Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Vordensebosweg 5

De Horst
Beschrijving

Boerderijnaam

DE HORST

Huidig adres

Vordensebosweg 5 (voorheen Vordensebosweg 3)

Wijk

Dorp, voorheen Mossel (laatste wijkadres 1930: A 344, voorheen wijk D)

Oudste vermelding

1356 (1)

Oude benamingen

1356: Voerhorst (1)

1382: Jochs ter Horst (2)

1476, 1500: Grote Horst, Kleijne/Lutteke Horst (3)

1513: Veerhorst (4)

1696: Groote Horst (1, 5)

Betekenis naam

Veldnaam. Horst = begroeide hoogte of hoogliggend bouwland omgeven door een wal met struikgewas of akkermaalshout (6)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1646: Die Groote Horst: tot die havesaete toe Vorden gehorende (7, a)

Leenaktenboeken

Leenkamer van Baer en Lathum: Herman Maurits Ripperda (Huis Vorden) (1, 5, b, c), die Voerhorst, Veerhorst of Groote Horst, een zadelleen

Kadaster 1832

Sectie K nr. 399

Bouwjaar

 

Verbouwing

ca. 1900, 1921, 1986 (8, 9)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Rijksmonument

Eigenaren

< 1356: Willem van Vorden (x Elizabeth van Dorth), Huis Vorden (1)

> 1356 (dochter Bertrade van Vorden x) Gerrit van Hacvoerde, Huis Hackfort (1)

1386: zoon Jacop van Hacfoert (1x Aleid van der Ehze, 2x Johanna Ploegh) (1)

< 1513: achterkleinzoon Henrick van Hackfoirt (x Maria van Munster) (4)

1513: broer B(a)ernt van Hackfoirt (x Margaretha van Egmond) (1, 4)

1559: dochter Jacoba van Hackfort x Goessen van Raesfelt, Huis Hackfort (1, 4)

1639: achterkleinzoon Henrick van Westerholt tot Hackforth (1)

1639 > : Huis Vorden (1, 5, 8, c)

Bewoners

1382: Jochs ter Horst (2)

1610: Henrick ter Horst x Trijne (10)

1632: Lubbert op de Horst (11)

1633: Jan op de Horst de oude, en zoon Jan op de Horst de jonge x Teijne (10)

1642: Jori(e)n op de Horst (10), en dochter Grietien Jorins x Jan Jansen Veltkamp?

1653: zoon/broer Tonnis Jorins op de Horst x Trine Arentsen Abbencks

1670: wed. Trinjen Arinsen alias Trijne op de Horst 2x Hermen Rei(nt)sen (van het) Abbinck alias Harmen op de Horst

1712: Roeloff op den Horst

1725: Gerrit op de Horst x Janna Bargkappe alias Janna Jansen van den Kleijnen Cranenborg (12

1729: wed. Janna Jansen 2x Berend Gerritsen Moeteman

1731: (dezelfde) wedr. Berend Maeteman op de Horst 2x Aaltjen Haaijtink

1732: Harmen Dercksen Kleijn Mensinck alias Voorderman alias op de Horst (1x Hilleken Gerritzen) 2x Jenneken Lindermans (d)

1746: dezelfde Harmen op de Horst, en dochter Maria Harmsen x Jan Harmens Kempen alias op de Horst

1752: Jan op de Horst x Maria Harmsen

1759: wed. Maria Harmsen op de Horst 2x Jan Aelbertzen Linderman

1788: Gerrit op de Horst (13)

1795: Jan Horst (14)

1800: Hendrik Hendriksen Abbink (1x Reijntjen Garritsen Hiddink) 2x Janna Janssen Hoetink, en zoon Reint Abbink x Maria Hoetink

1811: Hendrik Abbink x Janna Hoetink, en zoon Reint Abbink x nicht Maria Hoetink

1813: wed. Janna Abbink-Hoetink, en zoon Reint Abbink x Maria Hoetink

1816: Reint Abbink x Maria Hoetink

1820: Garrit Jan Norde x Garritjen Klein Kranenbarg

1830: Hermanus Hietveld x Reintjen Woestenenk

1871: wed. Reintjen Hietveld-Woestenenk

1874: Hendrik Brandenbarg x Aaltjen Bargeman

1889: wed. Aaltjen Brandenbarg-Bargeman

1905: zoon Hendrikus Brandenbarg x Gerritjen de Greef

1921: Garrit Jan Abbink x Lamberdina Klein Lenderink

1923: wed. Lamberdina Abbink-Klein Lenderink

1925: wed. Lamberdina Abbink-Klein Lenderink, en dochter Heintje Abbink x Garrit Jan Bouwmeester

1926: dochter/zuster Willemken Abbink x Herman Obbink

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Er was ook sprake van een “Kleine Horste: aen het huijs toe Vorden”, met als pachter Gerrit Peters. Uit de volgorde van opgesomde erven valt op te maken dat de Kleine Horst oostelijker lag (7)

b) Zadelleen: de leenman moest jaarlijks een gezadeld paard leveren aan de leenheer

c) 1696: “Leenen aen 't huys en bannerie van Baer en Lathum leenroerich. Met de Voerhorst of Groote Horst, voor en besijden 't huys Vorden gelegen [...], is beleent jor. Herman Maurits Ripperda” (5)

Bronnen

1) W. Wijnaendts van Resandt en J.S. van Veen, 1926. Register op de leenen der Bannerheerlijkheid Baer en de Heerlijkheid Lathum

2) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen.

Rekening van heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en van uitgaven (ca 1382). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 (transcriptie Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

3) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036, 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

4) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nrs. 94, 150, 164, 174, 469

5) GA: Archief van de Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Register van Leengoederen in de Graafschap Zutphen. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 1372 (transcr. M.V.T. Tenten)

6) Instituut voor de Nederlandse taal. Woordenboek der Nederlandsche taal. gtb.inl.nl

7) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nrs. 398, 476 (transcriptie Ben Wullink)

8) GA: Digilegger (Kadaster)

9) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 1221 en toeg.nr. 1529, inv.nr. 7155

10) RAZ: Archief van het scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 225, 228 (transcr. Ben Wullink)

11) RAZ: Scholtambt Zutphen. Breukenboek 1627-1660. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 17 (transcr. Ben Wullink)

12) GA: Archief Huis Verwolde. Leenregisters van het Huis Vorden 1564-1787. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1213

13) RAZ: Scholtambt Zutphen. Ingediende lijsten vroedvrouw van Vorden 1788-1793. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 312 (transcr. Ben Wullink)

14) GA: Gewestelijke besturen in de Bataafse tijd. Volkstelling Vorden 1795. Toeg.nr. 0016, inv.nr. 234 (transcr. J.B. Baneman)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

18-10-2023

Overige bijzonderheden

d) Hilleken Gerritzen Spijker 1x Berent Beerentsen op Voorde, 2x Otto Hendriksen Bokslag alias Voordemans, 3x Harmsen Dercksen Kleijn Mensinck

Foto

> 1975: Collectie Jaap van de Broek (‘Oud Vorden’)

1963: Collectie ‘Oud Vorden’ F581607

< 1956: Collectie ‘Oud Vorden’ F581608

Luiken achterenvolgens met de kleuren van Huis Vorden (< 1956), Renkumsche Heide B.V. (1956 > < 1975) en het Geldersch Landschap (> 1975)