Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Addink zij en achter 2015
BOE 3 Addink achter 2015
BOE 4 Addink schuur 2015
BOE 5 Addink zij en bietenkuil 2015
BOE 6 Addink luchtfoto ca. 1990
BOE 7 Addink voorhuis ca. 1970
BOE 8 Addink acht ca. 1960
BOE 9 Addink z.d
BOE 10 Addink na 1948
BOE 11 Addink pre 1948
BOE 12 Addink bietenkuil voor 2015
BOE 13 Addink bietenkuil achter 2015
BOE 14 bietenkuil voor ca. 1980
BOE 15 Addink 1832 & 2015
BOE 16 Klein Addink voor 2015
BOE 17 Klein Addink  zij 2015
BOE 18 Klein Addink achter 2015

Strodijk 23 en 25

Addink en Klein Addink
Beschrijving

Boerderijnaam

ADDINK en KLEIN ADDINK

Huidig adres

Strodijk 23 en 25

Wijk

Veldwijk (laatste wijkadressen C 30 en C 32)

Oudste vermeldingen

1382: it Addints, 1472: Addynck, 1476: Addinck (1, 2, 3)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Naam afgeleid van de (vlei)naam Addo (4)

Andere vermeldingen

1696: Addinck Saelstede, eig. Valcke (5, a)

Verpondingskohier

1646: Dat goet Addinck: Burgem. Valck (6, a)

Leenaktenboeken

(c)

Kadaster 1832

Sectie I no. 295 (erve), 296 (huize) en 297 (voorheen schuur, later Klein Addink)

Bouwjaar

Erve Addink: ca. 1781; spanthout gedateerd op ca. 1550 (7, 8, A)

Huize Addink: onbekend

Schuur, later Klein Addink: eind 18e-1e helft 19e eeuw (9)

Verbouwing

Erve Addink (Strodijk 23):

1928: sloop en herbouw (10, 11, B)

1948: vergroting bouwvolume, met schildkap haaks op het hoofdgebouw (10, 11, ill’s 10, 11)

1964: kleine interne verbouwing (11)

 

Huize Addink: gesloopt in 1905 (12)

 

Schuur (Klein Addink, Strodijk 25):

1871: verbouwd tot woning met bedrijfsgedeelte (10, 12)

1959: interne verbouwing (9, 11)

1974: bedrijfsgedeelte voor bewoning geschikt gemaakt (9, 11)

2008: (11)

Type boerderij

Hallenhuis met een rieten wolfsdak en aan de onderzijde een strook mulden pannen. Voorhuis dak beide zijden opgetild (7, C)

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren (b)

1456: de kerckmeester van Vorden verkoopt aan Meynt Addinck (13, b)

1472: Addynck, erf, vacat. (4)

1474: Meynt Addijnck (14, c)

1490: Meynt Addinck tuchtigt zijn vrouw met het Addinck (13, b)

1492: Thomas Addinck (15)

1501-1508: Willem Addynck x Alijt (5, 16)

1516: Meynt Addinck x Alijt (17)

< 1522: erfdochter (naam vader niet vermeld) Alijdt Addinck 1x Thonnis Addinckx (18)

1522: wed. Alijdt x Henric Zysboem verkopen aan Wilhem Buedinck t.b.v diens oudste zoon Meynt Buedincks (18)

1532: Meynt Addinck (13, b)

1552: Meynt Addinck (13, b)

1562: Willem Addinck (13, b)

1572: Willem Andrieszn Addinck x Sophia Willemsdr (huis en hofstede Addinck) (5, 19, 20, b, d)

1602: de erven Willem Addinck verkopen grond onder ’t Addink aan Johanna Hellinger, weduwe van Wilhem Valcke, en haar zoon Derck Valcke (5)

1611: de erven Wilhem Addinck en de erven Wilhem Valcks (de laatsten krijgen het vruchtgebruik van het gehele goed) (5)

1646: Valck, burgemeester van Zutphen (het erve) (21)

1696: Derck Valck x Jenneken Stevens ten Cate verkopen ½ Addink aan Bartholt van Diemen (5)

1696: Adriaan Valck (burgemeester van Zutphen): ½ Addink (huis, hof, berg en land), en Bartholt van Diemen (brgmr van Zutphen): ½ Addink (land) (5)

1738: Fenna Henrina Roelinks wed. Greven en erfgename van Winold Valk, verkoopt aan Theodorus Christiaans x Anna Maria Campmans (5)

1753: Wilhelmus Egbertus Christiaens, koopman te Zutphen (5)

1805: zoon Theodorus Ignatius Christiaans (½), en dochter Wilhelmina Hendrica Christiaans (½) (20)

1832: Wilhelmina Hendrica Christiaans (12)

1841: neef Wijnandus Wilhelmus Schierling (22)

1844: Derk Evekink (12)

1867: weduwe Sara Helena Evekink-Lely (12)

1871: Huis Hackfort (12)

Bewoners

Erve Addink:

1492: Thomas Addinck; die vrouwe op Addinck mit Willem (3)

1504: Willem Addinck (16)

< 1637: Henrick Addinck

1637: dochter Hermken Addinck x Teunis alias Tonnis Frericksen, zoon van Frerick Heijinck [laten 3 kinderen dopen]

1645: Evert Addink alias Evert Heijinck, zoon van Frerick Heijinck (broer van Teunis) x Jenneken Enghberts [als Evert Heijinck laat hij 2 kinderen dopen in 1637 en in 1642, maar als Evert Addinck daarna nog 3 kinderen in 1645, 1648 en 1654]

1680: zoon Jan Addink x Marie Jansen

ca. 1714: zoon Jan Addink x Hendersken Derksen Norde

ca. 1733: wed. Hendersken Norde 2x Berend Jansen Addink

1745: Frederik Jansen (Onlant) Addink x Hendrica Bartels Dijkman

1793: weduwe Hendrica Dijkman

1797: zoon Willem Addink x Aaltjen Wolterink

1815: dochter Fredrica Addink x Garrit Geltink

1819: Garrit Jan Klein Brinkers x Fredrica Bakhuis

1822: Hendrik Jan Willemsen x Johanna Willemsen

1841: Berend Boers x Teuntjen Landewaard

1848: Jan Willem Groot Bramel x Fenneken Bogchelman

1890: zoon Jan Willem Groot Bramel x Berendina Hendrika (Klein) Selle

1929-1939: Gerrit Jan Wuestenenk x Wilhelmina Angeneta Tjoonk

 

Klein Addink:

1871: Marten Norde x Garritdina Klein Kranenbarg

1881: Derk Steenblik x Fredrika Johanna Pardijs

1890: Gerretjen Hekkelman-Kettelerij, en zoon Hendrik Jan Kettelerij x Gerritjen Groot Jebbink

1914: Albert Nijenhuis x Jantje Weulen Kranenbarg

1927: Hendrik Aberson x Gerdina Oortgiesen

 

Huize Addink:

1798: Costerus (23)

1804: Cornelis Jansen x Gerharda Gebbink (24)

1829: dochter Hendrika Jansen x Hendrikus van Dooren

1829-1845: Pieter van der Wijck x Christina Carolina Philippina Muller

1865: Derk Evekink x Sara Helena Lely

1870: Boudewijn Verselewel van Dam x Julie Wilhelmine de Milly

1881: Derk Heuvelink x Johanna Gardina Oldenampsen

1895-1903: Hendrik Jan Walgemoed x Harmina Pelgrum

Bijzonderheden omgeving boerderij

A) Het in 1905 gesloopte herenhuis Addink (I 296), waarvan de funderingen nog in de grond zitten, lag aan de westzijde van de huidige boerderij (I 295).

De hofstede Addink heeft vermoedelijk gestaan ten zuidoosten van de huidige boerderij, op een perceeltje dat in 1803 nog werd aangeduid als een “Pol omgeven met een gragt” (8, 25). Deze Pol lijkt sterk op de Pol (omgracht eilandje) ten oosten van het huidige Huis Medler, waarop een spieker (graanopslagplaats) en/of de oudste hofstede Medler zou hebben gestaan (25). Dergelijke spiekers evolueerden wel eens tot landsheerkamers en/of hofstedes, zoals bij het Addink mogelijk het geval is geweest. Blijkens een bron uit 1582 heeft op de Pol van het Addink nl. een spieker gestaan: “Willem Addinck x Fia verkopen een jaarlijkse los- en erfrente uit o.a. hun spijcker, staande op het goed Addinck” (19).

B) In de achtergevel staan inscripties in het metselwerk daterend van de verbouwing van 1928 (10)

C) Bij het Addink bevindt zich een met riet gedekte voederbietenkuil waar ook aardappelen werden opgeslagen (ill.’s 12-14).

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van de heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de Hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en van uitgaven, ca. 1382. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

3) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen.

Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 (transcr. Ben Wullink)

4) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

5) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Opdrachten, Vestenissen en Andere Voluntaire Akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs 215, 218, 219, 221, 224 en 234-50 (transcr. Ben Wullink)

6) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398

7) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort, huis & landgoed

8) T. Nales, 2014. Vorden Strodijk 23. Gem. Bronckhorst (Geld.). Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek. Utrecht: Transect (rapport 409)

9) I. Viersen & B. Olde Meierink, 2000. Landgoed Hackfort. Boerderij Strodijk 25 Vorden. Bouwhistorische Verkenning. Utrecht: Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis

10) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie, i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

11) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523 inv.nrs. 6905, 6908 en toeg.nr. 1529 inv.nrs. 6916, 6917

12) GA: Digilegger (Kadaster)

13) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691). Toeg.nr. 0141, inv.nr. 27

14) GA: Archief Familie van Grotenhuis. Toeg.nr. 0462, inv.nr. 257 (transcr. Ben Wullink)

15) Kohier pontschatting 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Ben Wullink)

16) RAZ: Regesten van oorkonden tot en met het jaar 1595. Toeg.nr. 84, inv.nr. 208 en 806 (transcr. Ben Wullink)

17) RAZ: Archieven van de Religieuze en Geestelijke Gilden van de Sint Walburgiskerk (1382-1550) (transcr. Ben Wullink)

18) ECAL: Archief Huis Bergh. Toeg.nr. 0124, inv.nr. 4804 (transcr. Ben Wullink)

19) RAZ: Regesten van de collectie particuliere charters Zutphen 1297-1809. Toeg.nr. 191, inv.nr. 1359 (f)

20) GA: Archief Huis Hackfort.Toeg.nr. 0520, inv.nrs 171, 389, 492

21) RAZ: Collectie Gerard Kreijnck (1676-1691). Afschrift van een verpondingskohier van het Graafschap Zutphen over de periode 1643-1651, met index ca. 1690. Toeg.nr. 0141, inv. nr. 22

22) GA: Memorie van Succesie van Wilhelmina Hendrica Christiaens, 12-11-1841

23) ECAL: Gemeentebestuur Vorden 1795-1931. Lidmatenlijsten en andere ingekomen stukken betreffende de overdracht van de kerken- en armenfondsen, 1798-1800. Toeg.nr. 1243, inv.nr. 84

24) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden 1795-1931. Register van processen-verbaal van verkiezingen, akten van indemniteit, memories enz., 1803-1810. Toeg.nr. 1243, inv.nr. 94 (transcr. Ben Wullink)

25) D.A. Bente & P.A.A.M. van Kempen, 2003. Huis Het Medler, Gemeente Vorden; een Inventariserend Archeologisch Onderzoek. RAAP Archeologisch Adviesbureau

26) J. Koekkoek, 2002. De Heerlijkheid Baak. Geschiedenis van een Achterhoeks dorp

27) H.W. Poorterman, 1984. Karel Overijssel een Christenrebel (f)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel en Joke Bouwmeester-Tjoonk

Laatst bijgewerkt

08-04-2021

Overige bijzonderheden

a) Er was ook een Addinkhof(stede), aan de Raadhuisstraat 4, 6 en eigendom van Huis Vorden

b) Relaties of verwantschappen tussen personen met dezelfde voornamen (Meynt, Alyt en Willem Addink) tussen 1456 en 1572 zijn niet duidelijk

c) Akte uit 1474 waarbij Meynt Addijnck bevestigd wordt in het bezit resp. de erfpacht van goederen onder Addynck, behorende onder de hof Ammynck. Het Addink was hofhorig aan het Hof te Ammink of Tammink in Baak, dat op zijn beurt weer een leen was van Huis Bergh (1486), daarvoor van de heren van Homoet en half Wisch (< 1429) en dáárvoor van het Bisdom Utrecht (14, 26)

d) Willem Addinck was een zoon van Andries Addinck x Alijdt Addincks, en zijn broer Anthonis was hulppastoor te Vorden (5)

e) In de oorlog werd bij toerbeurt vergaderd door de Vordense verzetsgroep "De groep van negen", waarvan G.J. Wuestenenk deel uitmaakte (27)

Foto's

1-5, 12-13, 16-18: Collectie Klunder

10, 11: (11)

15: Overlay kadasterkaart-1832 en luchtfoto van GoogleEarth (met dank aan Marinus Regelink): ([1] vermoedelijke locatie van de verdwenen hofstede, [2] huidige boerderij, [3] verdwenen herenhuis, [4] Klein Addink

Zie ook Collectie Oud Vorden: A010032 (Addink vóór 1948), A220051 (Klein Addink: toen de Strodijk nog onverhard was), en F610019 (Addink: ca. 1900)