Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Schuttestraat 8

Menkhorst
Beschrijving

Boerderijnaam

MENKHORST

Huidig adres

Schuttestraat 8

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 167)

Oudste vermeldingen

1326: Menghorst of Minckhorst (1)

Oude benamingen

1382: Menckhorst (2)

Betekenis naam

Persoonsnaam Medo > familienaam Medink, gevolgd door veldnaam horst ‘begroeide hoogte’ >> Me(di)nkhorst (3)

Andere vermeldingen

1666: Meneborgh (4)

Verpondingskohieren

1646: Biermans (5), Menchorst

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie B nr. 617

Bouwjaar

ca. 1944: bouw nieuwe boerderij (6)

1953: oude boerderij afgebrand (7)

Verbouwing

ca. 1886, 1952, 1966, 1997 (6, 8, 9)

Type boerderij

Hallenhuis (de oude boerderij)

Monument

 

Eigenaren

1326: Gerhard van Menghorst of Minckhorst (a)

1378: kleinzoon? Gerhard ter Minckhorst (x Elisabeth van Baer van Slangenburg) (a)

< 1409: dezelfde? Ghert ter Menchorst (10)

1409: dochter Mincken van den Minckhorst x neef Frederick van Baer tot Slangenburg (10, a)

1431: zoon Dirck van Baer (x Agnes van Bentinck) (a)

1453: zoon Frederick van Baer (x Ermgard van Broeckhuysen) (a)

1472: dezelfde Vrederick van Baer (11), Menckhorst

ca. 1500: dochter Aleyt van Baer x Evert van Brempt (wedr. Felicitas van Oest) (a)

1544: wed. (Aleyt) van Bremt (-van Baer) (a)

z.j. (ca. 1556?): zoon Joost van Brempt (x Catharina Westrums) (a)

z.j.: dochter Lyffart (Lufardis) van Brempt x (Reiner) van Eyll (a)

1600: dochter Catrin van Eyll x Joost Wirich Clout (a)

1613: zoon Wilhelm Reinier (van) Clout x Anna van Haes (a)

1627: Jorrien Willem Reiner van Clout tot Lauwesvoort x Anna van Hase (12, 13)

1639: Arnolt (Derkszoon) Bierman x Elsken Kreijenvenger (12)

< 1678: erven Arnolt Bierman x Elsken Kreyenvenger (12, b)

1678: Tonnis Brouwer (wedr. Jenneken Boskel) 2x Tonnisken Gerrits (12)

1679: zuster/zwager Driesken Brouwers x Claes ten Bosch, en Jennekens zuster Gerretien Boskel (= Boschkes, Buskes of Bussers) wed. Schevelaer (= Schevola) (12, 14), elk ½

1699: Driesken Brouwers x Claes ten Boch, en Anna Margreta Scaevola (12, 14, c)

1700: erven Driesken Brouwers x Claes ten Bosch (12), ½

1711: Gerritien Buskes Menckhorst wed. Schevola verkoopt aan (Driesken Brouwers’ dochter) Anthonia Meuleman wed. Gerhard Lucas Schalen (12, d), ½

1714: zoon Rudolph Jan Schaelen x Geertruid Bredenbroek (12)

1730: wed. Geertruit Schalen-Breedenbroeck (12)

< 1772: zoon Gerhard Lucas Schalen, en zwager Arnold Willem Willink (15, 16, e), elk ½

< 1772: zuster Elisabeth Schalen x Lambert Willem Willinck (12), ½

1772: zoon Arnoldus Willem Willinck (12), ½

1786: broer Rudolph Jan Willink (16, 17)

1800: Rudolph Jan Schalen Willinck x Charlotta Germaine Francoise Morin de Villeneuve verkopen aan broer/zwager Arnold Willem Willinck (18)

1808: Sint Anthonie Kleine Broederschap (12)

1824: Walraven Robbert Evert van Heeckeren van Waliën (x Amoena Sophia Frederika van Gronsfeld) (8, 16, 19, e)

1833: dochter Sophia Adriana Everdina van Heeckeren wed. Arnold Hendrik van Markel Bouwer (8, 16)

1839: Huis Vorden (8, 16)

1921: Hartog Jacob Fortuin (x Henriette Cahn) (8)

1921: Jan Willem Sloetjes (8)

Bewoners

1378: Gerhard ter Minckhorst x Elisabeth van Baer van Slangenburg (1)

1382: bour tot Menckhorst (2)

1518: Jacob then Menckhorst x Henrica (12)

1566: Berendt toe Menckhorst x Wendele (12)

1571: Reint tho Menckhorst (12)

1576: Johan ten Menckhorst x Aeltjen (12)

1579: Hendrick to Menckhorst x Beerntje (12)

1581: Jan to Menckhorst x Aeltjen (12)

1635: Gerrit op de Menckhorst (20)

1601: Berendt tho Menckhorst (12)

1605: Reint op Menckhorst x Gertken (12)

1608: Berent tho Menckhorst x Johanna van Luchteren (12)

1636: Gerrit op de Menckhorst

1641: (een andere?) Gerrit op Menckhorst (20)

1659: (speculatief) dochter? Gertien te Menckharst x Gerit Luberts van de Cremerie?

1699: Henrick Menckhorst (12, 20)

ca. 1708: Jan Menckhorst ten Have x Jenneken Daniels

1732: zoon Jan Jansen ten Have alias (op de) Menkhorst x Gerritjen Harmsen Hekink

1773: Jan Garmel alias Jan (op) Menkhorst 1x Margrieta Hiekinck of Hietink, 2x Hendrica Hoetink (12, 19)

1804: wedr. Jan Garmel

1818: zoon Hendrik Jan Garmel x Garritjen Norde

1819: wed. Garritjen Norde 2x Willem Lenselink

1852: Derk Jan Broekgaarden x Jenneken Esveld

1859: wedr. Derk Jan Broekgaarden

1862: wedr. Derk Jan Broekgaarden, en zoon Willem Broekgaarden x Aaltjen Weenk, en (klein)dochter Johanna Dina Broekgaarden x Jan Barteld Tjoonk

1864: wedr. Willem Broekgaarden, en dochter Johanna Dina Broekgaarden x Jan Barteld Tjoonk

1880: Jan Barteld Tjoonk x Johanna Dina Broekgaarden

1881: Hendrik Riefel x Esselina Memelink

1896: Hendrik Riefel x Esselina Memelink, en zoon Jan Riefel x Reindina Memelink

1902: wedr. Hendrik Riefel, en zoon Jan Riefel x Reindina Memelink

1905: Jan Riefel x Reindina Memelink

1921: Jan Willem Sloetjes x Grada Willemina Bierman

1931: Jan Willem Sloetjes x Grada Willemina Bierman, en zoon Gerrit Jan Sloetjes x Hendrika Bretveld

1935: Gerrit Jan Sloetjes x Hendrika Bretveld

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Speculatief: analoog aan de eigenaren van Groot Venhorstink (Deldensebroekweg 4) en Fokkink (Hengelo-Gld) (1, 11)

b) Erven Arnolt Bierman x Elsken Kreyenvenger: o.a. Gertruijda Biermans, Maria, Geertruijd en Jordana van der Cammen, Jenneken en Hendersken Kreyenvenger. De Zutphense families Biermans, Kreyvenger (Creyenvenger) waren nauw verwant, en behoorden voor een deel tot de Zutphense magistratuur (zie ook Garmel, Schimmel en Waarle (Schimmeldijk 2 en 4, Lindeseweg 9)

c) Gerritien Buskes Menckhorst wed. Schevola (of Scaevola) te Deventer was de schoonzuster van Tonnis Brouwer. Of Anna Margaretha haar eigen doopnamen waren of die van haar dochter is niet duidelijk

d) Had Anthonia Meuleman de andere helft reeds van haar moeder Driesken Brouwers geërfd?

e) De meesten van deze Schalens en Willincks, en de vader van Walraven Robbert Evert van Heeckeren waren burgemeesters van Groenlo (zie ook Schimmel, Schimmeldijk 4)

Bronnen

1) LRZ J.J.S. Sloet en J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen

2) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen.

Rekening van heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en van uitgaven (ca 1382). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 (transcriptie Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

3) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen

4) Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Landdrostambt en Scholtambt Zutphen 1665-1666. Oorlogsschade. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 1334 (transcr. Ben Wullink)

5) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

6) Pers.comm. huidige bewoners

7) Contact (15, 4) 04-07-1953

8) GA: Digilegger (Kadaster)

9) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 1529, 6417, 6421

10) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

11) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck (1462-1473). Toeg.nr. 0141, inv.nrs. 20, 27 (transcr. Ben Wullink)

12) RAZ: Archief van het scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 216, 218, 221, 222, 224, 225, 227, 229, 231, 232, 234, 236, 237, 241, 252, 254 (transcr. Ben Wullink)

13) A. Staring. ‘De Kieftskamp.’ In: Gelre: Bijdragen en Mededeelingen, 39

14) H.W. ten Bosch, 2012. Eerste aanzet tot een genealogie Ten Bosch. Vierakker, Zutphen, Lathum: Levens bij de IJssel

15) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459: inv.nrs. 2, 13B, 13D

16) GA: Archief marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159, 824, 843

17) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren, registers met taxaties van belastbaar onroerend goed, 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398, 476 (transcr. Ben Wullink)

18) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Rekeningen van Johan Anton de Vuller, 1790-1802.Toeg.nr. 0005, inv.nr. 467 (transcr. Ben Baneman)

19) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nrs. 108, 161

20) RAZ: Scholtambt Zutphen. Breukenboek 1627-1660. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 17 (transcr. Ben Wullink)

21) GoogleEarth

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

06-10-2023

Overige bijzonderheden

 

Foto's

ca. 1935: Collectie ‘Oud Vorden’ A010014

1832-2021: Overlay luchtfoto en kadasterkaart 1832 (8, 21)