Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

A22 Het oude Hoetink Vorden
A22 Het Hoetink Vorden

Strodijk 19

Hoetink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

HOETINK

Huidig adres

Strodijk 19 [laatste wijkadres C 28]

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1352: Hotinc, erf (1)

Oude benamingen

Hotingh, Huetink, Hotynck; Houtinck; Hotinck; Hoitinck; Hoeting

Betekenis naam

Mogelijk van Germaanse stam hôh = hoog +-ink = behorende tot, zoon van (2)

Andere vermeldingen

1476 en ca. 1500: Hotinck (3); Verponding 1664: Hetinck (4)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Huetinck, ‘t Capittel

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 316

Bouwjaar

< 1825

Verbouwing

1920: veranderen boerderij; 1949: bouwen keuken aan bestaande boerderij;

1962: gedeeltelijk veranderen woning; 1979: vergroten woning (5)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

< 1352: 't Kapittel van Sint Walburgis Zutphen (6)

1352: Aleyt Hotinghes verklaart geen recht te hebben op het goed Hotinc, waarna het kapittel haar neef Herman Hoetinc heeft beleend met dit goed (6)

1368: Aleydis wed. Hermannus Hotinc en haar zonen verkopen aan deken en kapittel van de kerk van Zutphania (6)

1492: Die koerheren (7)

1646: ‘t Capittel

1746: leenroerig aan Bergh (8)

1810: zusters Jimmink (Reintjen, Garritjen, Hendrica, Aaltje, Willemina, Eva en Jenneken) dragen hun 7/16 deel over aan hun broer Waander Jimmink, zodat Waander nu ½ deel in bezit heeft (9)

1832: Borchard Frederik Willem van Westerholt tot Hackfort (½ deel)

1855: zuster Johanna Philippina Wilhelmina van Westerholt tot Hackfort, douar. Ernst Hendrik Baron van Ittersum (10)

1861: dochter Louise Charlotte Elisabeth Marie van Ittersum, echtgen. Hendrik Albertus Diderikus Coenen (10)

1922: dochter Ernestine Catharina Christine Coenradine Coenen, echtgen. Johannes Christiaan Cornelis Tonnet (10,a)

Bewoners

1492: die bouwman Henrick (7)

1564: Willem Hotinck x Marrie (9)

1578: Willem Hoetink de oude en Willem Hoetink de jonge x Bate (9)

1603: Henrick Hoetinck Willemssoon x Mensyn Pieterse (9)

1637: Ellier/Alier Jacobsen Houtinck/Hotinck [zijn zonen Jan, Hendrick en Gerit trouwen in 1638, 1654 en 1660]

1671: Jan Hoetinck x Eefse (11)

1679-1682: Willem Hoetink [laat 2 kinderen dopen: Otte en Reijnt]

1690: Lubbert Hoetinck

1713: dochter Jenneken Lubbers Hoetinck x Jan Harmsen Weijenberg op Hoetinck, zoon van Harmen op Eelmerinck

1744: zoon Jan Jansen op Hoetink x Jenneken Hendrik(sen)

1773: dochter Reintjen Hoetink x Willem Woestenenk /Hoetink

1810: Waander Jimmink x Garritjen Bogchelman

1829: wed. Garritjen Bogchelman 2x Hendrik Jan Oltwater

1877-1939 >: Berend Zweverink x Garritjen Verstege (nichtje van H.J. Oltwater)

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

(1) B.H. Slicher van Bath, 1944/77. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(2) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen

(3) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Schattingslijst Vorden 1476 en Schattingslijst ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1037, 1037-C [Transcriptie Ben Wullink, zie ook www.vordensverleden.nl]

(4) J. Renema, Een Vordense Verpondingslijst in: OTGB, jrg. 17, 3, 2000, pp. 96-102

(5) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1880-1939. Toeg.nr. 1523, inv.nrs.1356, 1357, 1358 en Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 6890, 6893, 6899

(6) RAZ: Regestenlijst behorende tot de inventaris van het Archief van het kapittel van Sint Walburgis 1059-1606. Arch.nr. 325, inv.nr. 185; zie ook arch.nr. 138, inv.nrs. 179,180 [Transcriptie Meinsma]

(7) GA: Kohier pontschatting 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 [Transcriptie BW]

(8) GA: Arch. Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 243

(9) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Regesten Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 218, 221, 224 [Transcriptie BW], 253 [Bewerking Marian Kruijt]]

(10) GA: Digilegger (Kadaster)

(11) Lidmatenboek Vorden

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

09-12-2020

Overige bijzonderheden

(a) J.C.C. Tonnet en zijn echtgenote E.C.C.C. Coenen lieten in 1909 Huize Hoetink, Strodijk 11, bouwen op perceel I 322 (kadaster 1832).

Aanvankelijk was het hun zomerhuis, zij woonden in ’s-Gravenhage. Na een verbouwing woonden zij er vanaf 1924 permanent tot hun beider dood in 1937 en 1946 (5)

Huize Hoetink werd in 1957 door hun kinderen verkocht.

Foto's

Nr.1: H. Bruggert; nrs. 2,3 Foto-archief Oud Vorden