Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Vierakkersestraatweg 18

Menkveld
Beschrijving

Boerderijnaam

MENKVELD

Huidig adres

Vierakkersestraatweg 18

Wijk

Vierakker (laatste wijkadres E 63)

Oudste vermelding

1643 >: Klein Ilmerinck (1)

Oude benamingen

1664 >: Ilmerink, Cleyn Ilmerink genoemt (2, a)

1671 >: Trepken, verwijzend naar een trapgevel of naar een stoep met treden (3, 4)

1750: Appelthorns Stede: van der Hell (5)

Betekenis naam

Vernoemd naar de fam. Menkveld

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

 

Leenaktenboeken

1664: Stichts en Overijssels leen (2, b), Ilmerinck alias Cleyn Ilmerinck

Kadaster 1832

Sectie F nr. 367

Bouwjaar

(c)

Verbouwing

1959, 1996 (6)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1643: Jacob Henrix Smit x Anneken Willems (1), ½ van ⅔ van de hofstede Klein Ilmerinck

1650: wed. Anneken Smit-Willems (1), Ilmerinck

1664: Stephania Ruyter-van der Hell wed. Jo(h)an Ruyter tot Vijracker (2, c), Ilmerinck alias Cleyn Ilmerinck

1700: Trijntien Jacobs wed. Albert Martens (1), huis en hof Klein Ilbrinck of Trepken (recht van opstal?)

1717: Casyn van der Hell (x Wilhelmina Huygens) erft van zijn zuster Stephania van der Hell wed. Johan de Ruiter (2, c), Ilmerinck alias Cleyn Ilmerinck

1733: zoon Rutger van der Hell tot Vieracker en Hoeve (1x Johanna Charlotta van Heiden tot de Hoeve, 2x Charlotte Agnes van Heijden tot de Hoeve) (2), hoffstede Ilmerinck alias Cleyn Ilmerinck

< 1758 (1741?): Jan Menkveld x Trijntien Jacobs (wed. Albert Martens)

1788: de erven van Jan Menkveld x Trijntien Jacobs Bettink verkopen aan neefje en broer Marten Koonink of Koning (1, 7, d), Klein Ilmerink of Trepken

1801: Marten Koning (x Aaltjen Noij) verkoopt aan Derk Jan Smallegoor x Pieternella Everwennink (1, 7), Klein Ilmerink of Trepken

< 1832: zoon Jan Dirk Smallegoor (x Grietje Smeenk) (8)

ca. 1842: dochter Petronella Smallegoor x Jan Wenink (8)

1857: dochter Grietjen Weenink x Hendrik Jan Tragter/Trachter (8)

1896: nichtje Jantjen Berendsen (8)

ca. 1917: Derk Jan Tjoonk (x Hendrika Heuvelink) (8)

ca. 1923: zoon Hendrik Tjoonk (8)

Bewoners

1671: Jan Derrix x Jenneken Willems op het Trepke

1675: Teunis op het Trepke

1678: Jan x Grietien op het Trepke

1692: Albert Martensen x Mechtelt Arentsen op het Trepken

1697: Albert Martens 2?x Thrintien Jacopsen Bettinck op het Trepken

1698: Derck Hermensen x Jenneken Hendricksen op het Trepken (in de Kamer?)

1700: wed. Trijntien Jacobs Bettinck 2x Jan Warners Menkveld

1758: wed. Trijntien Menkveld-Jacobs

< 1811 (1803?): Evert Jansen x Janna Weenink

1840: schoonzuster? Petronella of Pieteronella Weenink-Smallegoor wed. Jan Wenink

1850: Petronella Weenink-Smallegoor

1852: Jan Hendrik Heijink

1855: dochter Jenneken Weenink x Harmen Berendsen x

1856: Garrit Peters x Johanna Reukers

ca. 1870-1871: Jan Bosman x Hendrika Johanna Salemink

< 1882: “geamoveerd” (= gesloopt)

1912: Teunis Berends x Gerritjen Dijkman (c)

1915: wedr. Teunis Berends

1919: Bernard Uenk wedr. Johanna Lammerdina Dijenborgh

1925: Antoon Wiggerink x Gardina Lubbers

                                                     

2e woning:

ca. 1840: Jan Hendrik Hilbert x Teuntjen Roessink

1842: wed. Teuntjen Hilbert-Roessink

1850: Hendrik Jan Olthof x Aaltjen Dengerink

1852: Petronella Weenink-Smallegoor

1857: Petronella Weenink-Smallegoor, en docher Grietjen Weenink x Hendrik Jan Tragter

1865: Hendrik Jan Tragter x Grietjen Weenink

1896: wed. Grietjen Tragter-Weenink

1909-1917: nichtje Jantjen Berendsen

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Vgl. “Busscherssteede, Groot Ilmerinck genoemt” (2)

b) Het plaatsje maakte oorspronkelijk deel uit van havezathe Vierakker, sinds 1662 eigendom van Joan de Ruiter (1x Susanna van Rhemen, 2x Stephana van der Hell) (2)

c) De her- of verbouwgeschiedenis is niet duidelijk. De inschatting van Jans (9) is vermoedelijk gebaseerd op een (later gepubliceerde) Menkveld genealogie (10), waarin uitgegaan werd van de naamgever (Jan Menkveld) van de boerderij, die in het midden van de 18e eeuw eigenaar werd. De huidge boerderij staat op dezelfde plek als in 1832, en zou met gebruik van oude materialen herbouwd kunnen zijn naar het oude model

Bronnen

1) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr 0338, inv.nrs. 230, 231, 253 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) E.D. Eijken. Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805

3) Geïntegreerde Taalbank, Instituut voor Nederlandse Lexicologie. http://gtb.inl.nl/

4) J. Verdam, 1956. Middelnederlandsch Handwoordenboek

5) GA: Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 599

6) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 7092 en toeg.nr. 1530, inv.nr. 970

7) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nrs. 455, 468

8) GA: Digilegger (Kadaster)

9) E. Jans et al, 1983. Oude boerderijen in Achterhoek en Liemers

10) A. Menkveld, 1993. ‘De familie Menkveld.’ In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek’ (10, 4)

11) RAZ: Fotocollectie Warnsveld (1900-2000). Toeg.nr. 3030, fotonr. SZU002029479

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

16-01-2023

Overige bijzonderheden

d) Alberdina M. wed. Jan Joost ten Dijk, Roetert Hendriks wedr. Hendrika M., Janna M. wed. Garrit Gotink, Harmen M. x Lucretia Eggink, Jenneken M. wed. Hendrik Boers, Jacomina M. x Evert Jan Heuvelink, en Waander, Johanna Catharina, Garritjen en Gardina M.

Foto's

1968: (11)