Beschrijving

Het  Hoge 41

Eerste en laatste stenen bij entree ’t Beeckland – Kompaan College

 

De naam ’t Beeckland is in 1990 aan de deze school gegeven na de fusie tot een scholengemeenschap van de vroegere Landbouwschool (Nieuwstad) met de Huishoudschool (Het Hoge).   
Tegenwoordig is het ‘t Beeckland onderdeel van het Kompaan college, een aanbod van voortgezet onderwijs op diverse locaties in Vorden en Zutphen. Betekenis Kompaan is iemand die met je meewerkt.


Daarvoor vanaf ca. 1997 was deze school de vmbo afdeling van het Ulenhof College uit Doetinchem.
Eerdere namen zijn Landbouwhuishoudschool en School voor L.H.N.O.(Lager Huishoud- en Nijverheids Onderwijs)

Eerste steenlegging bij de bouw van 10 extra lokalen op 19 januari 2000 door directrice mevr. Paas.
“Laatste steen” legging door de heer W. Paas, voormalig directeur op 15 december 2000 bij zijn afscheid.

De school is ontstaan door naai- en knipcursussen voor meisjes die de Chr.lagere school hadden doorlopen.

Deze cursussen werden in het turnlokaal aldaar uitgevoerd. Vanaf januari 1951 werd in een aantal noodgebouwen op de huidige locatie van het Hoge met lessen gestart voor ca. 47 leerlingen. Een nieuwe school is op 28 april 1955 in gebruik genomen.

 

 

Bron(nen): weekblad Contact/ website school/ Vorden een historische verkenning.

Opgesteld door: ©2020 Han Bruggert

Laatst bijgewerkt: 13-06-2020