571: Reint tho Menckhorst (8)

1576: Johan ten Menckhorst x Aeltjen (8)

1579: Hendrick to Menckhorst x Beerntje (8)

1581: Jan to Menckhorst x Aeltjen (8)

1635: Gerrit op de Menckhorst (15)

1601: Berendt tho Menckhorst (8)

1605: Reint op Menckhorst x Gertken (8)

1608: Berent tho Menckhorst x Johanna van Luchteren (8)

1636: Gerrit op de Menckhorst

1641: (een andere?) Gerrit op Menckhorst (15)

1659: (speculatief) dochter? Gertien te Menckharst x Gerit Luberts van de Cremerie?

1699: Henrick Menckhorst (8, 16)

ca. 1708: Jan Menckhorst ten Have x Jenneken Daniels

1732: zoon Jan Jansen ten Have alias (op de) Menkhorst x Gerritjen Harmsen Hekink

1773: Jan Garmel alias Jan (op) Menkhorst 1x Margrieta Hiekinck of Hietink, 2x Hendrica Hoetink (11, 14)

1819: Willem Lenselink x Garritjen Norde

1852: Derk Jan Broekgaarden x Jenneken Esveld

1859: wedr. Derk Jan Broekgaarden

1862: wedr. Derk Jan Broekgaarden, en zoon Willem Broekgaarden x Aaltjen Weenk, en (klein)dochter Johanna Dina Broekgaarden x Jan Barteld Tjoonk

1864: wedr. Willem Broekgaarden, en dochter Johanna Dina Broekgaarden x Jan Barteld Tjoonk

1880: Jan Barteld Tjoonk x Johanna Dina Broekgaarden

1881: Hendrik Riefel x Esselina Memelink

1896: Hendrik Riefel x Esselina Memelink, en zoon Jan Riefel x Reindina Memelink

1902: wedr. Hendrik Riefel, en zoon Jan Riefel x Reindina Memelink

1905: Jan Riefel x Reindina Memelink

1921: Jan Willem Sloetjes x Grada Willemina Bierman

1931: Jan Willem Sloetjes x Grada Willemina Bierman, en zoon Gerrit Jan Sloetjes x Hendrika Bretveld

1935: Gerrit Jan Sloetjes x Hendrika Bretveld

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Erven Arnolt Bierman x Elsken Kreyenvenger: o.a. Gertruijda Biermans, Maria, Geertruijd en Jordana van der Cammen, Jenneken en Hendersken Kreyenvenger. De Zutphense families Biermans, Kreyvenger (Creyenvenger) waren nauw verwant, en behoorden voor een deel tot de Zutphense magistratuur (zie ook Garmel, Schimmel en Waarle (Schimmeldijk 2 en 4, Lindeseweg 9)

b) Gerritien Buskes Menckhorst wed. Schevola (of Scaevola) te Deventer was de schoonzuster van Tonnis Brouwer. Of Anna Margaretha haar eigen doopnamen waren of die van haar dochter is niet duidelijk

c) Had Anthonia Meuleman de andere helft reeds van haar moeder Driesken Brouwers geërfd?

d) De meesten van deze Schalens en Willincks, en de vader van Walraven Robbert Evert van Heeckeren waren burgemeesters van Groenlo (zie ook Schimmel, Schimmeldijk 4)

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen.

Rekening van heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en van uitgaven (ca 1382). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 (transcriptie Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 (transcr. Ben Wullink)

3) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen

4) Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Landdrostambt en Scholtambt Zutphen 1665-1666. Oorlogsschade. Toeg.nr. 0005, inv.r. 1334 (transcr. Ben Wullink)

5) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

6) GA: Digilegger (Kadaster)

7) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 1529, 6417, 6421

8) RAZ: Archief van het scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 216, 218, 221, 222, 224, 225, 227, 229, 231, 232, 234, 236, 237, 241, 252, 254 (transcr. Ben Wullink)

9) A. Staring. ‘De Kieftskamp.’ In: Gelre: Bijdragen en Mededeelingen, 39

10) H.W. ten Bosch, 2012. Eerste aanzet tot een genealogie Ten Bosch. Vierakker, Zutphen, Lathum: Levens bij de IJssel

11) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459: inv.nrs. 2, 13B, 13D

12) GA: Archief marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159, 824, 843

13) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren, registers met taxaties van belastbaar onroerend goed, 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398, 476 (transcr. Ben Wullink)

14) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nrs. 108, 161

15) RAZ: Scholtambt Zutphen. Breukenboek 1627-1660. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 17 (transcr. Ben Wullink)

16) E.A.M. Claassen, 2016. Noortwijck. Een geslacht van landheren te Vorden, 1500-1800. Canon van de geparenteerde familie Ockhorst

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

20-03-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Luchtfoto GoogleEarth (meer foto's volgen nog)