Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Ruurloseweg 77 en 79

Oude Wientjesvoort (vervolg)
Beschrijving

Bronnen

1) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen

2) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

3) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1021A (transcr. Ben Wullink, en met dank aan AV)

4) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

5) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden (ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1037 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

6) RAZ Oud Archief Zutphen. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 965. De stadsrekening van Zutphen over het jaar 1575/1576

7) R. Poesse, 2008 (transcr.). Leenregister van het Huis Vorden 1564-1687 (eigen uitgave)

8) GA: Archief fam. Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 13A, 13C, 29B

9) Bevolkingsregister Vorden

10) W. Jansen, 2018. ‘Bouwhistorie van de Oude Wientjesvoort.’ In: G. Rossel et al. De Geschiedenis van de Wientjesvoort

11) Huisarchief familie Meulenbrugge - Lindenschot, timmerlui van het Medler

12) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 668 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 6060, 6061

13) J.M. van Winter, 1962. Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen. Werken uitgegeven door Gelre, nr.32

14) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

15) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck. Toeg.nr. 0141, inv.nr. 27 (transcr BW)

16) RAZ: Inventaris van het archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811) Opdrachten, Vestenissen en Andere Voluntaire Akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 17, 55, 102, 106, 136, 191, 205, 221, 225, 227, 229, 237, 438 (transcr. BW, www.vordensverleden.nl)

17) RAZ: Archief van het Kapittel van Sint Walburgis 1059-1606. Regestenlijst. Toeg.nr. 325, inv.nr. 438 (transcr. BW)

18) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren, registers met taxaties van belastbaar onroerend goed, 1649-1650. Scholtambt Zutphen: Almen en Gorssel, Warnsveld en Wichmond, Vorden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. BW, zie www.vordensverleden.nl/)

19) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 534

20) RAZ: Plaatsingslijst van de archieven van notarissen met standplaats Zutphen (1811-1935). Toeg.nr. 0349, inv.nr. 297, 305, 520, 525, 578

21) GA: Archief van de marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159, 824, 825, 841, 843, 848

22) GA: Digilegger (Kadaster)

23) P. Gorter, 2018. ‘De Oude Voorde 100 jaar.’ In: G. Rossel et al. De Geschiedenis van de Wientjesvoort

24) Lidmaten-, Trouw en Begraafboeken van Vorden

25) Jarich Renema, 2001. ‘Schade door des bisschops volck te Vorden gedaan.’ In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jrg. 24, nr. 1

26) GA: Archief Huis Vorden. toeg.nr. 0438, inv.nr. 46

27) wikipedia.org/wiki/Hoeve_(oppervlaktemaat)

28) De Wagenschouw, z.nr., z.j.

29) G. Rossel, 2018. ‘Historische ontwikkeling.’ In: G. Rossel et al. De Geschiedenis van de Wientjesvoort

30) B. Wullink, 2018. ‘Rond beek en herberg.’ In: G. Rossel et al. De Geschiedenis van de Wientjesvoort

31) P. Boer, 2008. Wientjesvoort in Vorden. Bouwhistorische verkenning van de voormalige herberg en boerderij Ruurloseweg 77-79. ARCX-rapport 0733

32: ECAL: Fotocollectie Staring instituut betreffende Vorden, nr. 1095-24-189

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

19-09-2019

Overige bijzonderheden

ca. 1746-1755: verschillende vermeldingen dat het huis van Anthonij Meulenbrugge op de Voort was afgebrand, en dat hij toestemming kreeg van de marke van Vorden om een nieuwe woning te zetten op een hoekje markegrond, waarbij hij tevens een stukje grond mocht ontginnen (6, 21, 26, 28, 29)

Foto's

5: (31)

7: Foto fam. Gorter

8: (32)