Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

 

Huidig adres

Zutphenseweg 7, 9

Wijk

Dorp (laatste wijkadres A 149)

Oudste vermelding

1795 (1, a)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 492

Bouwjaar

 

Verbouwing

1957 (2)

1993 (3)

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1803: Frans Westhoff (1x Wilhelmina Martens, 2x Antonia van Gelove) (4, a)

1805: zoon Bernardus Antonius Westhoff, en halfzuster Anna Wilhelmina Westhoff (4)

1818: Theodorus Meijer x Aleida Nieuwenhuis (4, b)

1824: Hendricus Kanters x Johanna Kuipers (4, 5, 6)

1825: Johannes Albartus Meijer (x Maria Ringelenberg), Willem Elshoff, Jan Muijderman (elk ⅓) (4, 5, 6, b)

1826: Jacob Grootendorst x Clara Harbach (4, 5, 6)

1829: Bernardus Ringelenberg x Joanna Bernardina van Sarck (4, 5, b)

1869: zoon Everhardus Ringelenberg (2)

1918: broer Johannes Wilhelmus Ringelenberg (2)

1922: Antonius Bernardus Martens x Grada Hendrika Goossens (2)

1938: wed. Grada Hendrika Martens-Goossens (2)

Bewoners

1795 (1789?): Frans Westhoff (1x Wilhelmina Martens) 2x Antonia van Gelove (a)

1805: wed. Antonia Westhoff-van Gelove

1812: wed. Antonia Westhoff-van Gelove 2x Laurens Massot

1818: Hillebrand Hesselink wedr. Francijna van Biegten, en Anna Geesink

1821: Anna Geesink en zuster? Christina Geesink

1822: Marten Tikink x Dina Jansen

1824: Hendricus Kanters x Joanna Kuypers

1826: Jacob Grotendorst x Clara Harbach

1829: Bernardus Ringelenberg x Johanna Bernardina van Sarck

1860: wedr. Bernardus Ringelenberg

1869: zoon Everhardus Ringelenberg

1871: Everhardus Ringelenberg, en zuster Margrieta Agnes Ringelenberg x Carolus Matheus Henricus Martens

1872: Everhardus Ringelenberg, en zuster/wed. Margrieta Agnes Martens-Ringelenberg

1873: Everhardus Ringelenberg, en broer Johannes Wilhelmus Ringelenberg, en zuster/wed. Margrieta Agnes Martens-Ringelenberg

1918: Johannes Wilhelmus Ringelenberg, en zuster Margrieta Agnes Martens-Ringelenberg

1922: Johannes Wilhelmus Ringelenberg, en zuster Margrieta Agnes Martens-Ringelenberg, en neefje/zoon Antonius Bernardus Martens x Grada Hendrika Goossens

1927: Margrieta Agnes Martens-Ringelenberg, en zoon Antonius Bernardus Martens x Grada Hendrika Goossens

1931: Antonius Bernardus Martens x Grada Hendrika Goossens

1938: wed. Grada Hendrika Martens-Goossens

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Het perceel kwam vermoedelijk uit de nalatenschap (1790) van Hermina Christina Noortwijck wed. Reijnder Roeloffsen, die het op haar beurt in 1761 toebedeeld had gekregen uit de nalatenschp van haar ouders (Anthony Noortwijck x Aeltien Noortwijck). In 1761 is het (langgerekte) perceel nog bouwland, terwijl er in 1790 sprake is van een huis aan de ene zijde (grenzend aan de huidige Zutphenseweg) en een huisje aan de andere zijde (aan wat nu Het Hoge heet) (4, 7). Omdat de eerst bekende bewoner en latere eigenaar (Frans Westhoff) in 1789 was getrouwd kan men vermoeden dat hij het huis heeft gebouwd. Westhoff kocht het huis in 1803 van Reint Antoni Roeloffsen en Willem Hendrik Roeloffsen, kleinzonen van Hermina Christina Noortwijck x Reijnder Roeloffsen (8)

Bronnen

1) GA: Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd. Toeg.nr. 0016, inv.nr. 234 (transcr. J.B. Baneman)

2) GA: Digilegger (Kadaster)

3) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 7296

4) Notariele aktes fam. Ringelenberg/Martens. Met dank aan wijlen Margaretha Reinira Agnes (Gré) Martens

5) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst. Toeg.nr. 3011, inv. nr. 188, 190, 196

6) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst. Toeg.nr. 3011, inv.nrs. 188, 189

7) E.A.M. Claassen, 2013. ‘Antonius Bernardus Roelofsen (1740-1801).’ In: Vordense Kronyck 31, 2

8) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

9) G. Martens, 2006. ‘Ringelenberg-Martens, horloge- en geweermakers.’ In: H.W. Rossel en H.J. Reindsen. Bedrijvigheid in Vorden in de 20e eeuw

10) Google StreetView

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

30-06-2021

Overige bijzonderheden

b) Johannes Albertus Meijer (x Maria Ringelenberg) was een broer van Theodorus Meijer, en Maria Ringelenberg was een tante van Bernardus Ringelenberg

Foto

Vlnr: Het pand in 2015, 1957, 1937 en ca. 1920 (9, 10, zie ook Collectie ‘Oud Vorden’ BV05306, BV05311, BV05308)