Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Broekweg 11

Jochemstede
Beschrijving

Boerderijnaam

JOCHEMSTEDE

Huidig adres

Broekweg 11

Wijk

Wichmond (laatste wijkadres D 31)

Oudste vermelding

1696: Jochumshofstede (1)

Oude benamingen

1706 > : Jochum- of Jochemstede

Betekenis naam

Verm. venoemd naar ene Jochem

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1649: Leyendekker (2), Jochems Stede

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie F nr. 164

Bouwjaar

ca. 1872: herbouw na brand

1935 (3)

Verbouwing

 

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1696: Anthonia Bongarts (x Gerhard Hachten) (1), ½ Jochumshofstede

1698: Gerhard Hachten verkoopt aan Henrick Bongardt (1), ½ Jochums Hoffstede

1706: Geertruit Bongarts verkoopt aan Reinier Bongardt (1), 1/5 Jochumsstede

1716: de erven van Henderik Bongerts verkopen aan de kinderen en erven van Arnold van Eck x Catharina ten Behm (Huis Suideras) (1, a), Jochumstede

1763: de erven van Hendrik Jan (Arnoldszoon) van Eck, Huis Suideras (4), Jochem Stede

1765: neefje Reynder Johan Opten Noorth en medeërven van Hendrik Jan van Eck verkopen aan Hendrik Menkvelt en zwager Roetert Hendriks (x Hendrika Menkvelt) (1), Jochemsteede

1782: Hendrik Menkveld prelegateert het vruchtgebruik aan zijn zuster Johanna Menkveld wed. Garrit Gootink (3), zijn ½ van de Jochemstede

1788: zuster Hendrika Menkvelt (x Roetert Hendriks van Herrikhuizen) laat na aan man, broers, zusters, neefje en nichtjes (4), ¼ van de Jochemstede

1788: broer Hendrik Menkvelt laat na aan broer, zusters, neefje en nichtjes (4), 11/20 van de Jochemsstede

1791: broer Waander Menkveld laar na aan zuster Janna Menkveld wed. Garrit Gotink, en aan de kinderen van wijlen haar zuster Alberdina Menkveld x Jan Joost ten Dijke, en aan broer Wilem Menkveld (x Janna Eggink) (4), 3/8 van de Jochemssteede

1793: zwager Roetert Hendriks (x Hendrika Menkvelt) laat na aan zuster Jenneken van Heerikhuijzen en aan nichtje Willemken Evers (4), ¼ van de Jochems Steede

1794: Johanna Menkveld wed. Gerrit Gotink laat na aan neefjes en nichtjes Evert Jan, Christiaan, Dirk en Christina ten Dijk(e) en Harmen Fenneken, Johanna Catharina, Jacomina, Geritjen en Gerdina Menkveld (4), ¼ van de ½ Jochemstede

1794: de erven van Hendrik, Waander en Johanna Menkveld verkopen aan Garrit Bilderbeek (4), het 1e perceel uit het erve en goed Jochemsteede, bestaande uit huis, hof en land

1813: zoon Derk Bilderbeek (x Willemina Jansen) (5)

1862: zoon Willem Bilderbeek (x Janna Heitink)

1900: zoon Gerhardus Bilderbeek x Antonia Borgman (6)

1938: wed. Antonia Bilderbeek-Borgman (6)

1939: de erven van Antonia Bilderbeek-Borgman (6)

Bewoners

1795: Gerrit Bilderbeek (x Grietjen Heutermans of Huetermans alias Bouwhuis) (1, 5)

1813: wed. Grietjen Bilderbeek-Bouwhuis

1814: zoon Derk Bilderbeek x Willemina Jansen

1847: Derk Bilderbeek x Willemina Jansen, en Willem Bilderbeek x Teune Heitink) (6)

1848: Derk Bilderbeek x Willemina Jansen, en zoon/wedr. Willem Bilderbeek

1851: Derk Bilderbeek x Willemina Jansen, en zoon/wedr. Willem Bilderbeek 2x schoonzuster Janna Heitink

1859: wedr. Derk Bilderbeek, en zoon Willem Bilderbeek x Janna Heitink

1862: Willem Bilderbeek x Janna Heitink (6)

1871: Willem Bilderbeek x Janna Heitink, en dochter Berendina Wilhelmina Bilderbeek x Jan Derk Smallegoor

1874: Willem Bilderbeek x Janna Heitink

1883: Willem Bilderbeek x Janna Heitink, en zoon Willem Bilderbeek x Gerharda Hendrika Massink

1896: wed. Janna Bilderbeek-Heitink,

1897: wed. Janna Bilderbeek-Heitink, en zoon Gerhardus Bilderbeek x Antonia Borgman

1900: Gerhardus Bilderbeek x Antonia Borgman

1907: Bernard Uenk x Johanna Lammerdina Dijenborgh

1916: wedr. Bernard Uenk

1919: Harmen Hoogkamp x Grada Nieuwenhuis

1929: Willem Wiggerink x Gerritje Bulten

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) RAZ: Archief Scholtambt Zutphen. Toeg. nr. 0338, inv.nrs. 252, 253 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691). Toeg .nr. 0141, inv.nr. 22 (transcr. Ben Wullink)

3) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1524, inv.nr. 21

4) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nrs. 452, 458, 459, 461, 475

5) GA: Markeboek van Wichmond 1657-1828. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 126

6) GA: Digilegger (Kadaster)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

30-05-2023

Overige bijzonderheden

a) De erven van Arnold van Eck x Catharina ten Behm: Hend. Johan, Rolanda van Eck, en Helena Hend. van Eck x Gijsbert op ten Noorth

Foto's

1935: (3)