Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Rouwenhorst-b (2013)
BOE 3 Rouwenhorst-c (2013)
BOE 4 Rouwenhorst-d achterzijde (2013)
F61 Pinken in de sneeuw voor boerderij Rouwenhorst, 1968
F61 Boerderij Rouwenhorst 1
F61 Boerderij Rouwenhorst 2
F61 Boerderij Rouwenhorst 3
BOE 9 Rouwenhorst (circa 1900)
BOE 10 Rouwenhorst-voorzijde (1974)
BOE 11 Rouwenhorst-voorzijde (1974)
BOE 12 Rouwenhorst-zijkant (1974)
BOE 13 Rouwenhorst voor verbouwing (1924)
BOE 14 Rouwenhorst na verbouwing (1924)

Strodijk 10

Rouwenhorst
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

ROUWENHORST

Huidig adres

Strodijk 10 [laatste wijkadres C 31]

Wijk

Hackfort/Veldwijk 

Oudste vermelding

1476: Dn Ruwenhorst (1)

Oude benamingen

1500: Die Ruwnhof (1)

Betekenis naam

Een vooral met bos en heide begroeide hoogte te midden van laagland.
Horst=bosschage, rouw=ruig van begroeiing (2)

Andere vermeldingen 

1663: Rowenhorst (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Rouwenhorst, met het Schoonevelt (= stuk bouwland), Wilhelm Valck

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie I no. 283

Bouwjaar

1780 (gevelankers)

Verbouwing

1924-25: Grondige verbouwing waarbij het voorhuis werd uitgebouwd en opgelicht (verhoogd) en het achterhuis met een half gebint (ca. 2 m.) verlengd. Alleen de oorspronkelijke voorgevel met het middelste raam bleef behouden volgens opdracht van de baron van Hackfort. De architect was A. Maandag.
1996: Onder leiding van architect Methorst modernisering van het woonhuis en restauratie van de grote doorrijschuur (na vertrek van de laatste boer). Hierbij werd achter de schuur een grote wateropslagput onder de grond ontdekt. (4,5)

Type boerderij

Hallenhuis met een rieten wolfsdak en aan de onderzijde een strook pannen

Monument 

Rijksmomument

Eigenaren

1535: Peter Wolters x Geertke verkopen erve Ruinhorst aan Johan Addinck x Wysse (6)

1603: Henrick Hoetinck Willemssoon x Mensyn Pieterse verkopen hofstede Ruenhorst aan Johanna Hellinks (Hellinger) wed. Wilhelm Valcke en haar zoon Derck Valcke (6)

1646: zoon Wilhelm Valck

1662: Lucas te Waerle wonende op Rouwenhorst x Geertien ten Kuiver/Kulver (6)

1704: Lucas toe Rouwenhorst (6)

< 1740: Arend Abbink x Janna Starink ½ en Jan Tioink x Margarita Driessen ½ (6)

1740: Theodorus Christiaans x Anna Maria Campmans (6)
1780: zoon Wilhelmus Egbertus Christiaens, koopman te Zutphen x Maria Josepha Backer(6)
1805: zoon Theodorus Ignatius Christiaans ½ en dochter Wilhelmina Hendrica Christiaans ½ (6)
1832: Wilhelmina Hendrica Christiaans

1841: neef Wijnandus Wilhelmus Schierling (7)

1844: Derk Evekink (7)
1867 Sara Helena Lely, wed. Derk Evekink (7)
1871: Huis Hackfort (7)
1981: Ver. Natuurmonumenten

Bewoners

1636: Berent op de Rouw(e)horst x Hermken [laten Henrick dopen]

1648: Jan op Rouwenhorst (6)

1662: Lucas te Waerle wonende op Rouwenhorst x Geertien ten Kuiver/Kulver) (6)
1672: Hendrik op Ruwenhorst
1717: zoon ('lange') Derck Henderiks* op den Rouwenhorst x Albertjen Alberts
1761: zoon Jan Derksen op den Rouwenhorst x Berendina Bartholds Dijkmans
1774: zoon Gerrit Jan Rouwenhorst x Reintjen Beumers
1804: dochter Janna Rouwenhorst 1x Jan Wuestenenk alias Hoetink
1816: wed. Janna Rouwenhorst 2x Albert Hilverink
1853: zoon Jan Hilverink x Lammerdina Marsman
1859: Hendrik Bogchelman x Maria Wulfsen
1907: zoon Herman Bogchelman x Dina Wassink
1923: Derk Pardijs x Garritdina Voskamp
1930 : zoon Derk Pardijs

Bijzonderheden omgeving boerderij

Aan de overzijde van de weg, ten westen van boerderij Addink, heeft in de 19e eeuw een gelijknamig buitenhuis gestaan, waarvan de funderingen nog in de grond zitten. De grote doorrijsschuur van het Rouwenhorst zou oorspronkelijk het koetshuis van Huize Addink zijn geweest.

Beide boerderijen, Addink en Rouwenhorst, maakten deel uit van het kleine landgoed Addink dat in de 18e en 19e eeuw eigendom was van de Zutphense patriciërsfamilie Christiaans. Zij werden in 1871 bij de bezittingen van het landgoed Hackfort gevoegd. Huize Addink werd afgebroken.

Het was Huis Hackfort te doen om de boerderijen, vlg. Buitenplaats Makkink, Boshuisweg, Vierakker (8)

Bronnen

(1) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Schattingslijst Vorden 1476 en ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036, 1037-C [Transcriptie Ben Wullink, zie ook www.vordensverleden.nl]

(2) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen

(3) J. Renema, Een Vordense verpondingslijst in OTGB, jrg. 17, 3, 2000, pp.96-102 (4) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie, i.o.v. Ver. Natuurmonumenten

(5) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1880-1939. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 1359, 1336 en Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 6881

(6) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Regesten Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 217, 224, 230, 233, 238, 252, 254 [Transcriptie BW], 253 [Bewerking Marian Kruijt]

(7) GA: Digilegger (Kadaster)

(8) F. Keverling Buisman (red.),1998. Hackfort huis & landgoed
(9) J. Rouwenhorst, pers.comm.

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

HBR en JBT 

Laatst bijgewerkt 

10-02-2021

Overige bijzonderheden

*Tot twee keer toe wordt Derck Henderiks ‘den langen Derk’ genoemd in het overlijdensregister van Vorden in 1733.

Boerendichter Willem de Jong (geb. Loenen 1812, overl. Vorden 1875) logeerde omstreeks 1852-1854 een tijdje op het Rouwenhorst en sliep er in het kleine knechtenkamertje boven de deel (9).

Foto's

Nrs.1 t/m 4: Gerard W. Klunder; nrs. 5 t/m 9: foto-archief Oud Vorden; nrs. 10 t/m 12: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; nrs. 13+14; plattegronden 'Rouwenhorst 1924' voor en na de verbouwing.