Beschrijving

Aleida - Ruurloseweg 35

Het pand werd aan het einde van de jaren '30 gebouwd op een toen vrijwel leeg perceel grond aan de Ruurloseweg, onbekend is of dit gebeurde in opdracht van Nol Meyer, waarvan wel zeker is dat deze na WO-2 eigenaar was van het pand.

Een latere huurder van het pand was een politiefunctionaris. Gelijk het beroep van de opvolgende huurder opperwachtmeester B. Bolt, die met zijn echtgenote in 1953 in het pand kwamen wonen. Deze echtgenote heette niet Aleida, zodat de naam op de gevel onverklaard bleef. Vele voorbijgaande fietsers die haar in de tuin bezig zagen, begroetten haar abusievelijk met deze naam.

Over de naam 'ALEIDA' werd daarom een bord aangebracht met de woningnaam 't Honck. Omstreeks 1957 betrok het schildersbedrijf Uiterweerd het pand en bouwden tevens een winkel op deze plek. Ook werd toen de oorspronkelijke naam ALEIDA weer in ere hersteld. In 1987 kwam het pand in eigendom van Rensink b.v. uit Deventer. Zij verhuurden het pand tot aan de verkoop aan de huidige eigenaar, het schildersbedrijf Peters.

De naam 'ALEIDA' is thans 'verscholen' door de kleurstelling, wit op een witte ondergrond. Uitgezocht zou kunnen worden of Aleida de echtgenote was van Nol Meyer …