Zoeken

Binnenkort

       Old Vorden Huus vanaf september
          weer elke dinsdagmiddag van
           14.00 - 16.00 u geopend

 

Sociale media

FacebookTwitter
Beschrijving

Schoolstraat 9 – US DOMI

Het opschrift van de woning luidt 'Us Domi', wat een compilatie is van wat Gronings (geboortesteek van de bewoner) en wat Potjeslatijn. Us domi zou je kunnen vertalen uit het Gronings met 'onze dominee', een veel voorkomend beroep bij de familie Sterringa.

Maar het woord 'domi' is in het Latijn een oude naamval (locatief) van het woord domus, hetgeen huis betekent. En domi is dan: ten huize ofwel thuis.

Dus Us Domi in “Gronings-Latijn”: ONS THUIS. En niet zoals een patiënt eens dacht, dat het huis genoemd was naar een Amerikaans oorlogsschip de U.S. Domi.

Op 16 april 1976 werd de eerste steen voor de nieuwe woning gelegd door de dochter des huizes, Marjan. Haar naam en de datum staan in de gevelsteen gegraveerd. Uiteraard deed ze dat niet alleen, de Vordense architect Piet Bakker BNA (midden) en de aannemer Bennie Rondeel (links) hielpen daarbij. Na de oplevering kwam de familie Sterringa er wonen, na eerst geruime tijd te hebben gewoond in het pand van de voorganger in woning en beroep: dokter C. Lulofs. Deze woonde in een monumentaal pand dat 'Zeldenrust' heet, gelegen aan de Zutphenseweg 31. Zie ook elders op deze site. De achtertuinen van beide adressen grensden aan elkaar.

De betekenis van de eerste woning, 'Zeldenrust', werd meegenomen naar Schoolstraat 9 en zou pas eindigen voor het beroep in 2002, toen de huisartsenpraktijk werd overgenomen door het artsenechtpaar Albers. Deze rust gold niet voor de vele activiteiten die vanuit 'Us Domi' zijn ondernomen. Tot op de huidige dag, ze laten de conclusie toe dat nog steeds 'zelden rust' aanwezig is...