Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Zomervreugdweg 9

Spekop
Beschrijving

Boerderijnaam

SPEKOP

Huidig adres

Zomervreugdweg 9

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 20)

Oudste vermelding

1719: overleden te Vorden, een kint aen het Speckskemken

Oude benamingen

Speck(s)kampken, Spekkamp, Speckop

Betekenis naam

Een spikke, spik of spe(c)k was een primitief bruggetje van slieten, takkebossen en plaggen, of twijgbrug. Dergelijke bruggetjes waren vooral voor het vee bedoeld (2)

Andere vermeldingen

Spijkerkamp (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

1649: Speckkempsken, wordt onder die Kremerie gebruickt (4, a)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie F nr. 1258

Bouwjaar

1905: herbouw (5)

Verbouwing

ca. 1856, 1901, 1975 (5, 6)

Type boerderij

Krukhuis

Monument

 

Eigenaren

1610: Johan Sweverinck x Derksken (Gerritsen Sweverinck?) worden eigenaar van een stuk grond genaamd Speckcampken (1)

1717: Albert Weverinck (alias Aelbert Hendrixen Niuwenhuijs) x Aeltjen Gerrits (Weverinck) bezitten ⅓ van een weide genaamd het Spekkampken (1)

1726: Hendrik (Aelberts) Weverink, en zwagers Jan Gerrits en Teunis Gerrits (1, b)

1740: Jan Gerrits, en broer Teunis Gerrits x Johanna Nijlants verkopen aan Evert Maalderink x Grietjen Hendriks (Ringelenberg) ⅔ van huis en kamp genaamd het Spekskempken, waarvan ⅓ nog in bezit is van de erven van hun neefje Albert (Henricks) Weverink (1)

1772: de erven van Gerrit (Hendriks) Ringelbarg verkopen aan Gerrits neefje Garrit (Everts) Ringelenbarg en zuster Teuntjen Ringelenbarg ½ van een huisje genaamd het Pikskamp (1)

1832: neefje Reint (Waanderszoon) Ringelenberg (5)

1847: Frans Willem Struben (5)

1889: dochters Hendrica Catharina, Petronella Lambarta en Anna Maria Struben (5)

1899: Derk Norde x Johanna Margaretha Voskamp (5)

1919: zoon Jan Hendrik Norde (5)

Bewoners

1719: Jan op het Speckskampken, Spekkamp of Speckop (a)

1752: Wa(a)nder of Walterus Everts Ringelenberg alias Spekop x Henrica (Martens) Nieuwenhuis

1772: Waander Ringelenberg x Henrica Nieuwenhuis, en broer Gerrit Ringelenberg x Johanna (Reints?) Nijenhuis

1777: wed. Henrica Ringelenberg-Nieuwenhuis

1784: wed. Henrica Nieuwenhuis 2x Jan Raben, en zwager Gerrit Ringelenberg x Johanna Nijenhuis (bc)

1786: Gerrit Ringelenberg x Johanna Nijenhuis

1796: Gerrit Ringelenberg x Johanna Nijenhuis, en neefje Reint Waanders Ringelenberg x Berendina Wansink

1800: wed. Johanna Ringelenberg, en neefje Reint Ringelenberg x Berendina Wansink

1812: Reint Ringelenberg x Berendina Wansink

1829: Reint Ringelenberg x Berendina Wansink, en zoon Hendricus Ringelenberg x Geertrui Harmina Elizabeth Andrée

1840: wedr. Reint Ringelenberg, en zoon Hendricus Ringelenberg x Gertruida Hermina Elisabeth Andrée

1842: Reint Ringelenberg, en schoondochter/wed. Geertrui Harmina Elizabeth Ringelenberg-Andrée

1843: Reint Ringelenberg, en schoondochter/wed. Geertrui Harmina Elizabeth Andrée 2x Bernadus Holdslag (d)

1847: Manis Nijhof x Elsken Onis

1878: Manis Nijhof x Elsken Onis, en docher Aaltjen Nijhof x Gerrit Jan Bruggeman

1881: wedr. Manis Nijhof, en docher Aaltjen Nijhof x Gerrit Jan Bruggeman

1890: Gerrit Jan Bruggeman x Aaltjen Nijhof

1900: Derk Norde x Johanna Margaretha Voskamp

1901: wed. Johanna Margaretha Norde-Voskamp

1919: wed. Johanna Margaretha Norde-Voskamp, en zoon Jan Hendrik Norde x Berta Gerdina Weenk

1923: Jan Hendrik Norde x Berta Gerdina Weenk

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Spekop en de Kremerij (alias de Lindse Waard, Lindeseweg 17) waren beide eigendom van de fam. Sweverinck

Bronnen

1) RAZ: ORA Schoutambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 106, 225, 236, 237, 241 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

2) M. Schönfeld, 1980. Veldnamen in Nederland

3) ECAL: Bevolkingsregister van Vorden

4) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

5) 4) GA: Digilegger (Kadaster)

6) 5) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden, Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 7936

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

07-08-2020

Overige bijzonderheden

b) In 1726 zeggen Hendrik Weverink en zijn zwagers Jan Gerrits en Teunis Gerrits de pacht op aan Jan op Spekskempken en laten beslag leggen op diens huis  op het kempske (1)

c) De eerste vrouw van Jan Raben was Jenneken Teunissen Nijenhuis wed. Albert Hendriks Weverink

d) Bernadus Holdslag x Harmina Elizabeth Andrée gingen in 1847 naar Amerika

Foto

Hoogtekaart www.ahn.nl