Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Beschrijving

Groeneweg1

 

'De Klink'

 

De woning is vernoemd naar de echtgenote van de eerste bewoner. Zij was Guda Cornelia Klinkenberg, dochter van een fabrikant uit de Zaanstreek en sedert 1943 getrouwd met Hendrik Lambertus Emsbroek (1913-1977), mededirecteur van de Empo Rijwielfabriek. Plaatselijk was hij bekend als ‘Henk van de Empo’ om zich te onderscheiden van de andere 'Emsbroeken' in het dorp.

De woning is in de jaren '70 van de vorige eeuw gebouwd en keek aan drie zijden uit op open terrein. Vanuit 'De Klink' bepaalde het kenmerkende, fraaie silhouet van de Empo het uitzicht naar het Westen. Overigens zou dit silhouet later verminkt worden door nieuwe huurders of van het pand en de bouw van een enorm plaatstalen magazijn, een verkeerd gebouw op een verkeerde plaats. Gemeentelijke beslissers zijn ondoorgrondelijk in hun ja/nee t.a.v. bouw- en afbraakplannen.

Het open terrein richting Oosten. het grote perceel voor de Empo fabriek, was nog niet bebouwd. Dit zou pas in 2012 doorbroken worden, toen de gemeente het fraaie gezicht op de jaren '30 fabriek van minder van belang achtte dan de wens tot nieuwbouw met woningen in geheel verschillende stijlen en een groot pand voor 'de zorg'. Zie hiervoor ook Enkweg in deze site.

Het gezicht vanaf Groeneweg 1 richting Zuiden is gericht op Kasteel Vorden. Het is te hopen dat dit perceel van meerdere hectares niet onderwerp kan worden van het planologische inzicht van de projectontwikkelaars anno nu.

Na het overlijden van Henk Emsbroek in 2002 heeft zijn echtgenote daar nog enkele jaren gewoond, waarna hun zoon Piet-Hein en zijn echtgenote er een aantal jaren verbleven. De woning wordt nog steeds bewoond door de familie met de komst van hun kleindochter Manon Groeneveld- Emsbroek en haar echtgenoot in 2007.