Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 De Koppel 2015-d

Strodijk 8

De Koppel
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

KOPPEL

Huidig adres

Strodijk 8 [laatste wijkadres C 26]

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1685 (1)

Oude benamingen

Koppele, Coppele

Betekenis naam

Een koppel was een gemeenschappelijke weide waar het vee onder toezicht stond van een gemeenteherder. Oorspronkelijk zou zo'n koppel een stuk land geweest zijn dat door een koppel ossen beploegd kon worden (2)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

Leenregister Huis Vorden 1690-1787, nrs. 223-224-227-317-318 (3)

Kadaster 1832

Sectie I nr. 254

Bouwjaar

 

Verbouwing

1927 (4); 1953 en 1963: woonhuis veranderd (5)

1989: boerderij veranderd in burgerwoning (5)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door pannen

Monument

 

Eigenaren

1757: Catharina Torsink, wed. Anthony Gerhard Hoppenbrouwer voogdes voor minderjarige zoon Daniel Gerhard Hoppenbrouwer (3)

1776: Daniël Gerhard Hoppenbrouwer (3)

1781: Hermannus Strooman (6)

1818: Gradus Nusink

1822: Sophia Margaretha Gallée, wed. Gradus Nusink

1845: zoon Hendrik Jan Nusink x Maria Lucretia Hoffman (4)

1876: wed. Maria Lucretia Hoffman

1887: zoon Peter Anthony Nusink en dochter Alberdina Nusink (4)

1913: Alberdina Nusink (4)

1926: Heinrich Wilhelm Hissink (4)

Bewoners

1685: Geerlick Jansen, nagelaten sone van Abbinck x Griete Lucassen woonend op Koppele

1720: wedr. Geerlijck op Koppele 2x Geesken Dercksen wed. Hendrick Kranenburg

1738: dochter Hendersken Geerlichs x Derck Gerritzen op de Koppel

1751: Bernardus Koppelman x Elsken Hofmeijers

1756: wedr. Bernardus Koppelman 2x Willemijna Reijnts Velderman

1765: wed. Willemijna Reijnts 2x Christoffel Helman/Koppel

1788: (stief)zoon Jan Koppelman x Cunne Heesterman

1791: zwager Arend Heesterman x Janna Addink

1818: Derk Jan Nijenhuis x Hendrika Bartels

1851: zoon Manus Nijenhuis x Berendina Wesselink

1880: zoon Willem Nijenhuis x Betjen Gerharda Groot Enzerink

1925-1939 >: Heinrich Wilhelm Hissink x Maria Frederika Garritsen

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

(1) Doopboek Vorden: Geerlijck op Koppele laat tweeling doopen

(2) B.J. Hekket, 1975. Oost-Nederlandse familienamen

(3) GA: Archief Verwolde 1690-1787. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1249 [Transcriptie R. Poesse]

(4) GA: Digilegger (Kadaster)

(5) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 6870, 6874, 6875

(6) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 [Bew. Marian Kruijt]

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

02-12-2020

Overige bijzonderheden

Gerrit Mennink en Hendrika Johanna Hissink was het laatste echtpaar dat boerde op de Koppel

Foto's

Han Bruggert