Zoeken

Binnenkort

    Het nieuwe seizoen begint

            in september.

 

Sociale media

Vierakkersestraatweg 0

Klein Suideras
Beschrijving

Boerderijnaam

Klein Suideras

Huidig adres

Vierakkersestraatweg 0

Wijk

Vierakker

Oudste vermelding

1637: Kleyne Suyrhuijs (1)

Oude benamingen

1711: Klein Soerhuis

1812: Klein Zuerhuis

1813: Klein Zoerhuis

1815: Klein Suidras

Betekenis naam

Vernoemd naar het nabijgelegen Suideras

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 230

Bouwjaar

 

Verbouwing

Afbraak ca. 1821 (2)

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

Huis Suideras

Bewoners

< 1711: Lammert Berents op Klein Soerhuis

1711: dochter Geesken Lammers x Willem Petersen (a)

1716: zoon Peter Willemsen x Anneken Lammertsen (a)

1740: Jan Janssen Joink x Aeltje Aelbers, op Klein Soerhuijs (b)

1744: Gerrith Janssen x Essele Blankenbergs op/van het Kleine Soerhui(j)s

< 1811 (1786?): Jan Schuilenburg x Janna Tjoonk (2), op Klein Zuerhuis/Zoerhuis of Klein Suideras

1813: wedr. Jan Schuilenburg, Klein Zoerhuis (3)

1815-1820: dochter Anna Margrieta Schuilenburg x Barteld Dijkman (2)

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Peter Willemsen was een zoon van Willem op het Kleine Soerhuis, en zowel Geesken Lammers als Anneken Lammertsen waren dochters van Lammert Berents

b) Bij het Huis Suideras hoorde ook een boerderij, eveneens Soerhuis of Suiderhuis genaamd (in 1759: Groote Soerhuis). Van sommige bewoners “op Soerhuis” is niet duidelijk of het om het Grote of het Kleine Soerhuis gaat. Zo was Jan Lammerts (broer van Geesken en Anneken?) in 1712 knecht op ’t Soerhuis, en trouwde in 1714 Hendersken Janssen, dochter van Jan Lammerts op ’t Soerhuis met Aelbert Stroetman. Jan Lamberts was in 1720 nog steeds boer op Suiderhuis, terwijl een dochter van Aelbert (Stroetman?) op ’t Soerhuis, Aeltie genaamd, in 1739 trouwde met Jan Janssen (van) Joink (= Tjoonk, Baakseweg 12 Veldwijk)

Bronnen

1) C.C.M. van Nispen tot Sevenaer, 1994. ’t Suideras en zijn bewoners

2) RAZ: Archief van de Gemeente Warnsveld (1811-1936). Toeg.nr. 3001, inv.nrs. 803, 849

3) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Warnsveld (1811-1839). Toeg.nr. 3018, inv.nr. 4

4) GA: Kaartenverzameling. Toeg.nr. 0509, inv.nr. 562

5) GA: Verpondingskaarten. Toeg.nr. 0873, inv.nr. 71

6) GA: 0874, 208 prekadastrale kaart (1813)

7) GA: Digilegger (Kadaster)

8) GoogleEarth

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2022 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

23-05-2022

Overige bijzonderheden

Foto's

z.j.-1811-1813-1832: (4, 5, 6, 7)

Overlay actuele luchfoto en kadasterkaart-1832 (7, 8)